صفحه اصلی |  فروشگاه |  (كاربر ميهمان) ورود  | ثبت نام


اطلاعات و مشخصات کامل محصول انتخابی شما :


نام محصول پایان نامه ارشد مدیریت صنعتی - بهبود چیدمان خط تولید کارخانه شرق جامه با شبیه سازی سیستمهای صف
قیمت محصول 300000 ریال
تعداد موجودی 90
نام فروشنده فروشگاه سایت
نوع ارسال
هزینه ارسال 0 ریال
زمان ارسال همزمان با اتمام پرداخت
توضیحات خريد و توليد پايان نامه ارشد مديريت صنعتي - بهبود چيدمان خط توليد کارخانه شرق جامه با شبيه سازي سيستمهاي صف
پورسانت بازاریاب 30000 ریال

  
مشخصات کامل محصول
پرتال جامع مدیریت هفت

دانلود رایگان چکیده پایان نامه ارشد مدیریت صنعتی بهبود چیدمان خط تولید کارخانه شرق جامه با شبیه سازی سیستمهای صف

پایان نامه ارشد مدیریت صنعتی - بهبود چیدمان خط تولید کارخانه شرق جامه با شبیه سازی سیستمهای صف

فرمت DOC تعداد صفحه 180 حجم فایل 909 کیلوبایت قابل دانلود بعد از خرید

مهمترین سرفصلهای پایان نامه ارشد مدیریت صنعتی - بهبود چیدمان خط تولید کارخانه شرق جامه با شبیه سازی سیستمهای صف

