صفحه اصلی |  فروشگاه |  (كاربر ميهمان) ورود  | ثبت نام
مهبانگ


اطلاعات و مشخصات کامل محصول انتخابی شما :


نام محصول پایان نامه ارشد حقوق خصوصی - مطالعه مقایسه ای و تطبیقی مسئولیت مدنی مدیران شرکت های تجاری و مدنی در
قیمت محصول 250000 ریال
تعداد موجودی 70
نام فروشنده فروشگاه سایت
نوع ارسال
هزینه ارسال 0 ریال
زمان ارسال همزمان با اتمام پرداخت
توضیحات خريد و دانلود پايان نامه ارشد حقوق خصوصي - مطالعه مقايسه اي و تطبيقي مسئوليت مدني مديران شرکت هاي تجاري و مدني در معاملات
پورسانت بازاریاب 25000 ریال

  
مشخصات کامل محصول

پایان نامه ارشد حقوق خصوصی - مطالعه مقایسه ای و تطبیقی مسئولیت مدنی مدیران شرکت های تجاری و مدنی در انجام معاملات

فرمت DOC تعداد صفحه 130 حجم فایل 65 کیلوبایت قابل دانلود بعد از خرید

مهمترین سرفصلهای پایان نامه ارشد حقوق خصوصی - مطالعه مقایسه ای و تطبیقی مسئولیت مدنی مدیران شرکت های تجاری و مدنی در انجام معاملات

