صفحه اصلی |  فروشگاه |  (كاربر ميهمان) ورود  | ثبت نام


اطلاعات و مشخصات کامل محصول انتخابی شما :


نام محصول پایان نامه ارشد حسابداری - بررسی قابلیت گزارشگیری مطلوب سیستم اطلاعات حسابداری شهرداری اردبیل
قیمت محصول 300000 ریال
تعداد موجودی 90
نام فروشنده فروشگاه سایت
نوع ارسال
هزینه ارسال 0 ریال
زمان ارسال همزمان با اتمام پرداخت
توضیحات خريد و دانلود پايان نامه ارشد حسابداري - بررسي قابليت گزارشگيري مطلوب سيستم اطلاعات حسابداري شهرداري اردبيل
پورسانت بازاریاب 30000 ریال

  
مشخصات کامل محصول
حسابداری هفت

پایان نامه حسابداری - بررسی قابلیت گزارشگیری مطلوب سیستم اطلاعات حسابداری شهرداری اردبیل

فرمت DOC تعداد صفحه 100 حجم فایل 138 کیلوبایت قابل دانلود بعد از خرید

مهمترین سرفصلهای پایان نامه حسابداری -بررسی قابلیت گزارشگیری مطلوب سیستم اطلاعات حسابداری شهرداری اردبیل

 • چکیده
 • فصل اول
 • کلیات پ‍‍‍ژوهش
 • دیباچه
 • بیان مسئله وانگیزه برگزیدن موضوع پژوهش
 • اهمیت و ضرورت انجام پژوهش
 • اهداف پژوهش
 • فرضیه های پژوهش
 • روش پژوهش
 • روش جمع آوری اطلاعات
 • قلمروپژوهش
 • متغیرهای پژوهش
 • محدویت های پژوهش
 • تعریف واژگان واصطلاحات كلیدی
 • نظام گزارشگری مالی
 • بودجه
 • تامین اعتبار
 • کنترل بودجه
 • حسابداری دولتی
 • حساب مستقل
 • خزانه داری
 • قابلیت لازم
 • واژه مطلوب
 • ساختار پژوهش
 • فصل دوم
 • چار چوب نظری و پیشینه پژوهش
 • گفتار اول : مفاهیم حسابداری و گزارشگری مالی و دولتی
 • دیباچه
 • تعریف حسابداری و حسابداری دولتی
 • تعریف حسابداری
 • تعریف حسابداری دولتی
 • تعریف گزارشگری مالی
 • اهداف گزارشگری مالی
 • گزارشگری مالی در ایران
 • گزارشگری مالی در عصر تجارت الکترونیک
 • استفاده کنندگان از گزارشگری مالی
 • امکان ارتفاءشیوه گزارشگری مالی در ایران
 • از جنبه امکانات موجود ICT درکشور
 • وضعیت موجود گزارشگری مالی
 • تحولات اساسی در گزارشگری
 • واحد گزارشگری مالی
 • جایگاه تئوری وجوه مستقل
 • جریان اطلاعاتی گزارشگری مالی
 • محدویت های گزارشگری مالی
 • گزارشگری مالی دولتی
 • اهداف گزارشگری دولتی
 • مفهوم مسئولیت پاسخگویی
 • اصول حسابداری و گزارش گری مالی دولتی
 • مبانی حسابداری دولتی
 • مبنای تعهدی در حسابداری دولتی
 • درآمدها و مخارج حسابهای مستقل دولتی
 • درآمدها و هزینه های حسابهای مستقل سرمایه ای
 • درآمدها و هزینه ها یا مخارج ( بر حسب مورد ) حسابهای مستقل امانی
 • انتقالات
 • سامانه حسابداری حساب مستقل
 • انواع حسابهای مستقل
 • حسابهای مستقل دولتی
 • حسابهای مستقل سرمایه ای ( تجاری)
 • حسابهای وجوه مستقل امانی
 • ارزیابی عملكرد سامانه گزارشگری مالی و ارتباط آن با مدیریت دولتی
 • گفتار دوم : شهرداریها وگزارشگری مالی شهرداری ها
 • شهرداری‌ها ، بحث نظری
 • پیشینه، رشد و دگرگونی شهرداری در ایران
 • مسائل مربوط به گزارشگری مالی مطلوب درشهرداری هاوارتباط آن باسامانه های مالی
 • استفاده‌كنندگان گزارش‌های مالی و نیازهای اطلاعاتی آنها
 • قوه مقننه
 • شهروندان
 • سرمایه‌گذاران و اعتبار دهندگان
 • دولتها و نهادهای بین‌المللی تامین منابع مالی
 • تحلیلگران مالی و اقتصادی
 • مدیریت ارشد
 • خصوصیات، محسنات و کاربرد حسابداری شهرداریها
 • خودکفائی شهرداری ها
 • تبادل تجربیات بین شهرداری ها
 • کمک بالاعوض به شهرداری های کم درآمد
 • خصوصیات حسابداری شهرداری ها
 • اصول و موازین حسابداری شهرداری
 • اصول حسابداری در شهرداریها و مفهوم بودجه
 • تعریف بودجه
 • اصل سالانه بودجه در شهرداریها
 • اصل جامعیت بودجه
 • اصل وحدت بودجه
 • اصل انعطاف پذیری
 • مراحل بودجه
 • طبقه بندی عملیات
 • طبقه بندی هزینه ها
 • خلاصه دستورالعمل تهیه و تنظیم بودجه شهرداریها
 • حسابداری بودجه
 • گفتار سوم: پیشینه پژوهش
 • فصل سوم
 • روش شناسی پژوهش
 • دیباچه
 • جامعه آماری
 • تعیین حجم نمونه
 • متغیرهای پژوهش
 • فرضیه های پژوهش با تعداد پرسشها در هر فرضیه
 • روش پژوهش
 • روش قیاسی
 • روش استقرائی
 • روش گردآوری اطلاعات
 • ابزار اندازه گیری اطلاعات
 • روایی و پایایی ابزار پژوهش (پرسشنامه)
 • روایی پرسشنامه
 • روایی محتوایی
 • روایی سازه ای
 • پایایی ابزار پژوهش
 • آماره آزمون
 • فرضیات آزمون
 • محاسبه آماره آزمون
 • داوری و تصمیم گیری
 • فصل چهارم
 • تجزیه و تحلیل داده ها
 • دیباچه
 • توصیف نمونه آماری
 • میزان تحصیلات
 • رشته تحصیلی
 • سابقه خدمت
 • سمت سازمانی
 • آزمون فرضیه ها
 • فصل پنجم
 • نتیجه گیری و پیشنهادها پژوهش
 • دیباچه
 • نتیجه گیری
 • پیشنهادها
 • پیشنهاداتی برای پژوهش های بعدی
 • منابع