 • فصل اول
 • كلیات طرح
 • مقدمه
 • بیان مسئله تحقیق
 • اهداف تحقیق
 • اهمیت موضوع تحقیق و انگیزش انتخاب آن
 • فرضیه تحقیق
 • مدل تحقیق
 • واژه‌های كلیدی و تعاریف عملیاتی متغیرها
 • روش تحقیق
 • قلمرو تحقیق
 • جمع آوری اطلاعات
 • محدودیتها و مشكلات تحقیق
 • مراحل انجام تحقیق
 • فصل دوم
 • مطالعات نظری
 • برنامه ریزی تولید
 • تعادل خط تولید
 • اطلاعاتی كه برای تعادل خط تولید نیاز است
 • ذخیره موجودیهای میان فرآیند
 • تعادل خط تولید (مونتاژ)
 • تعیین تعداد بهینه ایستگاههای كاری
 • تقدم و تأخر عملیات
 • تئوری صف
 • تاریخچه
 • برخی از كاربردهای گوناگون تئوری صف
 • مشخصه‌های فرآیند صف‌بندی
 • الگوی ورود متقاضیان
 • نوع ورود
 • زمان بین دو ورود
 • همگن بودن یا نبودن بر حسب زمان
 • الگوی خدمت دهی
 • تعداد خدمت دهندگان (كانالهای خدمت)
 • ظرفیت صف (گنجایش سیستم)
 • جمعیت مشتریان بالقوه
 • نظم سیستم
 • مراحل خدمت
 • نحوه نمایش یك سیستم صف
 • معیارهای ارزیابی یك سیستم صف
 • فرآیند تولد و مرگ
 • مدل M/M/1
 • مدل M/M/C
 • مدل M/M/C/K
 • مدل M/M/C/C
 • مدل M/M/C/K/M
 • مدلهای ماركوفی صف
 • مدل با ورود گروهی: (M(x)/M/1)
 • مدل با خدمت‌دهی گروهی M/M(y)/1
 • مدلهای ارلنگ
 • مدل M/EK/1
 • مدل EK/M/1
 • مدل M/HE2/1
 • نظام اولویت
 • شبكه‌های صف
 • شبكه‌های جكسون
 • شبكه صفهای سیكلی
 • سیستمهای سری صف
 • شبكه‌های باز جكسون
 • مدلهای آماری سودمند
 • توزیع برنولی
 • توزیع دو جمله‌ای
 • توزیع دوجمله‌ای منفی
 • توزیع هندسی
 • توزیع چندجمله‌ای
 • توزیع پواسون
 • توزیع یكنواخت
 • توزیع نمایی
 • توزیع نرمال
 • توزیع گاما
 • توزیع بتا
 • توزیع لاجستیك
 • توزیع مثلثی
 • توزیع ارلنگ
 • توزیع ویبل
 • آزمونهای برازندگی
 • آزمون مربع کای
 • آزمون برازندگی کولموگروف- اسمیرنف
 • تصمیم گیریهای چند معیاره
 • روش تاپسیس
 • تاریخچه شبیه سازی
 • مقدمه ای بر شبیه سازی
 • مزایا و معایب شبیه سازی
 • زمینه كاربرد
 • سیستمها و پیرامون سیستم
 • اجزای سیستم
 • سیستمهای گسسته و پیوسته
 • مدل سیستم
 • هنر مدلسازی
 • انواع مدلها
 • شبیه سازی سیستمهای گسسته- پیشامد
 • جاذبه های شبیه سازی به عنوان ابزار تجزیه و تحلیل مسئله
 • گامهای اساسی در بررسی مبتنی بر شبیه سازی
 • صورت بندی مسئله
 • تعیین اهداف و طرح كلی پروژه
 • مدلسازی
 • گردآوری داده ها
 • برنامه نویسی
 • وارسی برنامه
 • معتبرسازی مدل
 • طرح آزمایشی
 • اجرای مدل و تحلیل نتایج
 • اجراهای بیشتر
 • مستندسازی برنامه و گزارش نتایج
 • اجرا
 • نقل قولهای مشهور شبیه سازی
 • تاریخچه شركت شرق جامه
 • واحد طراحی
 • واحد برش
 • واحد دوخت
 • واحد شست
 • واحد تكمیل
 • واحد بسته بندی
 • پیشینه تحقیق
 • تخمین ماكزیمم طول صف با استفاده ازشبیه سازی
 • مدلسازی‌و شبیه‌سازی فرآیند تولیدكارخانه‌روغن‌نباتی‌گلناز كرمان
 • مدیریت صف در درمانگاه با استفاده از شبیه سازی
 • استفاده از شبیه سازی در رستوران
 • استفاده از الگوریتم ژنتیك برای حل مشكلات چیدمان تجهیزات
 • فصل سوم
 • مدل سازی تحقیق
 • معرفی کارخانه
 • واحد برش
 • واحد دوخت
 • واحد شست
 • نمونه گیری و توزیعهای نمونه گیری
 • تعیین اندازه نمونه
 • تعیین توزیع حاکم بر هر یک از دستگاهها
 • ایجاد، آزمایش و تعیین اعتبار مدل
 • تعیین اعتبار مدل و تطبیق با سیستم واقعی
 • تعیین اعتبار تبدیلهای ورودی به خروجی مدل
 • فصل چهارم
 • تجزیه و تحلیل یافته‌های تحقیق
 • بررسی واحد برش
 • تعیین چیدمان موجود در واحد دوخت
 • آشنایی مختصر با ماشین آلات واحد دوزندگی
 • بررسی فرایند تولید درواحد شست
 • شبیه سازی خط تولید
 • عناصر مورد استفاده در مدل
 • زمان سنجی
 • واحد بازرسی
 • شرایط شروع شبیه سازی
 • تعیین اعتبار مدل
 • فصل پنجم
 • نتیجه‌گیری و پیشنهادات
 • انجام آزمایشها و ثبت نتایج
 • انتخاب شاخصها
 • شاخص هزینه
 • شاخص تعداد تولید
 • شاخص ضریب بهره‌وری
 • شاخص متوسط زمان انتظار
 • بررسی نتایج مدل واقعی و مدلهای اصلاحی بعدی
 • تجزیه و تحلیل نتایج
 • پیشنهادات
 • تحقیقات آتی
 • منابع فارسی
 • منابع لاتین

محصولات برتر و مرتبط فروشگاه های دیگر