صفحه اصلی |  فروشگاه |  (كاربر ميهمان) ورود  | ثبت نام
مهبانگ


اطلاعات و مشخصات کامل محصول انتخابی شما :


نام محصول پایان نامه ارشد مکانیک خودرو - امکان سنجی فیلتراسیون آکوستیکی جهت جذب ذرات اگزوز موتورهای دیزل
قیمت محصول 300000 ریال
تعداد موجودی 94
نام فروشنده فروشگاه سایت
نوع ارسال
هزینه ارسال 0 ریال
زمان ارسال همزمان با اتمام پرداخت
توضیحات خريد و دانلود پايان نامه ارشد مکانيک خودرو - امکان سنجي فيلتراسيون آکوستيکي جهت جذب ذرات اگزوز موتورهاي ديزل
پورسانت بازاریاب 30000 ریال

  
مشخصات کامل محصول

پایان نامه ارشد مکانیک خودرو - امکان سنجی فیلتراسیون آکوستیکی جهت جذب ذرات اگزوز موتورهای دیزل

فرمت DOC تعداد صفحه 100 حجم فایل 4300 کیلوبایت قابل دانلود بعد از خرید

مهمترین سرفصلهای پایان نامه ارشد مکانیک خودرو - امکان سنجی فیلتراسیون آکوستیکی جهت جذب ذرات اگزوز موتورهای دیزل

 • فصل اول
 • مقدمه
 • فصل دوم
 • مروری بر ادبیات واصول و مبانی نظری
 • مقدمه
 • سیستم جدا ساز ذرات معلق در گازها
 • صافی های کیسه ای (الیافی)
 • ته نشین کننده های ثقلی
 • شوینده ها
 • سیکلونها
 • نشست دهنده الکتروستاتیک
 • زمینه تاریخی
 • مكانیزمهای انباشت آكوستیك
 • فعل و انفعالات هیدرودینامیك
 • واكنشهای آشفتگی آكوستیك
 • روان سازی آكوستیك
 • توده آكوستیك
 • مدلهای شبیه سازی فعلی
 • مدل وولك
 • مدل شو
 • مدل تیواری
 • مدل سانگ
 • فصل سوم
 • روشها و تجهیزات
 • مقدمه
 • روش شبیه سازی انباشت آكوستیك
 • فرضیات انجام شده در مدل سازی
 • الگورِیتم مدل سازی
 • سیستم آزمایشگاهی فیلتراسیون آكوستیكی
 • سیستم آزمایشگاهی اندازه گیری توزیع اندازه ذرات
 • آزمایشات مربوط به دستگاه نشت دهنده آکوستیکی
 • دستگاه تولید کننده ایروسل تک توزیعی
 • دستگاه مولد ایروسل چند توزیعی
 • ترازوی آنالیتیک
 • ولت سنج
 • دبی سنج
 • مواد مورد استفاده
 • كالیبراسیون وسایل آزمایشگاهی
 • فصل چهارم
 • نتایج و تفسیر آنها
 • مقدمه
 • نتایج آزمایشگاهی
 • اندازه گیری توزیع اندازه و غلظت کلی ذرات خروجی از اگزوز موتورهای دیزلی
 • آزمایشات مربوط به دستگاه نشست دهنده آکوستیکی
 • آزمایش بدست آوردن فرکانس های بحرانی
 • رسم پروفیل فشار آکوستیکی در طول لوله
 • اعمال امواج آکوستیکی بر روی جریان ایروسل
 • اعمال امواج آکوستیکی برروی ذرات درحالت بدون دبی و ساکن
 • اعمال امواج بر روی جریان ایروسل
 • بررسی تأثیر عوامل موثر در بازده فیلترهای
 • آکوستیکی در خروجی موتور های دیزل
 • بررسی تأثیر دبی عبوری از محفظه در بازده
 • فیلتراسیون فلیترهای آکوستیکی
 • بررسی اثر توان اعمالی امواج بر روی بازده فیلتراسیون
 • بررسی تاثیر دما و فشار در انباشت آكوستیكی
 • تأثیرات فركانس صدا
 • اثر اندازه ذرات
 • فصل پنجم
 • جمع بندی و پیشنهاد
 • مقدمه
 • فهرست مراجع