فارس: پارلمان قرقيزستان در نشست امروز خود به تعطيلي پايگاه نظامي آمريكا در اين كشور راي مثبت داد.

به گزارش خبرگزاري فرانسه، در نشست امروز پارلمان قرقيزستان، 78 نفر از نمايندگان به تعطيلي اين پايگاه راي مثبت و فقط يك نماينده به آن راي مخالف دادند.

از اين پايگاه براي نقل و انتقال نيرو و تجهيزات به افغانستان استفاده مي‌شد كه با راي منفي امروز پارلمان ديگر آمريكا قادر نخواهد بود از اين پايگاه نظامي براي انتقال نيرو و تجهيزات به افغانستان استفاده كند.

اين پايگاه هوايي در سال 2001 در خاك قرقيزستان تاسيس شده بود.
تقویم روز
امروز:
۱۳۹۸ چهارشنبه ۱ خرداد

میلادی : 22/05/2019
قمری : ١٧/٩/١٤٤٠
آب وهوا
فهرست مطالب
Copyright © 2008 Mahbang Inc., All rights reserved.