صفحه اصلی |  فروشگاه |  (كاربر ميهمان) ورود  | ثبت نام


اطلاعات و مشخصات کامل محصول انتخابی شما :


نام محصول پایان نامه زمین شناسی - مطالعات زمين شناسی مربوط به حوزه آبخيزداری شهرستان روران
قیمت محصول 120000 ریال
تعداد موجودی 94
نام فروشنده فروشگاه سایت
نوع ارسال
هزینه ارسال 0 ریال
زمان ارسال همزمان با اتمام پرداخت
توضیحات خريد و دانلود پايان نامه زمين شناسي - مطالعات زمين شناسي مربوط به حوزه آبخيزداري شهرستان روران
پورسانت بازاریاب 12000 ریال

  
مشخصات کامل محصول

پایان نامه جغرافیا و زمین شناسی - مطالعات زمین شناسی مربوط به حوزه آبخیزداری شهرستان روران

فرمت DOC تعداد صفحه 75 حجم فایل 790 کیلوبایت قابل دانلود بعد از خرید

مهمترین سرفصلهای پایان نامه جغرافیا و زمین شناسی - مطالعات زمین شناسی مربوط به حوزه آبخیزداری شهرستان روران

 • مقدمه و هدف
 • زمین شناسی و ژئومورفولوژی
 • پیشینه مطالعاتی
 • متدولوژی و روش كار
 • خلاصه وچكیده گزارش
 • موقعیت و شرایط جغرافیایی
 • زمین شناسی عمومی
 • فتوژئولوژی و تدقیق نقشه زمین شناسی
 • چینه شناسی و سنگ شناسی
 • آمیزه رنگین ژوراسیك ، كرتاسه سپین C M
 • نهشته های كواترنری Q
 • بررسی و ارائه درصد گسترش سازندها در واحدهای فیزیوگرافی
 • تکتونیک، عناصر ساختاری، لرزه زمین ساخت و ارائه نقشه مربوطه
 • بررسی فرآیندهای فرسایشی (معرفی انواع هوازدگی و چهره های فرسایشی)
 • بررسی حساسیت به فرسایش واحدهای چینه سنگی وارائه نقشه مربوطه
 • بررسی نهشته های رسوبی وعوامل جابجائی آنها
 • بررسی خصوصیات هیدرودینامیكی ونفوذپذیری وسیل خیزی سازندها و ارائه نقشه های مربوطه
 • بررسی كیفی سازندها وواحدهای سنگی از نظر منابع قرضه وساختگاه و ارائه نقشه مربوطه
 • موارد خاص تاثیر گذار در حوزه
 • ژئومورفولوژی
 • واحدهای ژئومورفولوژیكی
 • تیپهای ژئومورفولوژیكی
 • رخساره های ژئومورفولوژیكی و ارائه نقشه مربوطه
 • بررسی سایر اشكال و پدیده های ژئومورفولوژیكی و پهنه های لغزشی و ریزشی
 • پیشنهادات اجرایی از دیدگاه مسائل زمین شناسی
 • منابع ومآخذ