صفحه اصلی |  فروشگاه |  (كاربر ميهمان) ورود  | ثبت نام
مهبانگ


اطلاعات و مشخصات کامل محصول انتخابی شما :


نام محصول پایان نامه آمار - مدلی یابی قابلیت اعتماد
قیمت محصول 180000 ریال
تعداد موجودی 92
نام فروشنده فروشگاه سایت
نوع ارسال
هزینه ارسال 0 ریال
زمان ارسال همزمان با اتمام پرداخت
توضیحات خريد و دانلود پايان نامه آمار - مدلي يابي قابليت اعتماد
پورسانت بازاریاب 18000 ریال

  
مشخصات کامل محصول

پایان نامه آمار - مدلی یابی قابلیت اعتماد

فرمت DOC تعداد صفحه 70 حجم فایل 2800 کیلوبایت قابل دانلود بعد از خرید

مهمترین سرفصلهای پایان نامه آمار - مدلی یابی قابلیت اعتماد

 • فصل اول
 • مفاهیم پایه
 • تابع قابلیت اعتماد
 • تابع مخاطره
 • امید ریاضی
 • فصل دوم
 • مدلهای طول عمر رایج
 • فرآیند پواسن
 • توزیع وایبل
 • توزیع های نرمال و لوگ نرمال
 • توزیع گاما
 • توزیع های لجستیك و لوگ لجستیك
 • توزیع پاراتو
 • فصل سوم
 • انتخاب مدل
 • برآورد ناپارامتری h(t), R(t)
 • سانسور كردن
 • در زیر دو نوع آزمون طول عمر داریم
 • برآوردگر كاپلان – میر
 • روشهای نموداری
 • برازش خط مستقیم
 • نمودار وایبل
 • نمودار نرمال
 • نمودار خانواده دیگر مدل‌ها
 • مقایسه توزیع ها
 • فصل چهارم
 • برازش مدل
 • برآورد پارامتر
 • واریانس برآورد
 • برآوردهای فاصله اطمینان
 • ماكزیمم درستنمایی
 • برآورد چندك‌ها
 • روشهای برآوردی با استفاده از لحظه‌های نمونه
 • نمودارهای احتمالاتی معمولی
 • نیكوئی برازش
 • آزمون كای دوپیرسن
 • آزمون كولموگروف – اسمیرنوف
 • آزمونهایی برای نرمالیتی
 • آزمونهای A2‌ و W2
 • فصل پنجم
 • منابع
محصولات مرتبط