صفحه اصلی |  فروشگاه |  (كاربر ميهمان) ورود  | ثبت نام


اطلاعات و مشخصات کامل محصول انتخابی شما :


نام محصول پایان نامه معماری شهرنشینی در زاهدان
قیمت محصول 250000 ریال
تعداد موجودی 92
نام فروشنده فروشگاه سایت
نوع ارسال
هزینه ارسال 0 ریال
زمان ارسال همزمان با اتمام پرداخت
توضیحات خريد و دانلود پايان نامه معماري شهرنشيني در زاهدان
پورسانت بازاریاب 25000 ریال

  
مشخصات کامل محصول
پرتال جامع معماری هفت

پایان نامه مهندسی معماری - شهرنشینی در زاهدان

فرمت DOC تعداد صفحه 180 حجم فایل 3000 کیلوبایت قابل دانلود بعد از خرید

مهمترین سرفصلهای پایان نامه مهندسی معماری - شهرنشینی در زاهدان

 • طرح مساله
 • ضرورت تحقیق
 • قلمرو تحقیق
 • اهداف تحقیق
 • سئوالات اساسی
 • فرضیات پژوهش
 • روش تحقیق
 • پیشینه تحقیق
 • محدودیت تحقیق
 • شهر چیست
 • تعاریف مختلف شهر
 • عوامل موثر در تکوین و تکامل شهرنشینی
 • دیدگاههای کلاسیک (درونزا)در شکل گیری شهرها
 • نظریه هیدرولیک یا مبنای محیط گرایی:مفهوم مازاد تولید
 • نظریه اقتصادی: شهر به عنوان یک بازار
 • نظریه شهربه عنوان یک پایگاه نظامی ودفاعی
 • نظریه مذهبی،گسترش معابد وعبادتگاهها
 • موقعیت چهارراهی در ایجاد شهرها
 • دیدگاههای مدرن (برونزا)در شکل گیری شهرها
 • سیاستهای استعماری کشورهای توسعه یافته در کشورهای در حال توسعه شامل سیاستهای تجاری-اقتصادی ،صنعتی وغیره
 • سیاستهای دولتها در مسائل مرزی واستراتژیک
 • اهداف سیاسی –اداری دولتها
 • وجود قطب های صنعتی
 • وجود راهها(جاده ها ،خط آهن وراههای دریایی وهوایی)
 • نظریه های ساخت شهر
 • ساخت دوایر متحد المرکز(نظریه ارنست برگس)
 • ساخت قطاعی شهر ) :نظریه همرهویت)
 • ساخت ستاره ای شکل
 • ساخت چند هسته ای (نظریه ادواردالمن وچانسی هاریس)
 • ساخت عمومی شهرها
 • ساخت طبیعی شهرها
 • ساخت خطی یا کریدوری
 • ویژگیهای جغرافیای طبیعی شهر زاهدان
 • موقعیت جغرافیایی
 • موقعیت ریاضی ونسبی شهر زاهدان
 • ویژگیهای زمین شناسی منطقه زاهدان
 • ویزگیهای زمین شناختی حوضه آبریز زاهدان
 • ژئومورفولوژی حوضه زاهدان
 • ژئومورفولوژی ساختمانی حوضه زاهدان
 • ژئومورفولوژی اقلیمی حوضه زاهدان
 • شرایط اقلیمی (آب وهوا)محدوده زاهدان
 • عوامل ماکروکلیمایی
 • عوامل میکروکلیمایی
 • بادهای منطقه
 • میزان دما ورطوبت در منطقه
 • بارندگی وریزش جوی در منطقه
 • منابع آب منطقه
 • آبهای سطح الارضی
 • آبهای زیرزمینی حوضه زاهدان
 • ساختار دموگرافی وویژگیهای انسانی شهر زاهدان
 • تعداد جمعیت و تحولات آن طی سالهای(75-1335)
 • تراکم نسبی جمعیت در سطح شهر
 • ساختمان جمعیت
 • ساخت سنی
 • نسبت جنسی
 • بعد خانوار
 • حرکات جمعیت
 • حرکات زمانی جمعیت
 • حرکات مکانی جمعیت
 • عوامل مهاجرت به زاهدان
 • عامل جغرافیایی
 • عوامل اجتماعی وفرهنگی واداری
 • عوامل اقتصادی
 • فعالیت واشتغال
 • وضعیت اشتغال در بخشهای مختلف
