صفحه اصلی |  فروشگاه |  (كاربر ميهمان) ورود  | ثبت نام
مهبانگ


اطلاعات و مشخصات کامل محصول انتخابی شما :


نام محصول مجموعه نرم افزار های ریاضیات و آمار
قیمت محصول 55000 ریال
تعداد موجودی 0
نام فروشنده فروشگاه سایت
نوع ارسال
هزینه ارسال 10000 ریال
زمان ارسال از48تا64
توضیحات مجموعه نرم افزار هاي رياضيات و آمار
پورسانت بازاریاب 5000 ریال

  
مشخصات کامل محصول

نرم افزار هاي فني و مهندسي - مجموعه نرم افزارهاي رياضيات و آمار

تعداد 3 CD محصول شرکت دريا سافت

نرم افزار هاي موجود در مجموعه رياضيات و آمار Math & Statistic

 • Algebra Equations 3.0
 • Aptech GAUSS 8.0.0.910
 • Calc Pro 1.6.7
 • Casio FX9860 Emulator 1.03
 • CurveExpert 1.3
 • CyberEd Algebra Equation
 • Date CalcuLator 7.2
 • Delta Graph 5.6.3
 • Derive 6.10
 • Design Science MathType 6.0c
 • Dream Calculator 1.3
 • EQS 6.1
 • Equation Wizard v1.2 Full
 • Eviews 5.0
 • FlexPDE Professional 3D 5.0.18
 • Flow Charting 6.11
 • FX CHEM 2.104
 • FX Draw 3.105
 • FX Graph 3.208.4
 • FX PhysEquate 1.002
 • GraphNow Complex Grapher 1.0.1
 • GraphNow Function Grapher 3.1.7
 • GraphNow Math Calculator 2.1.9
 • GraphNow Math Studio 2.0
 • GraphNow Visual Data 2.0
 • GraphNow Visual Fractal 1.0.1
 • Hydesoft DPlot 2.1.4.9
 • Loan Calc 2.3
 • Machinists Calculator 5.0.44
 • Maple 12
 • Math Grapher 2.0
 • Mathcad 14.0.M011
 • Mathematica 6.01
 • Mathematics 9.2
 • MathMagic Personal Edition 3.5.2.33
 • Mathsol Equation Graph Plotter 1.3
 • Microcalculator cWc
 • Microsoft Graphic Calculator 2006
 • Microsoft Math2007
 • Minitab 15.1.1
 • Pacestar software EDGE Diagrammer
 • PG Calculator 2.2.5
 • PractiCalc 3.4.36
 • Prokalc 7.9a
 • sigma Plot 11
 • SPSS 15
 • SPSS 16
 • Stata 10
 • Uniplot 5.6
 • Universal Math Solver 7.0.0.5
محصولات مرتبط