صفحه اصلی |  فروشگاه |  (كاربر ميهمان) ورود  | ثبت نام


اطلاعات و مشخصات کامل محصول انتخابی شما :


نام محصول روش تحقیق و پروپوزال مدیریت - بهره وری
قیمت محصول 150000 ریال
تعداد موجودی 75
نام فروشنده فروشگاه سایت
نوع ارسال
هزینه ارسال 0 ریال
زمان ارسال همزمان با اتمام پرداخت
توضیحات خريد و دانلود روش تحقيق و پروپوزال مديريت - بهره وري
پورسانت بازاریاب 15000 ریال

  
مشخصات کامل محصول

دانلود چکيده پايان نامه و روش تحقیق بهره وری

پروپوزال و روش تحقیق - بهره وری

فرمت DOC تعداد صفحه 130 حجم فایل 553 کیلوبایت قابل دانلود بعد از خرید

مهمترین سرفصلهای پروپوزال و روش تحقیق - بهره وری

 • بخش اول: مبانی نظری پژوهش
 • تعریف لغوی بهره‌وری
 • تعریف بهره‌وری
 • تعریف كاربردی بهره وری
 • دیدگاههای مختلف درباره بهره وری
 • تعریف بهره وری از دیدگاه سیستمی
 • بهره وری از دیدگاه سیستمی
 • بهره‌وری از دیدگاه ژاپنی
 • رویكرد اقتصادی بهره وری
 • سطوح بهره‌وری
 • بهره وری فردی
 • بهره‌وری در خانه
 • بهره وری در سازمان
 • بهره وری در سطح ملی
 • بهره‌وری سبز
 • سطوح اندازه گیری بهره وری
 • سطح بین المللی
 • سطح ملی
 • تحلیل بیرونی
 • تحلیل درونی
 • سطوح بخشی
 • كارآیی، اثر بخشی و بهره وری
 • شاخص
 • شاخص های اطلاعاتی
 • شاخص‌های پیش بینی
 • شاخص های شناسایی مشكلات
 • شاخص های ارزیابی برنامه
 • شاخص های بهره‌وری
 • شاخص بهره‌وری عبارت است از
 • شاخص‌های بهره‌وری
 • ویژگیهای شاخص‌های مطلوب
 • قابلیت محاسبه، سهولت دسترسی به داده‌های مربوطه
 • قابلیت محاسبه یكنواخت در طول زمان
 • دقت
 • عینی، مملوس و قابل فهم بودن
 • جامعیت
 • همگن و همسان بودن
 • قابل تجدید بودن
 • قابلیت كنترل
 • به صرفه بودن جمع آوری داده‌ها
 • قابلیت فهم مشترك و تعریف عملیاتی
 • قابلیت تعیین كیفیت
 • در راستای رسالتها بودن
 • ارزش اطلاعاتی
 • قابلیت تحلیل
 • سادگی و عدم اغتشاش اطلاعاتی
 • نسبت‌ها
 • انتخاب نسبتها
 • انواع شاخصهای اندازه‌گیری بهره‌وری
 • بهره‌وری كار
 • بهره وری سرمایه
 • بهره وری مواد اولیه
 • بهره وری كل عوامل
 • بهره وری كل
 • شاخص های ارزش افزوده
 • مزایا و محدودیتهای استفاده از شاخص های بهره وری
 • مزایا و محدودیتهای استفاده از انواع شاخص اصلی بهره وری در شركتها
 • طراحی شغل و بهره وری
 • روش های طراحی شغل برای بهره وری
 • روش فرایندگرا
 • روش مردم گرا
 • كارسنجی و بهره وری
 • بهبود روشها و بهره وری
 • جلوه‌های بهره وری
 • استراتژیهای بهره وری
 • مدلهای بیانگر عوامل موثر بر بهره وری صنایع انسانی
 • مدل دایره سوتر مایستر
 • مدل موری اینسورث و ینویل اسمیت
 • مدل هری وكلداعیت
 • عملكرد
 • شیوه‌های مدیریتی و بهره‌وری
 • فلسفه مدیریتی
 • روش نوآوری
 • روش بهبود تدریجی
 • سبك‌های مدیریتی
 • مقایسه روشهای ژاپنی و غربی
 • اندازه گیری بهره وری
 • روشهای اندازه‌گیری بهره وری
