صفحه اصلی |  فروشگاه |  (كاربر ميهمان) ورود  | ثبت نام
مهبانگ


اطلاعات و مشخصات کامل محصول انتخابی شما :


نام محصول پایان نامه ارشد - بینایی سه بعدی با استفاده از نور ساختار یافته با الگوی رنگی
قیمت محصول 300000 ریال
تعداد موجودی 94
نام فروشنده فروشگاه سایت
نوع ارسال
هزینه ارسال 0 ریال
زمان ارسال همزمان با اتمام پرداخت
توضیحات خريد و دانلود پايان نامه ارشد - بينايي سه بعدي با استفاده از نور ساختار يافته با الگوي رنگي
پورسانت بازاریاب 30000 ریال

  
مشخصات کامل محصول

پایان نامه ارشد - بینایی سه بعدی با استفاده از نور ساختار یافته با الگوی رنگی

فرمت DOC تعداد صفحه 130 حجم فایل 2200 کیلوبایت قابل دانلود بعد از خرید

مهمترین سرفصلهای پایان نامه ارشد - بینایی سه بعدی با استفاده از نور ساختار یافته با الگوی رنگی

 • چکیده
 • فصل اول : تئوری نور ساختار یافته و کاربردهای بینایی سه بعدی
 • مقدمه
 • روشهای غیر فعال بینایی سه بعدی
 • روش استریوفتوگرامتری
 • روشهای فعال بینایی سه بعدی
 • بکار گیری سنسور تماسی دربینایی سه بعدی
 • بکار گیری سنسور غیر تماسی دربینایی سه بعدی
 • روش ارسال امواج
 • روش های انعکاسی
 • رهیافتهای غیر اپتیکی در روشهای انعکاسی
 • رهیافتهای اپتیکی در روشهای انعکاسی
 • رادار تصویر برداری
 • روشهای اینترفرومتریک
 • استخراج عمق از طریق تمرکز بر روش فعال
 • استریوی فعال
 • راستراستریوفتوگرامتری
 • سیستم مجتمع تصویر برداری
 • تکنیک نور ساختار یافته
 • مقایسه روشها وتکنیکها و کاربردهای آنها
 • نتیجه گیری
 • فصل دوم : روشهای مختلف کدینگ الگو
 • مقدمه
 • روشهای طبقه بندی کدینگ الگوهای نوری
 • الگوهای نوری از دیدگاه درجات رنگی
 • الگوهای نوری از دیدگاه منطق کدینگ
 • روشهای مبتنی بر الگوهای چند زمانه (کدینگ زمانی)
 • کدینگهای باینری
 • کدینگ با استفاده از مفهوم n-ary
 • کدینگ با استفاده از مفهوم انتقال مکانی
 • کدینگ با استفاده از همسایگی
 • روشهای مبتنی بر همسایگیهای مکانی(کدینگ مکانی)
 • کدینگهای غیر متعارف (ابتکاری)
 • کدینگ بر اساس دنباله De_Bruijn
 • کدینگ بر اساس منطق M-Arrays
 • کدینگ مستقیم
 • نتیجه گیری
 • فصل سوم :پیاده سازی کدینگ و پردازش تصویر
 • مقدمه
 • تولید کلمه های رمز با استفاده از دنباله De_Bruijn
 • تابش الگو و عکسبرداری
 • پردازش تصویر
 • دوسطحی سازی
 • تشخیص لبه ها و اسکلت بندی
 • نازک سازی
 • نقاط تقاطع
 • شناسایی خطوط
 • نتیجه گیری
 • فصل چهارم : شناسایی رنگ و حل مسئله تطابق و بازسازی سه بعدی
 • مقدمه
 • شبکه عصبی و شناسایی رنگ
 • مسئله تغییر رنگ
 • طراحی شبکه عصبی
 • مسئله تطابق
 • بازسازی سه بعدی
 • بررسی خطاهای موجود
 • تغییر رنگ و خروجی غیر قطعی شبکه
 • ناپیوستگی های تصویر رنگی
 • خطای همپوشانی
 • نتیجه گیری
 • فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات
 • مقدمه
 • انتخاب روش و پیاده سازی
 • پیشنهادات
 • پیوست الف : نرم افزار تهیه شده
 • پیوست ب : مثلث بندی
 • مراجع
/li/div