صفحه اصلی |  فروشگاه |  (كاربر ميهمان) ورود  | ثبت نام


اطلاعات و مشخصات کامل محصول انتخابی شما :


نام محصول پایان نامه اقتصاد - پایان نامه کامل بررسی اقتصاد روستایی
قیمت محصول 300000 ریال
تعداد موجودی 83
نام فروشنده فروشگاه سایت
نوع ارسال
هزینه ارسال 0 ریال
زمان ارسال همزمان با اتمام پرداخت
توضیحات خريد و دانلود پايان نامه اقتصاد - پايان نامه کامل بررسي اقتصاد روستايي
پورسانت بازاریاب 30000 ریال

  
مشخصات کامل محصول

دانلود چکيده پايان نامه بررسی اقتصاد روستایی

پایان نامه های رشته اقتصاد - پایان نامه کامل بررسی اقتصاد روستایی

فرمت DOC تعداد صفحه 240 حجم فایل 6100 کیلوبایت قابل دانلود بعد از خرید

مهمترین سرفصلهای مقاله رشته اقتصاد - پایان نامه کامل بررسی اقتصاد روستایی

 • بخش اول
 • مبانی اقتصاد روستا
 • موضوع علم اقتصاد
 • رابطه اقتصاد و جغرافیا
 • جغرافیای صنعتی شامل
 • موضوعات علم اقتصاد
 • تولید
 • توزیع
 • مصرف
 • عرضه
 • تقاضا
 • قوانین عرضه و تقاضا
 • اقتصاد تولید کشاورزی
 • اهداف و نظرات مدیر مزرعه
 • انتخاب محصولی که تولید می شود
 • تخصیص امکانات بین محصولات
 • فرضیه خطر پذیری و عدم اطمینان
 • بنیان اقتصادی
 • بنیان های اقتصادی و اجتماعی جامعه
 • بنیان تاسیساتی
 • بنیان ترجیحاتی
 • بنیان تشکیلاتی
 • بنیان تکنولوژیکی
 • نظام اقتصادی
 • انواع نظامهای اقتصادی
 • نظام تیولی
 • نظام پیشه‌وری
 • نظام سرمایه‌داری
 • نظامهای اشتراكی
 • سازمان فعالیتهای اقتصادی
 • اقتصاد متمركز
 • اقتصاد غیرمتمركز
 • تعدد مراكز اتخاذ تصمیم
 • اهمیت پول و محاسبات مبتنی برارزش پولی
 • دخالت دولت در جهت ارشاد اقتصاد
 • عوامل توسعه اقتصادی
 • جمعیت
 • سرمایه و سرمایه‌گذاری
 • پس‌انداز اختیاری خانوارها و موسسات
 • پس‌انداز اجباری
 • ابداعات
 • مبادلات بین‌المللی
 • رشد جمعیت و توسعه اقتصادی
 • جمعیت و رشد درآمد سرانه
 • رشد جمعیت و استاندارد زندگی
 • رشد جمعیت و توسعه اقتصادی در روستا
 • موانع توسعه اقتصادی روستا
 • دورهای باطل فقر
 • نرخ ناچیز تمركز سرمایه
 • موانع اجتماعی فرهنگی
 • تنگناههای كشاورزی
 • كمبود نیروی انسانی متخصص و ماهر
 • مفاهیم و اصطلاحات پایه در اقتصاد روستایی
 • بهره وری
 • بهره وری متوسط و بهره وری نهایی
 • مرحله اول
 • عملكرد محصول
 • بهره وری ناخالص زمین
 • بهره وری نا خالص كار
 • مرحله دوم
 • بهره وری خالص كار
 • نسبت سرمایه به تولید
 • بهره وری نهایی
 • كارآئی و بهره‌وری نیروی انسانی
 • قانون بازده نزولی
 • بخش دوم
 • كشاورزی واقتصاد روستایی
