صفحه اصلی |  فروشگاه |  (كاربر ميهمان) ورود  | ثبت نام
مهبانگ


اطلاعات و مشخصات کامل محصول انتخابی شما :


نام محصول پایان نامه ارشد مدیریت بازرگانی - ارائه مولفه های موثر جهت افزایش رضایت مندی بیمه گزاران در مشهد
قیمت محصول 300000 ریال
تعداد موجودی 83
نام فروشنده فروشگاه سایت
نوع ارسال
هزینه ارسال 0 ریال
زمان ارسال همزمان با اتمام پرداخت
توضیحات خريد و دانلود پايان نامه ارشد مديريت بازرگاني - ارائه مولفه هاي موثر جهت افزايش رضايت مندي بيمه گزاران در مشهد
پورسانت بازاریاب 30000 ریال

  
مشخصات کامل محصول
پرتال جامع مدیریت هفت

پایان نامه ارشد مدیریت بازرگانی -ارائه مولفه های موثر جهت افزایش رضایت مندی بیمه گزاران در مشهد

فرمت DOC تعداد صفحه 160 حجم فایل 2500 کیلوبایت قابل دانلود بعد از خرید

مهمترین سرفصلهای پایان نامه ارشد مدیریت بازرگانی -ارائه مولفه های موثر جهت افزایش رضایت مندی بیمه گزاران در مشهد

 • مقدمه
 • بیان مسأله تحقیق
 • ضرورت انجام تحقیق
 • اهداف تحقیق
 • اهداف اصلی
 • اهداف فرعی
 • متغیرهای تحقیق
 • متغیر مستقل
 • متغیر وابسته
 • فرضیه ها
 • نوع,روش وقلمرو تحقیق
 • قلمرو مکانی
 • قلمرو زمانی
 • قلمرو موضوع تحقیق
 • تعریف واژه های تحقیق
 • فصل دوم : مبانی نظری تحقیق
 • گفتار اول
 • خدمات
 • طبقه بندی انواع خدمات
 • ویژگیهای امور خدماتی
 • گفتار دوم
 • تاریخچه وسوابق مساله تحقیق
 • سابقه موضوع تحقیق در ایران
 • اصول حاکم بر بیمه های بازرگانی
 • تقسیم بندی انواع بیمه
 • طبقه بندی خدمات بیمه
 • بیمه اشیاء
 • بیمه مسئولیت بدنی
 • مسئولیت مدنی
 • اساس مسئولیت مدنی
 • مبانی مسئولیت مدنی در مقابل اشخاص ثالث
 • تعریف و انواع بیمه مسئولیت
 • انواع بیمه مسئولیت
 • بیمه مسئولیت كارفرما
 • مفهوم مسئولیت و انواع آن
 • تعریف قرارداد بیمه مدنی
 • نظریه های مرتبط با بیمه مسئولیت
 • مسئولیت كارفرما نسبت به اعمال كارگران و كاركنان
 • مسئولیت كارفرما درباره ی زیانهای ناشی از كار به كارگران
 • گفتار سوم
 • آمیخته های بازاریابی
 • تبلیغات و آگهی ها
 • تبلیغات بازرگانی
 • اهداف تبلیغات بازرگانی
 • اصول تبلیغات
 • اثرات اجتماعی و اقتصادی تبلیغات
 • مراحل بوجود آمدن ارتباطات موثر
 • مزایای تبلیغات
 • تئوری قوی
 • تئوری ضعیف
 • تأثیر تبلیغات بر فروش مسأله
 • بازاریابی بیمه های مسئولیت
 • مدلی برای مدیریت و بازاریابی خدمات
 • بازارهای بیمه
 • انواع بازارها به لحاظ مشتریان
 • بازار آگاه
 • بازار ناآگاه
 • قابلیت جذب بازار و کاربردهای بیمه مسئولیت
 • كاربردهای بیمه مسئولیت
 • اهداف بازاریابی
 • تحقیق و بررسی در بازار بیمه مسئولیت
 • معیارها ارزیابی خدمات بیمه
 • عناصر شیفتگی و علاقه مند شدن به خدمات بیمه
 • فصل سوم: روش جمع آوری اطلاعات
 • فرضیات یا پرسشهای پژوهش
 • روش تحقیق
 • جامعه آمار و نمونه
 • جامعه آماری
 • حجم نمونه
 • روش نمونه گیری
 • روشهای تجزیه و تحلیل اطلاعات
 • اعتبار اندازه گیری ابزار اندازه گیری
 • اعتبار محتوایی
 • پایایی پرسشنامه
 • روش بررسی میدانی
 • فصل چهارم: روش های آماری و تجزیه و تحلیل اطلاعات
 • آمار توصیفی تحقیق
 • آمار توصیفی متغیرهای تحقیق
 • جداول توصیفی دوبعدی متغیرهای تحقیق
 • آزمون فرضیه های پژوهش
 • آمار استنباطی
 • فصل پنجم: خلاصه تحقیق,نتیجه گیری,پیشنهادات
 • خلاصه تحقیق
 • نتایج حاصل از یافته ها
 • نتیجه گیری کلی
 • پیشنهادات
 • منابع و ماخذ

محصولات برتر و مرتبط فروشگاه های دیگر