صفحه اصلی |  فروشگاه |  (كاربر ميهمان) ورود  | ثبت نام
مهبانگ


اطلاعات و مشخصات کامل محصول انتخابی شما :


نام محصول پایان نامه ادبیات - بحث و بررسی شخصیت پردازی در منظومه ی لیلی و مجنون نظامی
قیمت محصول 150000 ریال
تعداد موجودی 85
نام فروشنده فروشگاه سایت
نوع ارسال
هزینه ارسال 0 ریال
زمان ارسال همزمان با اتمام پرداخت
توضیحات خريد و دانلود پايان نامه ادبيات - بحث و بررسي شخصيت پردازي در منظومه ي ليلي و مجنون نظامي
پورسانت بازاریاب 15000 ریال

  
مشخصات کامل محصول

پایان نامه ادبیات - بحث و بررسی شخصیت پردازی در منظومه ی لیلی و مجنون نظامی

فرمت DOC تعداد صفحه 90 حجم فایل 70 کیلوبایت قابل دانلود بعد از خرید

مهمترین سرفصلهای پایان نامه رشته ادبیات - بحث و بررسی شخصیت پردازی در منظومه ی لیلی و مجنون نظامی

 • چکیده
 • مقدمه
 • ادب غنایی
 • شعر غنایی
 • منظومه های غنایی
 • زندگی نامه ی نظامی
 • شخصیت و اندیشه نظامی
 • اهمیت نظامی در ادبیات داستانی
 • آثار نظامی
 • مخزن الاسرار
 • خسرو و شیرین
 • لیلی و مجنون
 • مرجع اصلی داستان لیلی و مجنون
 • ارزش لیلی و مجنون
 • هفت پیکر
 • اسکندر نامه
 • فصل اول
 • کلیات
 • هدف تحقیق
 • پیشینه ی تحقیق
 • روش تحقیق
 • فصل دوم
 • بررسی شخصیت و شخصیت پردازی در منظومه ی لیلی و مجنون نظامی
 • درآمد: تعریف شخصیت
 • اهمیت و ویژگیهای شخصیت
 • منشأ شخصیت
 • تعریف شخصیت پردازی
 • تدابیر گزارشی
 • تدابیر نمایشی
 • خلاصه ی داستان لیلی و مجنون
 • شخصیت پردازی در لیلی و مجنون
 • شیوه های شخصیت پردازی
 • توصیف
 • توصیف مستقیم
 • مجنون
 • لیلی
 • پدر مجنون
 • نوفل
 • ابن سلام
 • سلیم عامری
 • زید
 • زینب
 • توصیف غیر مستقیم
 • گفتگو
 • گفتگوی مجنون با پدر
 • جواب دادن مجنون پدر را
 • گفتگوی نوفل با مجنون
 • گفتگوی مجنون با یکی از شخصیتهای فرعی داستان
 • گفتگوی نوفل با پدر لیلی
 • گفتگوی لیلی با مجنون
 • گفتگوی لیلی با یکی از شخصیتهای فرعی داستان
 • گفتگوی پدر لیلی با یکی از شخصیتهای فرعی داستان
 • گفتگوی درونی (مونولوگ)
 • شکایت کردن مجنون با خیال لیلی
 • سخن گفتن مجنون با زاغ
 • رفتن لیلی به تماشای بوستان
 • آگاهی مجنون از مرگ پدر
 • عمل
 • ریا کاری لیلی
 • سخاوت وبخشندگی پدر مجنون
 • مهربانی و دلسوزی پدر مجنون
 • شجاعت و جنگاوری نوفل
 • نام
 • رمز (نماد)
 • انواع شخصیت در لیلی و مجنون نظامی
 • شخصیت اصلی یا مرکزی
 • شخصیتهای اصلی در این داستان
 • شخصیت فرعی
 • شخصیت قراردادی
 • شخصیت های قراردادی در این داستان
 • شخصیت مدور
 • شخصیت ایستا
 • شخصیت تمثیلی
 • شخصیت نمادین
 • شخصیت رابط
 • شخصیت همراز (مرد و زن)
 • شخصیت مخالف
 • شخصیت شریر
 • شخصیت نوعی
 • تیپ عاشق دلسوخته
 • تیپ زنان محدود و در بند
 • تیپ یاوه گویان و بدخواهان
 • تیپ شخصیت دیوانه و در زنجیر
 • شخصیت و دیگر عناصر داستان در لیلی و مجنون
 • زاویه ی دید
 • پیرنگ
 • درونمایه (تم)
 • فضا و رنگ
 • لحن
 • سبک
 • فصل سوم
 • نتیجه گیری
 • فهرست منابع