 • اقتصاد روستایی
 • كشاورزی و اقتصاد ملی
 • كشاورزی و توسعه روستایی
 • چالش‌های عمده توسعه روستایی
 • جهانی‌شدن‌ اقتصاد و نظام‌های‌ تولید
 • ‌ناپایداری‌ نظام‌های‌ تولید و بهره‌برداری‌ كشاورزی‌
 • فقر و امنیت‌ غذایی‌
 • كشاورزی و توسعه اقتصادی روستا
 • فرایند تولید در بخش كشاورزی
 • مهاجرت و اقتصاد روستایی
 • بازرگانی و اقتصاد روستایی
 • سیاستهای تحول اقتصاد روستایی
 • نقش دولت در اقتصاد روستایی و كشاورزی
 • ضرورتهای دخالت دولت در بخش كشاورزی
 • علل عقب‌ ماندگی اقتصادی نواحی روستایی
 • علل درونی
 • بالا بودن نرخ رشد‌ جمعیت
 • عدم دسترسی به امكانات عمومی
 • غلبه داشتن كشاورزی‌ سنتی‌ به عنوان مهمترین بخش اشتغال و تولید
 • محدودیت منابع تولید‌
 • عدم وجود قوه خلاقیت و ابتكار
 • كمبود سرمایه‌ و كالاهای سرمایه‌ای
 • كوچكی، تعدد وپراكندگی قطعات زراعی
 • عوامل بیرونی
 • دو گانگی و چند گانگی اقتصادی كشور
 • عقب‌ ماندگی تكنولوژی
 • نابرابری
 • درآمد - هزینه خانوار شهری و روستایی
 • الگوهای توسعه
 • قوانین و مقررات و اثرات اقتصاد سیاسی
 • نقش مسكن در اقتصاد روستایی
 • تاثیر فعالیت اقتصادی بر روی اشكال مساكن
 • سازمانهای مدیریتی روستا
 • شیوه‌های ارتباطی‌
 • خط‌ مشی‌های مربوط به‌ انتقال كارمندان‌ و فعالیتهای آنان
 • توانمند سازی‌ وقدرت بخشی به فقرای روستایی‌
 • بخش سوم
 • بنیانهای اقتصادی روستا
 • منابع و عوامل تولید بخش كشاورزی
 • زمین
 • تبدیل اراضی حاصلخیز كشاورزی به اراضی غیر كشاورزی
 • فرسایش خاك
 • شوری و قلیائی بودن خاك
 • وضعیت فیزیكی و بیولوژیكی خاك‌ها
 • تقسیم بندی اقتصادی زمین
 • از نظر مالكیت
 • املاك شخصی شامل
 • املاك عمومی شامل
 • املاك دولتی شامل
 • اراضی ملی
 • اراضی مسترد شده
 • موات
 • بایر
 • دایر
 • زمینهای موقوفه
 • اراضی مستحدثه
 • اراضی ساحلی
 • مراتع
 • نهالستانها
 • اراضی جنگلی
 • آیش
 • انواع زمین از نظر نوع استفاده
 • آب
 • پائین بودن راندمان آبیاری
 • اقتصاد آب در مناطق روستایی
 • عرضه اقتصادی آب
 • تقاضای آب
 • نیروی انسانی
 • راهبردهای بكارگیری نیروی كار مازاد
 • اشتغال و بیكاری در مناطق روستایی
 • اشتغال در مناطق روستایی
 • وضعیت اشتغال و تحولات آن در بخشهای مختلف اقتصادی
 • كشاورزی
 • صنعت و معدن
 • بخش خدمات
 • ساخت سنی و جنسی شاغلین بخش كشاورزی
 • ساخت آموزشی شاغلین بخش كشاورزی
 • سرمایه
 • نقش سرمایه در بخش كشاورزی
 • انواع سرمایه ثابت
 • انواع سرمایه جاری
 • اهمیت تمركز سرمایه در مناطق روستایی
