صفحه اصلی |  فروشگاه |  (كاربر ميهمان) ورود  | ثبت نام
مهبانگ


اطلاعات و مشخصات کامل محصول انتخابی شما :


نام محصول پایان نامه ارشد حسابداری - بررسی گزارشگیری مالی تحت وب بر ویژگیهای کیفی اطلاعات حسابداری
قیمت محصول 300000 ریال
تعداد موجودی 90
نام فروشنده فروشگاه سایت
نوع ارسال
هزینه ارسال 0 ریال
زمان ارسال همزمان با اتمام پرداخت
توضیحات خريد و دانلود پايان نامه ارشد حسابداري - بررسي گزارشگيري مالي تحت وب بر ويژگيهاي کيفي اطلاعات حسابداري
پورسانت بازاریاب 30000 ریال

  
مشخصات کامل محصول
حسابداری هفت

پایان نامه ارشد حسابداری - بررسی گزارشگیری مالی تحت وب بر ویژگیهای کیفی اطلاعات حسابداری

فرمت DOC تعداد صفحه 120 حجم فایل 337 کیلوبایت قابل دانلود بعد از خرید

مهمترین سرفصلهای پایان نامه ارشد حسابداری - بررسی گزارشگیری مالی تحت وب بر ویژگیهای کیفی اطلاعات حسابداری

