صفحه اصلی |  فروشگاه |  (كاربر ميهمان) ورود  | ثبت نام
مهبانگ


اطلاعات و مشخصات کامل محصول انتخابی شما :


نام محصول پایان نامه روانشناسی - بررسی رابطه شوخ طبعی با سلامت روانی در دانشجويان
قیمت محصول 250000 ریال
تعداد موجودی 63
نام فروشنده فروشگاه سایت
نوع ارسال
هزینه ارسال 0 ریال
زمان ارسال همزمان با اتمام پرداخت
توضیحات پايان نامه روانشناسي - بررسي رابطه شوخ طبعي با سلامت رواني در دانشجويان
پورسانت بازاریاب 25000 ریال

  
مشخصات کامل محصول
پرتال جامع روانشناسی هفت

دانلود چکيده پایان نامه و روش تحقیق روانشناسی بررسی رابطه شوخ طبعی با سلامت روانی در دانشجويان

پایان نامه و پروپوزال روانشناسی - بررسی رابطه شوخ طبعی با سلامت روانی در دانشجویان

فرمت DOC تعداد صفحه 100 حجم فایل 84 کیلوبایت قابل دانلود بعد از خرید

مهمترین سرفصلهای پایان نامه روانشناسی - بررسی رابطه شوخ طبعی با سلامت روانی در دانشجویان

 • چكیده
 • فصل اول: موضوع تحقیق
 • مقدمه
 • بیان مسئله تحقیق
 • اهمیت و ضرورت تحقیق
 • اهداف تحقیق
 • تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرها
 • فصل دوم: مبانی نظری و یافته های پژوهشی
 • مبانی (رویكردهای) نظری روان شناختی مزاح
 • نظریه اهانت
 • نظریه تخلیه هیجانی و آسودگی
 • نظریه ناهماهنگی و تباین
 • واكنشهای مزاح
 • مزاح و سیستم ایمنی بدن
 • مزاح و عملكرد تحصیلی
 • نقش درمانی مزاح
 • تبین روان شناختی از تأثیر مزاح در مقابله با استرس
 • مدل تعاملی استرس
 • مبانی نظری سلامت روانی
 • نظریه موری
 • نظریه آدلر
 • نظریه فروم
 • نظریه مزلو
 • نظریه اسكینر
 • نظریه یونگ
 • افراد سالم از نظر روانی
 • نظریه اسلام
 • اهمیت سلامت روان
 • عوامل زیستی
 • عوامل عاطفی و روانی
 • عوامل اجتماعی
 • رابطة بین استرس، كنار آمدن و سلامتی
 • پیامدهای استرس
 • اختلال هیجانی
 • اختلال شناختی
 • اختلال فیزیولوژیكی
 • كنار آمدن
 • روشهای كنار آمدن مستقیم
 • كنار آمدن مواجهه ای
 • مسئله گشایی برنامه ریزی شده
 • حمایت اجتماعی
 • روشهای كنار آمدن دفاعی
 • مكانیزمهای دفاعی
 • كاهش دهندگان شیمیایی استرس
 • پسخوراند زیستی
 • ورزش
 • یافته های پژوهشی در زمینة مزاح (شوخ طبعی)
 • ترغیب پرورش توانایی شوخ طبعی
 • فصل سوم: روش تحقیق
 • جامعه آماری و روش نمونه گیری
 • ابزار اندازه گیری (پرسشنامة تجدید نظر شدة علائم روانی SCL25-R)
 • نمره گذاری پرسشنامه SCL25-R
 • پایایی پرسشنامه تجدید نظر شدة علائم روانی SCL25-R
 • مقیاس شوخ طبعی (مزاح) مارتین ولفكورت
 • نمره گذاری مقیاس سنجش شوخ طبعی
 • طرح تحقیق و منطق انتخاب آن
 • روش اجرا تحقیق
 • روش تحلیل داده ها
 • فصل چهارم: یافته های تحقیق
 • یافته های توصیفی
 • یافته های مربوط به فرضیه تحقیق
 • فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری تحقیق
 • تبیین یافته های تحقیق
 • محدودیتهای تحقیق
 • پیشنهادات
 • فهرست منابع
 • ضمائم