 • دلایل پائین بودن نرخ تمركز سرمایه در مناطق روستایی
 • منابع تامین سرمایه
 • منابع مالی رسمی
 • بانك كشاورزی
 • صندوق های روستایی
 • شركتهای تعاونی
 • ماهیت فصلی بودن فعالیتهای كشاورزی
 • هزینه جهت تهیه ابزار كشاورزی
 • بروز حوادث طبیعی
 • اعتبار به منظور صنعتی كردن كشاورزی
 • منابع مالی غیر رسمی
 • پیله وران و دكان داران
 • سلف خران
 • میدان داران
 • ربا خواران
 • زمینه های سرمایه گذاری در روستا
 • نقش سرمایه به عنوان یك عامل تولید
 • سرمایه‌گذاری در جهت‌ توسعه‌ و بهبود استفاده از منابع آب و زمین
 • سرمایه‌گذاری در زمینه‌های نیروی انسانی و تحقیقات
 • آموزش‌
 • ترویج‌
 • تحقیقات
 • سرمایه و تكنولوژی
 • مدیریت
 • نقش بازاریابی در اقتصاد روستایی
 • بازاریابی محصولات كشاورزی
 • فساد‌پذیری
 • تولید كنندگان و مصرف كنندگان متعدد
 • زمان محدود تولید
 • عدم حمایت دولت در تنظیم بازار و یا خرید محصول
 • عملیات بازاریابی
 • جمع‌آوری محصولات كشاورزی
 • آماده ساختن محصولات برای مصرف
 • توزیع كالا
 • انبارداری
 • حمل و نقل
 • درجه‌بندی و بسته‌بندی محصولات
 • استاندارد كردن محصولات
 • عوامل بازار
 • پیله‌وران یا خریداران محلی
 • عمده فروشان توزیع كننده
 • موسسات بسته‌بندی و تبدیل محصولات
 • حق العمل‌كاران
 • خرده فروشان
 • دلالان
 • شیوه بررسی اقتصاد روستا
 • بخش زراعت
 • باغداری
 • دامد و طیور
 • صنایع دستی و روستایی
 • محاسبه درآمد کل روستا
 • بخش چهارم
 • صنایع روستایی
 • صنایع روستایی، تعاریف و ویژگیها
 • خصوصیات‌ و ویژگیهای صنایع روستایی
 • صنایع روستایی در ایران
 • توسعه‌ صنایع‌ روستایی با هدف توسعه روستایی
 • تجربه چند كشور
 • توسعه‌ صنایع روستایی با هدف توسعه بخش كشاورزی
 • در زمینه تولید‌
 • در رابطه با تقاضا‌
 • در رابطه با پس‌انداز و سرمایه‌گذاری
 • انعطاف‌ پذیری بالا
 • سرمایه‌گذاری كم هزینه
 • حمایت از گسترش واحدهای صنعتی روستایی با مالكیت‌ خصوصی و كاهش تصدی ‌گری دولت
 • برقراری روابط منطقی میان صنایع روستایی، صنایع مدرن و بخش كشاورزی
 • تكنولوژی كاربر با هدف ایجاد اشتغال در بخش غیر كشاورزی
 • تدوین و پی‌گیری دوره‌های آموزشی فنی و حرفه‌ای‌ برای آموزش نیروی انسانی‌
 • اتخاذ تدابیر مناسب در جهت‌ مكان‌یابی صنایع در مراكز روستایی
 • تعریف صنایع روستایی در ایران
 • تعریف صنایع كوچك درایران
 • نواحی صنعتی روستایی
 • مزایا و مشکلات ایجاد نواحی صنعتی روستایی
 • مزایا
 • مشكلات و تنگناها
 • پیشنهاد ها
 • موانع توسعه صنعتی روستاها
 • عرضه نهاده ها
 • بازاریابی
 • تقاضا
 • منابع