 • رویكرد شاخصی
 • توابع تولید
 • روش داده- ستاده
 • روش مطلوبیت
 • روش سرو- سیستم
 • رویكرد ماتریسی
 • رویكرد نسبتهای مالی
 • رویكرد بودجه بندی سرمایه
 • رویكرد هزینه واحد
 • مشخصات مطلوب سیستم اندازه‌گیری بهره‌وری
 • دوره ارزیابی بهره وری
 • دوره های میان مدت (فصلی یا شش ماه)
 • دوره های بلند مدت (سالانه)
 • مبنای مقایسه در بهره وری
 • مقایسه با سال پایه
 • تنوع دیدگاهها در اندازه‌گیری بهره‌وری
 • دیدگاه حسابداران
 • دیدگاه اقتصاد دانان
 • دیدگاه رفتاریون
 • دیدگاه مهندسین
 • دیدگاه مدیران
 • بهره وری را می توان از دو دیدگاه نیز بررسی كرد
 • دیدگاه تكنیكی (نگرش فنی)
 • دیدگاه فرهنگی
 • مفهوم ارزش افزوده
 • برنامه های بهبود بهره وری
 • روش های مبتنی بر تكنولوژی
 • روش های مبتنی بر كاركنان
 • روشهای مبتنی بر محصول
 • روشهای مبتنی بر كار (فرایند)
 • الگو (مدل)
 • فرآیند الگو سازی
 • انواع الگو (مدل)
 • مدلهای بهبود بهره‌وری
 • مدل گودوین
 • الگوریتم آگاروال
 • مدل «هرشاور» و «راش»
 • استراتژی استوارت
 • مدل تحلیلی بهبود بهره وری (APIM)
 • وجدان كاری و بهره وری
 • متغیرهای علتی
 • متغیرهای میانجی
 • متغیرهای بازده (غایتی)
 • تعریف داده‌ها
 • انواع مقیاس داده
 • عوامل موثر بر بهره‌وری
 • عوامل نرم افزاری
 • عوامل سخت افزاری
 • بررسی عوامل نرم افزاری
 • افراد (نیروی انسانی)
 • سازمان و سیستم
 • روشهای كاری
 • روشها و سبك مدیریت
 • عوامل سخت افزاری
 • محصول (خدمات)
 • ماشین آلات وتجهیزات
 • تكنولوژی
 • موارد و انرژی
 • عوامل خارجی موثر بر بهره وری سازمان
 • تغییرات ساختاری
 • تغییرات اقتصادی
 • تغییرات جمعیتی
 • تغییرات اجتماعی
 • منابع طبیعی
 • دولت و زیرساخت‌ها
 • الگوی ماهواره‌ای عملكرد سازمانی
 • ساختار سازمان
 • دانش
 • موقعیت استراتژیك
 • فرآیند انسانی
 • عوامل موثر بر بهره وری از دیدگاه «ناكایاما»
 • عوامل موثر بر بهره وری از دیدگاه وزارت كار ژاپن
 • عوامل موثر بر بهره وری از دیدگاه سومانث در آمریكا
 • عوامل موثر بر بهره وری از دیدگاه پرفسور نایوداما
 • ملاحضات ویژه برای مقیاس های داده
 • ضوابط اندازه گیری داده‌ها
 • فنون اندازه گیری داده ها
 • تعریف نهاده‌ها
 • هزینه های پرسنلی
 • هزینه های سرمایه‌ای
 • هزینه های انرژی
 • هزینه‌های مادی
 • هزینه های خدماتی
 • ملاحظات ویژه برای مقیاسهای نهاده
 • اندازه گیری نهاده‌ها
 • تحلیل مدارك و پیشینه‌ها
 • ملاحظه و بازبینی مستقیم
 • تحلیل گزارش‌های بودجه‌ها و پیش بینی هزینه‌
 • گزارشهای شخصی، یادداشت شرح كار و یادداشتهای روزانه
 • مصاحبه‌ها و بررسی‌ها
 • شمارش و اندازه گیری
 • تحلیل های صناعتی، و دیگر مقیاس‌های بدون مزاحمت
 • رویكردهای پیاده كردن سیستم های بهره وری
 • رویكرد فراگیر سازمانی
 • رویكرد قدم به قدم
 • توسعه فلسفه شخصی در مدیران اماكن ورزشی
 • بخش دوم: پیشینة پژوهش
محصولات مرتبط