صفحه اصلی |  فروشگاه |  (كاربر ميهمان) ورود  | ثبت نام
مهبانگ


اطلاعات و مشخصات کامل محصول انتخابی شما :


نام محصول پایان نامه اقتصاد - بررسی پولشویی
قیمت محصول 150000 ریال
تعداد موجودی 57
نام فروشنده فروشگاه سایت
نوع ارسال
هزینه ارسال 0 ریال
زمان ارسال همزمان با اتمام پرداخت
توضیحات خريد و دانلود پايان نامه اقتصاد - بررسي پولشويي
پورسانت بازاریاب 15000 ریال

  
مشخصات کامل محصول

پایان نامه های رشته اقتصاد - بررسی پولشویی

فرمت DOC تعداد صفحه 100 حجم فایل 60 کیلوبایت قابل دانلود بعد از خرید

مهمترین سرفصلهای مقاله رشته اقتصاد - بررسی پولشویی

 • چکیده
 • مقدمه
 • کنترل فیزیکی
 • تعقیب مالی
 • کلیات
 • چارچوب حقوقی
 • نقش سیستم مالی
 • تقویت همکاری بین المللی
 • تعریف پول شویی، فرآیند آن و ضرورت مبارزه با پول شویی
 • تعریف پول شویی
 • جدول زیر شمای ساده ای از اقتصاد غیر رسمی را نشان می دهد
 • ضرورت مبارزه با جرم پول شویی
 • اهداف تحقیق
 • روش تحقیق
 • محدوده زمانی تحقیق
 • پرسشهای تحقیق
 • تعاریف كلی پول شویی
 • فصل دوم
 • بررسی پژوهشهای مشابه
 • پیشینه و تاریخچه پول شویی
 • به طور كلی در مورد تاریخچه و رواج پول شویی سه نظر متفاوت وجود دارد
 • در بند ب م 3 كنوانسیون مزبور تطهیر پول اینگونه تعریف شده است
 • بخش اول: تعاریف و مفاهیم پولشویی از نظر صاحبنظران و قوانین مقررات ایران
 • گفتار اول – تعاریف و مفاهیم پول شویی از منظر صاحب نظران
 • پول شویی یك فرآیند سه مرحله ای است
 • دفتر بررسی های اقتصادی مركز پژوهشهای مجلس چنین تعریفی ارائه نموده اند
 • فصل دوم: متن لایحه مبارزه با پولشویی
 • بخش دوم: تعاریف پول شویی در مستندات بین المللی و قوانین و مقررات كشورهای مختلف
 • مبحث اول: تعاریف ارائه شده از پول شویی در مستندات بین المللی
 • مبحث دوم – تعاریف ارائه شده از پول شویی در قوانین و مقررات كشورهای منتخب
 • كنوانسیون های بین المللی و مستندات جهانی درباره مبارزه با پول شویی
 • الزامات ایران بر اساس اسناد بین المللی
 • كنوانسیون وین
 • كنوانسیون سازمان ملل برای مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی (پالرمو)
 • قلمرو شمول كنوانسیون (پالرمو)
 • بر پایه تعاریف كنوانسیون جرم در صورتی ماهیتاً فراملی است كه
 • جرم انگاری مشاركت در گروه های مجرم سازمان یافته
 • مشاركت در فعالیت یك گروه مجرم سازمان یافته، به اشكال زیر می باشد
 • جرم انگاری پول شویی
 • جرم انگاری ارتشای (فساد مالی) مأموران دولتی
 • جرم انگاری ممانعت از اجرای عدالت
 • قطعنامه 1373 شورای امنیت در زمینه مبارزه با تروریسم
 • تعهدات مندرج در قطعنامه 1373 شورای امنیت
 • تعهداتی كه به صورت آمرانه از دولتها تقاضا شده است
 • تاریخچه گروه كاری اقدام مالی برای مبارزه با پول شویی (The financial Action Task Force on Money Laundering) و چگونگی ماهیت الزام آور و توصیه های آن
 • گفتار اول – پیامدهای پول شویی
 • گفتار دوم: آثار اقتصادی
 • تضعیف یكپارچگی و تمامیت بازارهای مالی
 • كاهش كنترل دولت بر سیاست های اقتصادی
 • اخلال و بی ثباتی در اقتصاد
 • كاهش درآمد دولت
 • ایجاد موانعی برای خصوصی سازی
 • ریسك اعتباری
 • گفتار سوم – آثار اجتماعی
 • پول شویی آثار مخرب دیگری هم دارد
 • لایه گذاری
 • درهم آمیزی یا یكپارچه سازی
 • پول شویی (ماهیت جهانی)
 • علل توجه دولتها به پول شویی در سالهای اخیر
 • اقدامات جهانی انجام شده برای مبارزه با پول شویی
 • تشكیل نیروی ویژه اقدام مالی
 • گروه كاری اقدام مالی برای مبارزه با پول شویی FATF
 • كنوانسیون پالرمو
 • كنفرانس ناپل
 • مراحل فرآیند پول شویی
 • جایگذاری
 • روش های پول شویی
 • ویژگیهای عمل پول شویی
 • عمل پول شویی به جهت مجرمانه بودن دارای ویژگی های خاص خود است كه از جمله
 • فراملی بودن
 • تعدد مباشر
 • حرفه ای بودن
 • سازمان یافتگی
 • مراحل تطهیر درآمدهای ناشی از جرم سه مرحله دارد
 • بهشت مالیاتی
 • برخی ویژگیهای بهشت مالیاتی
 • اهداف پول شویی
 • مبحث اول
 • راهكارهای مقابله با پول شویی
 • پیشنهادات
 • روش های مبارزه با پول شویی در جهان
 • وضعیت مبارزه با تطهیر درآمدهای ناشی از جرم در نظام حقوقی ایران
 • اقداماتی كه ایران می بایست برای مبارزه با پول شویی انجام دهد
 • كلیات لایحه «مبارزه با جرم پول شویی در نشست علنی مجلس شورای اسلامی»
 • پول شویی چیست و به چه منظور انجام می گیرد
 • فعالیت پول شویی در كجا انجام می گیرد
 • آیا امكان اندازه گیری حجم عملیات پول شویی وجود دارد
 • ابعاد پدیده پول شویی تا كجاست
 • پول كثیف چگونه شستشو می شود
 • نتیجه گیری
 • پول شویی چه تأثیرات سویی بر نظام بازرگانی و تجارت دارد
 • پول شویی چه اثری بر توسعه اقتصادی كشورها دارد
 • مبارزه با پول شویی چه تأثیری بر روند مبارزه با جرم و جنایت دارد
 • وظایف دولت‌ها در این باره چیست
 • آیا دولت‌هایی كه معیارهای لازم را رعایت می‌كنند باز باید نگران باشند
 • آیا راهكارها و توافقات چند جانبه بین المللی نیز وجود دارد
 • سازمان مبارزه با پول شویی چه نقشی را ایفا می‌كند
 • منابع و مآخذ
محصولات مرتبط