 • فصل اول
 • كلیات پژوهش
 • دیباچه
 • بیان مسئله و علل برگزیدن موضوع پژوهش
 • اهمیت و ضرورت پژوهش
 • هدف پژوهش
 • نوع طرح پژوهش
 • فرضیات پژوهش
 • روش پژوهش
 • جمع آوری اطلاعات
 • ابزار اندازه گیری اطلاعات
 • قلمرو پژوهش
 • محدودیت پژوهش
 • واژگان تخصصی پژوهش
 • ساختار پژوهش
 • فصل اول: کلیات پژوهش
 • فصل دوم
 • چارچوب نظری و پیشینه پژوهش
 • گفتار اول : حسابداری و گزارشگری مالی برون سازمانی
 • دیباچه
 • حسابداری و پیرامون آن
 • هدف های صورتهای مالی
 • نقش صورتهای مالی اساسی در تحقق اهداف حسابداری و گزارشگری مالی
 • اهداف حسابداری
 • اطلاعات برای تصمیم گیرندگان
 • جامعه بعنوان استفاده كنندگان اطلاعات
 • اطلاعات مربوط و مفید
 • گزارش های حسابداری
 • گزارش های درون سازمانی
 • گزارشهای برون سازمانی
 • صورتهای مالی و گزارشگری مالی
 • انواع گزارش های مالی
 • گزارش مالی سالانه
 • گزارشهای مالی خاص
 • استفاده كنندگان گزارشهای مالی
 • سرمایه گذاران
 • بخش عمومی
 • بخش خصوصی
 • سرمایه گذاران بالقوه
 • كاركنان
 • دولت
 • جامعه
 • ویژگی های كیفی اطلاعات حسابداری
 • مربوط بودن
 • قابل فهم بودن
 • قابل اعتمادبودن
 • قابل مقایسه بودن
 • گفتار دوم: گزارشگری مالی تحت وب
 • دیباچه
 • تاریخچه اینترنت
 • وضعیت كنونی اینترنت در ایران و جهان
 • محدودیت های گزارشگری مالی سنتی
 • لزوم مدل جدید گزارشگری مالی
 • موضوعات مهم در ارتباط با گزارشگری مالی تحت وب
 • چه چیزی گزارش شود
 • كی گزارش شود
 • چگونه گزارش شود
 • چه كسی مسئول گزارشگری است
 • انگیزه های موجود برای گزارشگری مالی تحت وب
 • هزینه پائین انتشار اطلاعات
 • امكان ارائه اطلاعات به عموم ذینفعان
 • امكان ارائه به موقع اطلاعات
 • افزایش تناوب ارائه اطلاعات مالی
 • ‌افزایش مقدار ارائه اطلاعات
 • افزایش پیچیدگی های سرمایه گذاران
 • امكان برقراری ارتباط دوطرفه
 • ارائه طیف وسیعی از اطلاعات
 • خصوصی كردن، فردی نمودن و امكان تغییر
 • ریسك های ذاتی در گزارشگری مالی تحت وب
 • عامل قانون/ مقررات/ استانداردها
 • عامل حسابرسی مستقل
 • عوامل تكنولوژیكی
 • عوامل غیرتكنولوژیكی
 • زبان علامت گذاری فوق متن (HTML) در مقابل فرمت مدرك قابل حمل (pdf)
 • گفتار سوم: زبان توسعه پذیر گزارشگری مالی(XBRL)
 • دیباچه
 • تاریخچه زبان توسعه پذیر گزارشگری مالی (XBRL)
 • تعریف زبان توسعه پذیر گزارشگری مالی (XBRL)
 • علت بوجود آمدن زبان توسعه پذیر گزارشگری مالی (XBRL)
 • زبان توسعه پذیر گزارشگری مالی (XBRL) چگونه كار می كند؟
 • فرآیند زبان توسعه پذیر گزارشگری مالی (XBRL)
 • استاندارد های ایکس ام ال
 • خصوصیات زبان توسعه پذیر گزارشگری مالی (XBRL)
 • مهارت های لازم برای ایجاد خصوصیات زبان توسعه پذیر گزارشگری مالی (XBRL)
 • طبقه بندی زبان توسعه پذیر گزارشگری مالی (XBRL)، برای گزارشگری مالی
 • شیوه های ایجاد طبقه بندی زبان توسعه پذیر گزارشگری مالی (XBRL)برای گزارشگری مالی
 • مهارت های لازم برای ایجاد طبقه بندی
 • نرم افزار های حسابداری سازگار بازبان توسعه پذیر گزارشگری مالی (XBRL)
 • سایر تولید کنندگان نرم افزار
 • ایجاد فایل های XSLT برای ایجاد ستانده های گوناگون
 • تهیه مستندات نمونه و گزارش ها
 • دریافت کنندگان مستندات نمونه زبان توسعه پذیر گزارشگری مالی (XBRL)
 • تأثیرات زبان توسعه پذیر گزارشگری مالی (XBRL) بر حسابرسی
 • زبان توسعه پذیر گزارشگری مالی (XBRL) و استانداردهای حسابداری
 • گفتار چهارم : پیشینه پژوهش
 • پژوهشهای برون از كشور
 • آمریكا
 • انگلستان
 • ایرلند
 • پژوهشهای درون كشور
 • فصل سوم
 • روش شناسی پژوهش
 • دیباچه
 • جامعه آماری
 • تعیین حجم نمونه
 • فرضیات پژوهش
 • روش پژوهش
 • جمع آوری اطلاعات
 • ابزار اندازه گیری اطلاعات
 • روایی و پایایی ابزار پژوهش (پرسشنامه)
 • روایی پرسشنامه
 • روایی محتوایی
 • روایی سازه ای
 • پایایی ابزار پژوهش
 • آماره آزمون
 • فرضیات آزمون
 • محاسبه آماره آزمون
 • داوری و تصمیم گیری
 • فصل چهارم
 • تجزیه و تحلیل داده ها
 • دیباچه
 • اطلاعات جمعیت شناسی
 • آزمون فرضیات
 • فصل پنجم
 • نتیجه گیری و پیشنهادها
 • دیباچه
 • بحث و نتیجه گیری
 • پیشنهادهای كاربردی در راستای پژوهش
 • پیشنهادها برای پژوهشهای آتی
 • فهرست منابع و ماخذ
 • منابع فارسی
 • منابع لاتین