صفحه اصلی |  فروشگاه |  (كاربر ميهمان) ورود  | ثبت نام


اطلاعات و مشخصات کامل محصول انتخابی شما :


نام محصول پایان نامه حقوق - قرار بازداشت موقت در حقوق کيفری ايران واسناد بین المللی
قیمت محصول 200000 ریال
تعداد موجودی 83
نام فروشنده فروشگاه سایت
نوع ارسال
هزینه ارسال 0 ریال
زمان ارسال همزمان با اتمام پرداخت
توضیحات خريد و دانلود پايان نامه حقوق - قرار بازداشت موقت در حقوق کيفري ايران واسناد بين المللي
پورسانت بازاریاب 20000 ریال

  
مشخصات کامل محصول

دانلود چکيده پايان نامه حقوق قرار بازداشت موقت در حقوق کيفری ايران واسناد بین المللی

پایان نامه حقوق - قرار بازداشت موقت در حقوق کیفری ایران واسناد بین المللی

فرمت DOC تعداد صفحه 150 حجم فایل 87 کیلوبایت قابل دانلود بعد از خرید

مهمترین سرفصلهای پایان نامه حقوق - قرار بازداشت موقت در حقوق کیفری ایران واسناد بین المللی

 • چکیده
 • مقدمه
 • بخش اول: رویکرد نظری به قرار بازداشت موقت
 • فصل اول – مفهوم و سابقه تاریخی قرار بازداشت موقت
 • مبحث اول – تعاریف
 • گفتار اول – معانی لغوی
 • الف-قرار
 • ب- بازداشت
 • گفتار دوم- قرار بازداشت در اصطلاح حقوقی
 • گفتار سوم- تمیز بازداشت از مفاهیم مشابه
 • مبحث دوم-سابقه تاریخی قرار بازداشت
 • گفتار اول- عصر باستان
 • گفتار دوم- دوران معاصر
 • فصل دوم- مبانی نظری (فلسفه¬ی) مشروعیت اهداف قرار بازداشت موقت
 • مبحث اول- مبانی نظری (فلسفه¬ی) مشروعیت قرار بازداشت موقت
 • گفتار اول- حکم ضرورت اجتماعی
 • الف- تامین امنیت جامعه و عدالت
 • ب- تضمین حقوق بزه دیده
 • ج- حفظ منافع متهم
 • گفتار دوم- عقل
 • مبحث دوم – اهداف قرار بازداشت موقت
 • فصل سوم- بررسی دکترین حقوقی در مورد قرار بازداشت موقت
 • مبحث اول- دیدگاههای موافقان
 • مبحث دوم- دیدگاههای مخالفان
 • بخش دوم- رویکرد قانونگذار کیفری ایران و اسناد بین¬المللی در موضوع قرار بازداشت موقت
 • مبحث اول- قرار بازداشت موقت، قرار اولیه
 • گفتار اول- قرار بازداشت اجباری
 • الف- در آیین دادرسی کیفری و اسناد بین¬المللی
 • ب- مصادیق بازداشت موقت در قوانین خاص
 • گفتار دوم- قرار بازداشت اختیاری
 • الف- در آیین دادرسی کیفری و اسناد بین¬المللی
 • ب- مصادیق بازداشت موقت در قوانین خاص
 • مبحث دوم- قرار بازداشت موقت- جایگزین سایر قرارهای تامین کیفری
 • گفتار اول – قرار بازداشت ناشی از عجز از معرفی کفیل
 • گفتار دوم- قرار بازداشت ناشی از عدم تودیع وثیقه
 • فصل دوم – شرایط قانونی بازداشت موقت
 • مبحث اول- ضوابط و شرایط صدور قرار بازداشت موقت
 • گفتار اول- ضوابط صدور قرار بازداشت
 • الف- ضوابط خاص
 • ب- ضوابط عام
 • گفتار دوم- مقام صادر کننده قرار بازداشت
 • گفتار سوم- تحدیدات قرار بازداشت
 • مبحث دوم- نحوه کنترل و اعتراض به قرار بازداشت موقت
 • گفتار اول – کیفیت تحدید قرار بازداشت
 • گفتار دوم- حق اعتراض به قرار بازداشت موقت
 • گفتار سوم- مرجع رسیدگی کننده به اعتراض
 • گفتار چهارم- موارد ارتقاء قرار بازداشت و رفع اثر از آن
 • فصل سوم – تضمینات قانونی حقوق متهم بازداشت شده و قرارهای جایگزین های بازداشت موقت
 • مبحث اول- تضمینات حقوق متهم بازداشت شده
 • گفتار اول- اصل برائت
 • الف- منابع قانونی و حقوقی اصل برائت
 • ب- آثار اصل برائت
 • گفتار دوم- تعقیب قانونی
 • الف- کشف جرم، تعقیب و دستگیری قانونی
 • ب- تسریع در تفهیم اتهام
 • ج- حضور در اسرع وقت نزد مقام قضایی یا سایر مقامات صالح
 • الف- منع فشار و شکنجه و کسب اقرار و سوگند اجباری
 • ب- منع هتک حرمت
 • گفتار چهارم- حق داشتن وکیل
 • الف- دسترسی به مشاور حقوقی و وکیل
 • گفتار پنجم- سیستم زندان متهم بازداشت شده
 • الف- تفکیک بازداشتگاه از زندان اجرای مجازات
 • ب- جدایی خردسالان از بزرگسالان
 • گفتار ششم- جبران خسارت از متهم بیگناه
 • الف- منابع قانونی جبران خسارت
 • ب- خسارت قابل مطالبه
 • گفتار هفتم- حقوق و تضمینات خاص برای متهم
 • مبحث دوم- جایگزین¬های قرار بازداشت موقت
 • گفتار اول- قرار التزام به حضور با قول شرف
 • گفتار دوم- قرار التزام به حضور با تعیین وجه التزام
 • گفتار سوم – قرار اخذ کفیل با وجه الکفاله
 • گفتار چهارم- قرار اخذ وثیقه
 • گفتار پنجم- قرار عدم خروج از کشور
 • نتیجه¬گیری و پیشنهادات
 • Summery