صفحه اصلی |  فروشگاه |  (كاربر ميهمان) ورود  | ثبت نام


اطلاعات و مشخصات کامل محصول انتخابی شما :


نام محصول پایان نامه ارشد مدیریت - برسی تاثیر روابط عمومی بر فروش شرکت
قیمت محصول 300000 ریال
تعداد موجودی 65
نام فروشنده فروشگاه سایت
نوع ارسال
هزینه ارسال 0 ریال
زمان ارسال همزمان با اتمام پرداخت
توضیحات خريد و دانلود پايان نامه ارشد مديريت - برسي تاثير روابط عمومي بر فروش شرکت
پورسانت بازاریاب 30000 ریال

  
مشخصات کامل محصول
پرتال جامع مدیریت هفت

پایان نامه ارشد مدیریت -برسی تاثیر روابط عمومی بر فروش شرکت

فرمت DOC تعداد صفحه 190 حجم فایل 640 کیلوبایت قابل دانلود بعد از خرید

مهمترین سرفصلهای پایان نامه ارشد مدیریت -برسی تاثیر روابط عمومی بر فروش شرکت

 • فصل اول :كلیات
 • چكیده
 • بیان مسأله
 • اهمیت و ضرورت تحقیق
 • اهداف کلی
 • اهداف فرعی
 • سوالات تحقیق
 • فرضیه اصلی
 • فرضیه های فرعی
 • تعاریف مفهومی و عملیاتی
 • متغیر مستقل
 • روابط عمومی
 • متغیر وابسته
 • فصل دوم
 • ادبیات و مستندات تحقیق
 • بخش اول ) تعریف مفاهیم
 • روابط عمومی
 • موقعیت ها و وظایف روابط عمومی
 • مدیریت حسن شهرت
 • تحقیق و برنامه ریزی
 • جایگاه برنامه‌ریزی در فعالیت‌های مدیریت
 • خدمات پس از فروش
 • تبلیغات
 • موقعیت ها و وظایف روابط عمومی
 • بخش اول: تاریخچه و سابقه موضوع تحقیق (پیشینه تحقیق)
 • تاریخچه روابط عمومی در جهان
 • دسته بندی پیشنهادات برای ارتباطات انسانی
 • بخش دوم:تاریخچه روابط عمومی در ایران
 • بررسی نظریه ها و دیدگاههای علمی مرتبط با موضوع
 • نظریه كنش متقابل نمادین
 • نظریة مبادله
 • نظریه تضاد
 • نظریه ساختی كاركردی
 • اقرار به اقناع و عمل به آن : دو حوزه برا ی همكاری
 • نظریه وضعیتی روابط عمومی
 • نظریه بازی
 • بازیهای غیر جمع صفر
 • شخصیت و نظریه نیازها
 • نظریه وفاق
 • نظریه ی الگوی یادگیری اجتماعی
 • تقویت مستقیم رفتار مطلوب
 • نظریه الگوی درگیری پائین
 • دانش و تكنولوژی در روابط عمومی
 • مردمداری در دهكده جهانی
 • الف:ایجاد، حفظ و تداوم اطلاع رسانی
 • ب:ایجاد، حفظ و تداوم پاسخگویی به مشتریان
 • ج: ایجاد، حفظ و تداوم تفاهم
 • ارتباطات میان فردی اثربخش(ارتباطات انسانی- دكتر فرهنگی)
 • فعالیت درون سازمانی برون سازمانی
 • 1- اطلاع بر افكار عمومی و سنجش و ارزیابی آن
 • مهمترین وظایف روابط عمومی در درون سازمان
 • مهمترین وظایف برون سازمانی
 • ویژگیهای كارشناس روابط عمومی در ارتباط مشتری مداری نوین در روابط عمومی
 • روابط عمومی و تبلیغات
 • مرزهای روابط عمومی و تبلیغات
 • مهمترین اهداف روابط عمومی در تقابل با تبلیغات
 • تبلیغات بازاریابی و اثرات آن بر فروش
 • - سه تئوری دیگر
 • جان فیلیپ جونز- تئوری قوی
 • تئوری اثرگذاری تبلیغات بر فروش اندرو ارنبرگ- تئوری ضعیف
 • تئوری تاثیر تبلیغات بر فروش مساله
 • روابط رسانه ای
 • تبلیغات تلویزیونی
 • تبلیغات چاپی
 • تبلیغات اینترنتی
 • روابط عمومی،‌تحقیق و برنامه ریزی
 • برنامه ریزی
 • ویژگیهای برنامه‌ربزی صحیح در مدیریت زمان
 • بحث چهارم: بودجه‌بندی و توزیع آن در روابط عمومی
 • آفتهای عدم برنامه‌ریزی در روابط عمومی
 • مدیریت حسن شهرت
 • نظریه چالش بلاغی
 • نظریه مدل ایجاد ارزش برند
 • تعریف ارزش برند
 • فایده ارزش برند
 • ابعاد ارزش برند
 • کیفیت ادراك شده
 • وفاداری برند
 • آگاهی¬برند
 • ارتباطات برند
 • روابط میان ابعاد ارزش برند
 • روابط میان فعالیتهای بازاریابی و ابعاد ارزش برند
 • خدمات پس از فروش
 • تئوری ناسازگاری شناختی- ادراكی :
 • ایجاد موانع رقابتی
 • وفاداری مشتریان
 • محصولات متمایز
 • کاهش هزینه‌های بازاریابی
 • قیمت‌های بالاتر
 • جایگاه خدمات در چرخه عمر محصول
 • کیفیت در خدمات مشتری
 • خدمات، رضایتمندی و ایجاد ارزش
 • استراتژی تمایز در خدمات پس از فروش
 • فصل سوم
 • روش شناسی تحقیق
 • فرضیات یا پرسشهای پژوهشی
 • روش تحقیق
 • روش نمونه گیری
 • روشهای تجزیه و تحلیل داده ها
 • الف- اعتبار اندازه گیری1 ابزار اندازه گیری
 • ب) اعتبار محتوائی
 • پایایی پرسشنامه
 • فصل چهارم
 • تجزیه و تحلیل و نتایج حاصل از تحقیق
 • الف: آمارتوصیفی تحقیق
 • ب : جداول توصیفی مربوط به سوالات ترتیبی پرسشنامه
 • جداول توصیفی دو بعدی متغیرهای تحقیق
 • آمار استنباطی
 • آزمون فرضیات آماری
 • جدول تحلیل رگرسیون فرضیه1
 • جدول ضرایب رگرسیونی فرضیه1
 • بررسی پیش فرض های رگرسیونی
 • هیستوگرام باقیمانده¬های¬فرضیه 1
 • فرضیه 2 : مدیریت حسن شهرت باطریهای ولتا شركت شركت X با میزان فروش آن تاثیر دارد
 • بررسی پیش فرض های رگرسیونی
 • فصل 5
 • نتیجه گیری و جمع بندی
 • مقدمه
 • نتایج حاصل از یافته ها
 • نتیجه گیری كلی
 • پیشنهادات و راهكارها
 • منابع

محصولات برتر و مرتبط فروشگاه های دیگر