 • چكیده
 • مقدمه
 • فرضیه های ما كه در این تحقیق به بررسی آنها پرداخته ایم، عبارتند از
 • فصل اول
 • بررسی مسئولیت مدیران در قبال انجام معاملات در شركتهای تجاری
 • بخش اول
 • كلیات
 • انجام معامله از سوی مدیران در حالتی كه شركت واجد شخصیت حقوقی است
 • شركت سهامی عام
 • شركت سهامی خاص
 • شركت مختلط سهامی
 • شركتهای تعاونی
 • انجام معامله از سوی مدیران در حدود موضوع شركت و در بعضی از شركتها علاوه بر رعایت موضوع در حدود اختیارات تفویضی از سوی شركت باشد
 • شركت سهامی
 • مراعات موضوع شركت
 • صلاحیت مجامع عمومی
 • صلاحیت خاص هیأت مدیره
 • شركت با مسئولیت محدود
 • شركت تضامنی، نسبی و شركتهای مختلط (مختلط سهامی و غیر سهامی)
 • شركت تعاونی
 • بند سوم: انجام معامله از سوی مدیران در صورت ذكر سمت مدیران و در صورت عدم ذكر سمت اثبات معامله برای شركت
 • انجام معامله از سوی تمامی مدیران مجاز
 • انجام معامله از سوی مدیران غیر معزول یا غیر مستعفی و یا در صورت معزول یا مستعفی مراتب به اداره ثبت شركتها اعلام نشده باشد
 • بخش دوم: مسئولیت مدیران شركتهای تجاری در قبال انجام معاملات
 • مبحث اول: مسئولیت غیر مستقیم مدیران معامله كننده (رجوع شركت یا سهامداران و اعضاء به مدیران پس از اینكه طرف معامله حقوق خود را از شركت مطالبه كرد.)
 • شركت سهامی
 • شركت با مسئولیت محدود
 • شركتهای تضامنی، نسبی، مختلط سهامی و غیر سهامی و تعاونی
 • بحث دوم: مسئولیت مستقیم مدیران معامله كننده (رجوع مستقیم طرف معامله به مدیران)
 • ترتیب مسئولیت مستقیم بر مدیران در مقابل طرف معامله در صورت جمع شرایط ذیل امكان پذیر می باشد
 • انجام معامله از سوی مدیران در حالتی كه شركت هنوز شخصیت حقوقی نیافته است
 • انجام معامله از سوی مدیران خارج از موضوع شركت و در بعضی از شركتها خارج از حدود اختیارات
 • رعایت موضوع شركت
 • رعایت حدود اختیارات
 • شركت سهامی
 • شركت با مسئولیت محدود
 • شركت تضامنی، نسبی، مختلط (مختلط سهامی و غیر سهامی)
 • شركت تعاونی
 • انجام معامله از سوی مدیران در صورت عدم ذكر سمت مدیران و یا عدم اثبات معامله برای شركت
 • انجام معامله از سوی بعضی از مدیران نه همه آنها
 • انجام معامله از سوی مدیران معزول یا مستعفی به شرط اینكه مراتب به اداره ثبت شركتها اعلام شده باشد
 • فصل دوم: بررسی مسئولیت مدیران در قبال انجام معاملات در شركتهای مدنی
 • بخش اول: بیان قاعده كلی مبنی بر ترتب مسئولیت برای شركاء شركتهای مدنی در انجام معاملات با فرض جمع شدن شرایط ذیل و عدم ترتب مسئولیت برای مدیران (مگر در موارد استثنایی)
 • بند اول: انجام معامله با فرض اهلیت مدیر
 • انجام معامله با رعایت حدود اختیارات
 • انجام معامله با رعایت مصلحت شركاء
 • بخش دوم: مسئولیت مدیران شركتهای مدنی در قبال انجام معاملات در صورت جمع شرایط ذیل
 • انجام معامله در صورت عدم اهلیت مدیر
 • بنابراین در خصوص مسئولیت مدیر یا شریك مأذون بایستی دو فرض را از هم جدا كنیم
 • انجام معامله با فرض عدم رعایت حدود اختیارات
 • انجام معامله با فرض عدم رعایت مصلحت شركاء
 • فصل سوم: بررسی مسئولیت مدنی مدیران شركتها در قبال انجام معاملات در حقوق انگلیس
 • مبحث اول: كلیات
 • گفتار اول: انواع شركتها در حقوق انگلیسی و تعریف هر كدام
 • شركتهای قانونی
 • شركتهای ثبت شده
 • گفتار دوم: مفهوم قاعده آلتراوایریز در حقوق انگلیس و سابقه تاریخی آن
 • مفهوم قاعده
 • سابقه تاریخی به قاعده
 • گفتار سوم: بررسی اختیارات مدیران شركتها در حقوق انگلیسی
 • اما مدیران شركتها در حقوق انگلیس دو نوع اختیار دارند
 • گفتار چهارم: بررسی نحوه عملكرد و مسئولیتهای مدیران
 • مبحث دوم: تحقق مسئولیت برای انواع شركتها (شركتهای قانونی، ثبت شده، شركتهای تأسیس به موجب فرمان سلطنت) در انجام معاملات
 • شركتهای قانونی و ثبت شده
 • شركتهای تأسیسی به موجب فرمان سلطنت
 • مبحث سوم: تحقق مسئولیت برای مدیران شركتها در انجام معاملات (به عنوان یك استثنا)
 • گفتار اول: تحقق مسئولیت غیر مستقیم (مراجعه شركت به مدیران در بعضی از شركتها)
 • گفتار دوم: تحقق مسئولیت مستقیم (مراجعه مستقیم به مدیران)
 • گفتار سوم: روش های پیشگیری از تحقق مسئولیت برای مدیران
 • نتیجه گیری
 • اما بدیهی است اگر شركت در معاملات انجام یافته مسئول نباشد مدیر مسئول است اما مدیران دو گونه مسئولیت دارند
 • اما ترتیب مسئولیت مستقیم برای مدیران شركتهای سهامی و تعاونی در مقابل طرف معامله در صورت جمع شرایط ذیل است
 • شركت با مسئولیت محدود
 • شركت تضامنی و نسبی و شركتهای مختلط
 • شركت مدنی
 • اما در خصوص شركت مدنی تحقق مسئولیت برای شركای شركت در معاملاتی كه از سوی مدیران انجام می شود در صورت جمع بودن شرایط ذیل است
 • بدیهی است در صورتی كه در خصوص معاملات انجام شده شركت مسئول نباشد مدیران مسئول هستند كه مسئولیت مدیران شركتهای مدنی در انجام معاملات در صورت جمع شرایط ذیل است
 • حقوق انگلیسی
 • پیشنهادات
 • فهرست منابع (فارسی و غیر فارسی) مورد استفاده در پایان نامه به شرح زیر می باشد