صفحه اصلی |  فروشگاه |  (كاربر ميهمان) ورود  | ثبت نام


اطلاعات و مشخصات کامل محصول انتخابی شما :


نام محصول مقاله و تحقیق نرم افزار - معرفی و بررسی نرم افزار آماری SPSS
قیمت محصول 120000 ریال
تعداد موجودی 95
نام فروشنده فروشگاه سایت
نوع ارسال
هزینه ارسال 0 ریال
زمان ارسال همزمان با اتمام پرداخت
توضیحات خريد و دانلود مقاله و تحقيق نرم افزار - معرفي و بررسي نرم افزار آماري SPSS
پورسانت بازاریاب 12000 ریال

  
مشخصات کامل محصول

مقاله و تحقیق رشته مهندسی کامپیوتر - معرفی آموزش و بررسی نرم افزار آماری SPSS

فرمت DOC تعداد صفحه 80 حجم فایل 48 کیلوبایت قابل دانلود بعد از خرید

مهمترین سرفصلهای مقاله و تحقیق رشته مهندسی کامپیوتر- معرفی آموزش و بررسی نرم افزار آماری SPSS

 • شروع با SPSS
 • فصل 2
 • تور مقدماتی: SPSS تحت ویندوز
 • Help همیشه در دسترس شماست
 • كپی كردن دیسكت داده‏ها
 • فصل 3
 • شمارش پاسخ ها
 • توصیف متغیرها
 • Value Labels
 • روش به دست آوردن یك جدول فراوانی
 • Format : ظاهر جدول فراوانی
 • Order by
 • Statistics : آماره های تك متغیره
 • فصل 4
 • محاسبه شاخص‏های آماری توصیفی
 • شاخص های پراكندگی
 • دامنه تغییرات
 • واریانس و انحراف معیار
 • ضریب تغییرات
 • مقایسه گروهها
 • Layers
 • Options
 • Statistics
 • Statistics for First Layer
 • فصل 6
 • مشاهده توزیع ها
 • نمودارها
 • هسیتوگرام‏ها و نمودارهای ساقه و برگ
 • نمودار ساقه و برگ (Stem-and-leaf plot)
 • نمودارهای مستطیلی
 • اشكال گرافیكی
 • گروههای انتخاب زیر در دسترس می باشند
 • Boxplots
 • Descriptive
 • Spread vs. Level with Levene Test
 • Normality plots with tests
 • فصل 7
 • شمارش پاسخ ها در تركیب چند متغیر
 • Layers : سه یا چند متغیر در یك زمان
 • Cell : درصدها، مقادیر منتظره و باقی مانده‏ها
 • Counts
 • Percentages
 • Residuals
 • Format
 • Row Order
 • فصل 10
 • توزیع نرمال
 • نمونه های یك توزیع نرمال
 • میانگین های یك توزیع نرمال
 • روش به دست آوردن همبستگی دو متغیره
 • علاوه بر این دستور Correlation می تواند
 • Correlation Coefficients
 • Pearson
 • Kendall’s tau-b
 • Spearman
 • Test of Significance
 • Flag Significant Correlation
 • Options
 • Statistics- آماره‏های انتخابی عبارتند از
 • Means and standard deviations
 • Cross –Product deviation and Covariances
 • Missing Values – گزینه در دسترس عبارتند از
 • Exclude case pairewise
 • رسم نمودار در SPSS
 • مرور كلی
 • ایجاد نمودار
 • مشاهده نمودار
 • ویرایش نمودار
 • ذخیره كردن نمودار
 • چاپ نمودار
 • ایجاد نمودار جهت مقایسه گروهها
 • گزینه‏های خلاصه داده‏ها
 • ایجاد نمودار جهت مقایسه نمونه‏ها
 • تغییر دادن آماره توصیفی
 • گزینه ‏های ایجاد نمودارها
 • ویرایش نمودارها
 • تغییر دادن گزینه های نمودار
 • اشاره به نمودارهای در حال ویرایش
 • ذخیره كردن فایل‏های نمودار
 • نمودارهای استفاده شده در این كتاب
 • نمودارهای ستونی
 • نمودارهای خطی و سطحی
 • نمودارهای خطی و سطحی
 • نمودارهای دایره‏ای
 • نمودارهای مستطیلی
 • هیستوگرام‏ها
 • نمودارهای احتمال نرمال
 • تبدیل و انتخاب داده‏ها
 • تبدیل داده‏ها
 • نگاه كلی به تبدیل داده‏ها
 • ذخیره كردن تغییرات
 • ایجاد تاخیر در اجرای روند تبدیل‏ها
 • كد بندی مقادیر
 • محاسبه متغیرها
 • صفحه محاسب
 • كد بندی خودكار
 • تبدیل های شرطی
 • اوپراتورهای مفید درعبارات شرطی
 • انتخاب نمونه
 • انتخاب موقت یا دائمی
 • سایر روشهای انتخاب