 • شاغلین بخش کشاورزی
 • شاغلین بخش صنعت
 • شاغلین بخش خدمات
 • وضعیت کلی سواد در زاهدان
 • روند شکل گیری شهر زاهدان
 • تحولات جهانی و اهمیت یافتن منطقه به لحاظ ژئوپولتیک به عنوان یک عامل برونزا
 • منطقه بلوچستان و سرحد
 • منطقه دزداب
 • تغییر قدرت از قاجار به پهلوی و استراتژی ایجاد شهر زاهدان
 • سیاستهای دولت در توسعه شهرنشینی زاهدان در سده اخیر
 • تغییرات کارکردی در شهر زاهدن
 • کارکرد نظامی ، سیاسی
 • کارکرد اداری
 • کارکرد خدماتی
 • موانع عمده توسعه و جهت توسعه شهر زاهدان
 • موانع درجه یك توسعه (موانع طبیعی)
 • موانع درجه دو توسعه (موانع مصنوعی)
 • موانع درجه سه توسعه (موانع اقتصادی)
 • توسعه اراضی شهر در ادوار مختلف و جهت توسعه شهر
 • آپارتمان چیست
 • سابقه آپارتمان نشینی در جهان
 • سابقه آپارتمان نشینی در تهران
 • سابقه آپارتمان نشینی در زاهدان
 • مكان یابی مجتمع های آپارتمانی در شهر زاهدان
 • ضرورت ایجاد آپارتمان سازی در زاهدان
 • بررسی وضعیت آپارتمان نشینی در زاهدان
 • بررسی رابطه شغل ساكنین در مجتمع های آپارتمانی
 • بررسی رابطه میزان تحصیلات در مجتمع های آپارتمانی
 • بررسی رابطه میزان در آمد در مجتمع های آپارتمانی
 • بررسی رابطه بعد خانوار در مجتمع های آپارتمانی
 • بررسی رابطه قومیتهای ساكن در مجتمعهای آپارتمانی شهر زاهدان
 • بررسی رابطه انتخاب مجتمع های آپارتمانی برای سكونت
 • بررسی فرهنگ آپارتمان نشینی در مجتمع های آپارتمانی
 • بررسی روابط اجتماعی در مجتمع های آپارتمانی
 • بررسی ویژگیهای كالبدی مجتمع های آپارتمانی
 • تعداد طبقات مجتمع های آپارتمانی
 • بررسی تعداد اطاق در مجتمع های آپارتمانی
 • نوع مصالح ساختمانی در مجتمع های آپارتمانی شهر زاهدان
 • بررسی عمر مجتمع های آپارتمانی
 • بررسی امكانات و خدمات محله ای در مجتمع های آپارتمانی
 • بررسی وضعیت بهداشت در مجتمع های آپارتمانی
 • نقاط قوت و ضعف مجتمع های آپارتمانی شهر زاهدان
 • نقاط قوت
 • دسترسی به منابع مالی
 • صرفه جویی در مصرف مصالح
 • سرعت در فرآیند ساخت
 • ارتقای تكنولوژی و ارتقای كیفیت
 • دسترسی به تسهیلات عمومی
 • نقاط ضعف
 • كمبود امكانات خدماتی و رفاهی
 • مشكلات سیستم جمع آوری زباله
 • كمبود پاركینگ
 • كمبود فضای بازی مناسب برای كودكان
 • عوارض زیست محیطی در مجتمع‌های آپارتمانی
 • موقعیت و قطعه بندی زمین
 • موقعیت ساختمانها
 • قطعه‌بندی زمین
 • عوارض طبیعی
 • عوامل مربوط به خاك و زمین
 • هوا
 • صدا
 • نور
 • حرارت و برودت
 • عوارض انسانی
 • خصوصیات خانوار
 • سنت‌ها و فرهنگ‌ها
 • مسائل جنبی اجتماعی
 • ایمنی در برابر حوادث
 • بهداشت محیط
 • تاسیسات و تجهیزات عمومی و زیربنایی
 • عوارض زیباشناسانه
 • نتیجه گیری كلی
 • آزمون فرضیات
 • ارائه راهبردهای مناسب در فرآیند توسعه آپارتمان نشینی
 • منابع و مآخذ

لیست پروژه های معماری

 
محصولات مرتبط