صفحه اصلی |  فروشگاه |  (كاربر ميهمان) ورود  | ثبت نام


اطلاعات و مشخصات کامل محصول انتخابی شما :


نام محصول پایان نامه شیمی - تجزیه و تحلیل رفتار ویسکو الاستیک آمیزه های پلیمری
قیمت محصول 180000 ریال
تعداد موجودی 94
نام فروشنده فروشگاه سایت
نوع ارسال
هزینه ارسال 0 ریال
زمان ارسال همزمان با اتمام پرداخت
توضیحات خريد و دانلود پايان نامه شيمي - تجزيه و تحليل رفتار ويسکو الاستيک آميزه هاي پليمري
پورسانت بازاریاب 18000 ریال

  
مشخصات کامل محصول

دانلود رایگان چکیده پایان نامه شیمی تجزیه و تحلیل رفتار ویسکو الاستیک آمیزه های پلیمری

پایان نامه شیمی - تجزیه و تحلیل رفتار ویسکو الاستیک آمیزه های پلیمری

فرمت DOC تعداد صفحه 100 حجم فایل 1300 کیلوبایت قابل دانلود بعد از خرید

مهمترین سرفصلهای پایان نامه شیمی - تجزیه و تحلیل رفتار ویسکو الاستیک آمیزه های پلیمری)

 • فصل اوّل: رئولوژی (Rheology)
 • تاریخچه پیدایش رئولوژی
 • مواد از دیدگاه رئولوژی
 • پدیده‌های رئولوژیكی
 • كشسانی
 • گرانروی
 • ویسكوالاستیك
 • زمان پارامتری دیگر در مشخص كردن پاسخ مواد
 • تنش تسلیم در جامدات
 • حالات مختلف منحنی تنش-كرنش و وضعیت نقطه تسلیم
 • تنش تسلیم در رئولوژی
 • تقسیم‌بندی مواد
 • طبقه‌بندی سیالات
 • سیال ایده‌آل یا كامل
 • سیال نیوتنی
 • سیال غیر نیوتنی
 • سیالات مستقل از زمان خود به سه دسته تقسیم می‌شوند
 • سیالات بینگهام پلاستیك
 • شبه پلاستیكها
 • مواد
 • سیالات وابسته به زمان
 • سیالات تیسكوتروپی
 • سیالات رئوپكسی
 • سیالات ویسكوالاستیك
 • سیالات ویسكوالاستیك پلاستیك
 • فصل دوّم: آمیزه‌های پلیمری (Polymer Blends)
 • مقدّمه
 • تعاریف
 • آمیزه پلیمری
 • آمیزه پلیمری امتزاج‌پذیر
 • آمیزه پلیمری سازگار
 • سازگاری
 • آلیاژ پلیمری
 • روشهای تهیه آمیزه‌های پلیمری
 • اختلاط مكانیكی
 • آمیزه‌كاری محلول
 • آمیز‌ه‌كاری لاتكس
 • اختلاط پودرهای ریز
 • رفتار اجزاء آمیزه‌های پلیمری
 • امتزاج‌پذیری آمیزه‌های پلیمری
 • سازگای آمیزه‌های پلیمری
 • استفاده از كوپلیمرها
 • اضافه كردن پلیمرهای عامل‌دار
 • آمیزه‌كاری واكنشی
 • استفاده از حلال مشترك
 • استفاده از تكنولوژی IPN
 • سازگاری بواسطه افزودن كوپلیمر
 • روشهای تخمین سازگاری و امتزاج‌پذیری آمیزه‌هاو آلیاژهای پلیمری
 • روشهای بر مبنای Tg
 • روشهای میكروسكوپی
 • روشهای طیف ‌سنجی
 • روش NMR
 • طیف سنجی IR
 • كریستالیزاسیون آمیزه‌های پلیمری
 • رئولوژی پلیمرها
 • سیالات نیوتنی مستقل از زمان
 • سیالات غیر نیوتنی تابع زمان
 • سیالات ویسكوالاستیك
 • خواص ویسكومتریك (توابع ویسكومتریك)
 • خواص ویسكوالاستیك
 • رئولوژی آمیزه‌های پلیمری
 • مقدمه
 • ویسكوزیته آمیزه‌ها و آلیاژهای پلیمری
 • معادلات تجربی ویسكوزیته آمیزه بر حسب غلظت سازنده‌های پلیمری
 • جریان برشی پایدار آمیزه‌های پلیمری
 • الاستیسیته مذاب آمیزه‌های پلیمری
 • فصل سوّم: خاصیت ویسکوالاستیك خطّی (Linear viscoelasticity)
 • مقدّمه
 • مفهوم و نتایج حاصل از خاصیت خطیّت
 • مدل‌های ماکسول و کلوین
 • طیف اُفت یا آسایش
 • برش نوسانی
 • روابط میان توابع ویسكوالاستیك خطی
 • روش‌های اندازه‌گیری
 • روش‌های استاستیك
 • روش‌های دینامیک: كشش نوسانی
 • روش‌های دینامیك: انتشار موج
 • روش‌های دینامیک: جریان ثابت
 • فصل چهارم: بررسی رفتار ویسکوالاستیک آمیزه های پلیمری با استفاده از مدل امولسیون پالیریَن
 • مقدمه
 • مدل پالیریَن
 • نتایج تجربی و بحث
 • نتیجه گیری نهایی