صفحه اصلی |  فروشگاه |  (كاربر ميهمان) ورود  | ثبت نام
مهبانگ


اطلاعات و مشخصات کامل محصول انتخابی شما :


نام محصول پایان نامه ارشد مدیریت بازرگانی - طراحی مدل رتبه بندی اعتباری مشتریان با استفاده از شبکه های عصبی
قیمت محصول 300000 ریال
تعداد موجودی 82
نام فروشنده فروشگاه سایت
نوع ارسال
هزینه ارسال 0 ریال
زمان ارسال همزمان با اتمام پرداخت
توضیحات خريد و دانلود پايان نامه ارشد مديريت بازرگاني - طراحي مدل رتبه بندي اعتباري مشتريان با استفاده از شبکه هاي عصبي
پورسانت بازاریاب 30000 ریال

  
مشخصات کامل محصول
پرتال جامع مدیریت هفت

دانلود رایگان چکیده پایان نامه ارشد مدیریت بازرگانی طراحی مدل رتبه بندی اعتباری مشتریان با استفاده از شبکه های عصبی

پایان نامه ارشد مدیریت بازرگانی -طراحی مدل رتبه بندی اعتباری مشتریان با استفاده از شبکه های عصبی

فرمت DOC تعداد صفحه 170 حجم فایل 1900 کیلوبایت قابل دانلود بعد از خرید

مهمترین سرفصلهای پایان نامه ارشد مدیریت بازرگانی -طراحی مدل رتبه بندی اعتباری مشتریان با استفاده از شبکه های عصبی

 • فصل اول
 • كلیات تحقیق
 • مقدمه
 • بیان مسأله
 • سوال‌های تحقیق
 • اهمیت و ضرورت موضوع تحقیق
 • اهداف تحقیق
 • فرضیات تحقیق
 • فرضیات فرعی
 • چارچوب نظری تحقیق
 • متغیرهای پژوهشی
 • سابقه و ضرورت انجام تحقیق (پیشینه تحقیق)
 • كاربردهای تحقیق
 • نوع روش تحقیق
 • محدوده تحقیق
 • روش نمونه گیری و تعیین حجم نمونه
 • جامعه آماری
 • نمونه آماری
 • ابزار گردآوری اطلاعات
 • محدودیت‌ تحقیق
 • روش تجزیه و تحلیل اطلاعات
 • برخی تعاریف، مفاهیم و اصطلاحات
 • فصل دوم
 • ادبیات تحقیق
 • مقدمه
 • بخش اول
 • آشنایی با بانك سامان و انواع تسهیلات
 • آشنایی با بانك سامان
 • چارت خدمات بانك سامان
 • انواع سپرده‌های سرمایه گذاری
 • سپرده كوتاه مدت
 • سپرده كوتاه مدت ویژه
 • سپرده بلند مدت
 • سپرده اندوخته
 • سپرده ارزی
 • تسهیلات حقوقی
 • ابزارهای اعتباری
 • انواع ابزارهای اعتباری
 • ضوابط و معیارهای اساسی اعطای تسهیلات
 • قابلیت اعتماد و اطمینان
 • قابلیت و صلاحیت فنی
 • ظرفیت مالی و كشش اعتباری
 • وثیقه (تامین)
 • بخش دوم
 • مبانی نظری رتبه بندی اعتبار
 • مقدمه
 • مروری بر تاریخچه رتبه بندی اعتبار
 • رتبه بندی اعتبار
 • فرآیند تصمیم گیری اعطای تسهیلات
 • سیستم‌های رتبه بندی اعتبار
 • مدل‌های رتبه بندی اعتباری
 • مزایا و محدودیت‌های مدل رتبه بندی اعتبار
 • بخش سوم
 • مبانی نظری شبكه عصبی
 • مقدمه
 • هوش مصنوعی
 • مروری بر تاریخچه شبكه عصبی
 • شبكه‌های عصبی مصنوعی
 • اساس بیولوژیكی شبكه عصبی
 • مقایسه بین شبكه‌های عصبی مصنوعی و بیولوژیكی
 • مدل ریاضی نرون
 • ویژگی‌ها و خصوصیات شبكه‌های عصبی مصنوعی
 • قابلیت یادگیری
 • پردازش اطلاعات به صورت متنی
 • قابلیت تعمیم
 • پردازش موازی
 • مقاوم بودن
 • مشخصه‌های یك شبكه عصبی
 • مدل‌های محاسباتی
 • قواعد یاگیری
 • پارادایم‌های یادگیری
 • یادگیری با سرپرستی
 • یادگیری بدون سرپرستی
 • یادگیری زوجی
 • معماری شبكه
 • شبكه‌های پیشرو
 • پرسپترون یك لایه
 • پرسپترون چند لایه‌
 • شبكه های با تقارن شعاعی (RBF)
 • شبكه‌های بازگشتی
 • شبكه های رقابتی
 • شبكه‌های خودسازمان دهنده كوهونن
 • شبكه‌های هاپفیلد
 • عملكرد شبكه‌های عصبی مصنوعی
 • محدودیت‌های شبكه عصبی
 • كاربرد شبكه‌های عصبی در مدیریت
 • دسته بندی الگو
 • خوشه یابی
 • تخمین تابع
 • پیش بینی
 • بهینه سازی
 • حافظه انجمن
 • كنترل
 • شبیه سازی مالی
 • پیش بینی برآورد آتی
 • ارزشیابی
 • تصویب اعتبارات
 • نهادهای مالی
 • بخش چهارم
 • خلاصه مقاله ها
 • اطلاعات مدیریت
 • برنامه ریزی ریاضی و شبكه‌های عصبی
 • نتیجه گیری
 • بخش پنجم
 • نتیجه گیری
 • فصل سوم
 • روش شناسی تحقیق
 • مقدمه
 • روش تحقیق
 • جامعه آماری
 • نمونه آماری
 • فرضیات تحقیق
 • فرضیات فرعی
 • محدوده تحقیق ( مکانی ، زمانی ، موضوعی )
 • جمع آوری داده ها
 • نمونه و تعیین حجم نمونه
 • ابزار گردآوری داده ها
 • روش تجزیه و تحلیل اطلاعات
 • فرآیند تحقیق
 • مرحله بررسی اولیه
 • مطالعات نظری
 • طراحی مدل
 • آماده سازی داده ها
 • طراحی شبکه
 • نهایی کردن و آموزش مدل
 • تعریف و جمع آوری داده ها
 • از فرم درخواست تسهیلات
 • از پرونده های اعتباری
 • از فرم تنظیم قرارداد
 • بازرسی و پردازش مقدماتی داده ها
 • تقسیم داده ها به دو مجموعه
 • طراحی شبکه
 • انتخاب نوع مدل
 • تعداد عناصر پردازشگر
 • تعداد لایه های پنهان
 • تابع تبدیل
 • قوانین یادگیری
 • نهایی کردن و آموزش مدل
 • مدل نهایی تصمیم
 • آموزش مدل
 • آزمون مدل و تجزیه و تحلیل نتایج
 • فصل چهارم
 • یافته های تحقیق
 • مقدمه
 • آماده سازی داده های ورودی جهت رتبه سنجی مشتریان با کمک شبکه های عصبی
 • آماده سازی داده ها
 • معماری شبکه
 • فصل پنجم
 • نتیجه گیری و پیشنهادها
 • نتایج آزمون فرضیات
 • پیشنهادهای پژوهش
 • پیشنهادهای کاربردی در نظام بانکی
 • پیشنهادهای برای پژوهشهای آتی
 • پیوست
 • منابع

محصولات برتر و مرتبط فروشگاه های دیگر