محمد صالح اعلا

من هنوز در به در طرّه‌ی اون زلف سیاتم
من هنوزم سبز سبزم
ریشه دارم
یکی از پاپتی‌هاتم

آقای کوچیک‌نواز بنده‌پرور
من هنوزم صله‌گیر چشم بارونی اون ابر نیگاتم

منو کشتی منو کشتی منو کشتی
کشته باشی
خوش به حالم
من هنوزم که هنوزه یکی از اون کشته‌هاتم

من هنوز در به در طرّه‌ی اون زلف سیاتم
من هنوزم سبز سبزم
ریشه دارم
یکی از پاپتی‌هاتم

تقویم روز
امروز:
۱۳۹۷ چهارشنبه ۲۸ آذر

میلادی : 19/12/2018
قمری : ١٠/٤/١٤٤٠
آب وهوا
Copyright © 2008 Mahbang Inc., All rights reserved.