صفحه اصلی |  فروشگاه |  (كاربر ميهمان) ورود  | ثبت نام
مهبانگ


اطلاعات و مشخصات کامل محصول انتخابی شما :


نام محصول پایان نامه معماری طراحی مرکز علمی پژوهشی کودکان ( پژوهش سرای دانش آموزی)
قیمت محصول 300000 ریال
تعداد موجودی 88
نام فروشنده فروشگاه سایت
نوع ارسال
هزینه ارسال 0 ریال
زمان ارسال همزمان با اتمام پرداخت
توضیحات خريد و دانلود پايان نامه معماري طراحي مرکز علمي پژوهشي کودکان ( پژوهش سراي دانش آموزي)
پورسانت بازاریاب 30000 ریال

  
مشخصات کامل محصول
پرتال جامع معماری هفت

پایان نامه مهندسی معماری - طراحی مرکز علمی پژوهشی کودکان ( پژوهش سرای دانش آموزی)

فرمت DOC تعداد صفحه 210 حجم فایل 30000 کیلوبایت قابل دانلود بعد از خرید

مهمترین سرفصلهای پایان نامه مهندسی معماری - طراحی مرکز علمی پژوهشی کودکان ( پژوهش سرای دانش آموزی)

 • اهمیت و ضرورت موضوع
 • بیان مسئله
 • عرصه آموزش باید به گونه ای باشد که
 • اهداف
 • فصل اول
 • مطالعات پایه
 • تحقیق و پژوهش
 • ضرورت های پژوهش
 • فواید پژوهش
 • در جنبه اجتماعی
 • درجنبه فرهنگی
 • اهداف و مقاصد پژوهش
 • رابطه علم و تکنولوژی با پژوهش
 • ضرورت امر پژوهش در توسعه علم و فناوری
 • اهداف کلی آموزش مفاهیم علمی به کودکان
 • دیدی شناختی – عاطفی از یادگیری کودک
 • کنجکاوی و هیجان
 • هیجان و علاقه به یادگیری
 • افزایش یادگیری با استفاده از شیوه های گوناگون
 • کارگزاری نیمکره مغزی
 • دو روش کسب دانش
 • شناخت عقلی
 • شناخت شهودی
 • گزارشی از وضعیت پژوهش در آموزش و پرورش
 • تقویت زیر ساختهای آموزش و پرورش
 • جایگاه پژوهش در بطن فعالیت های یاددهی و یادگیری
 • معلم زیر بنای فرهنگ توسعه
 • هدف بالفعل کردن روحیه پژوهش است
 • آموزش و پرورش و توسعه در عصر فناوری
 • توسعه و ضرورت اصلاح
 • راهبردها در فرآیند توسعه
 • نگرشی نو , باز تعریف مفاهیم
 • تحول ساختاری
 • تحلیلی بر روند پژوهش در آموزش و پرورش
 • توجه جدی به پژوهش و فعالیت های پژوهشی در آموزش و پرورش
 • ترویج فرهنگ پژوهش
 • توجه خاص به معلمان
 • تقویت همکاری و ارتباط دانشگاه ها و پژوهشگران با آموزش و پرورش
 • ضرورت تحقیق و پژوهش در کلاس و مدرسه
 • مقدمه
 • نقش نظام آموزشی کشور در توسعه فرهنگ پژوهش در مدارس
 • نقش معلمان در توسعه فرهنگ پژوهش درمدارس
 • نقش خانواده در توسعه فرهنگ پژوهش در مدارس
 • نقش کتابداران و کتابخانه
 • نقش تبلیغات
 • همه چیز تغییر کرده است جزآموزش و پرورش
 • حرکت به سوی علم اکتشافی ( پژوهشی )
 • علم اکتشافی ( پژوهشی )
 • منظور از آموزش علوم به روش اکتشاف هدایت شده چیست
 • یادگیری به روش پژوهش یا اکتشاف آزاد
 • آموزش و یادگیری به روش اکتشاف هدایت شده
 • آموزش فراگیری برای یادگیری
 • مزایای اکتشاف هدایت شده
 • وقت درست یاد گرفتن
 • روش اکتشاف آزاد یا فعالیت های تحقیقی
 • روانشناسی کودک
 • مفاهیم بنیادی در روانشناسی رشد
 • تعریف رشد
 • مفهوم پختگی
 • فرآیند رشد و پرورش
 • نیازهای بنیادی کودکان
 • در اینجا فقط به شرح نیازهای اساسی کودکان می پردازیم
 • بر آورده نشدن نیازها
 • نظریه ژان پیاژه
 • نظریه رشد شناختی پیاژه
 • بازگشت پذیری
 • یکسو گرایی
 • - سو واگرایی
 • کاربرد آموزشی نظریه پیاژه
 • بازنمایی کرداری
 • بارنمایی نموداری
 • درونسازی , برونسازی و تعادل جویی
 • تعیین سن کودک
 • بررسی ویژگی های کودکان از نظر رشد بدنی – اجتماعی – عقلی – هیجانی
 • ویژگی های بدنی
 • ویژگی های اجتماعی
 • ویژگی های عقلی
 • دوره دوم دبستان 12-9 سالگی
 • ویژگی های بدنی
 • ویژگی های اجتماعی
 • ویژگی های هیجانی
 • ویژگی های عقلی و روانی
 • احتیاجات فضایی کودکان 9-6 ساله
 • احتیاجات فضایی 12-9 سالگی ( نوباوگی 2 )
 • احتیاجات فضای15-12 سال ( نوجوانی 1 )
 • روانشناسی تربیتی
 • عوامل محیط تعیین کننده رفتار در برابر عوامل بیولوژیکی
 • طبیعت فعال کودک در برابر طبیعت منفعل او
 • خلاصه بحث روانشناسی
 • نتیجه
 • ویژگی کودکان 12-9 سال
 • ویژگی های بدنی
 • ویژگی های هیجانی
 • ویژگی های عقلی و روانی
 • مهمترین وظایف و تکالیف رشد دوره دوم ( 12-9 سالگی )
 • فلسفه آموزش لذت بخش
 • انگیزه
 • تنوع در یادگیری
 • انواع مشارکت های فعال در یادگیری
 • نشاط در یادگیری
 • حمایت از طریق همکلاسی ها
 • ایجاد تمرین و بازخورد بیشتر
 • به یادگیرنده فرصت انتخاب بدهید
 • خلاقیت
 • علوم و نقش آن در پرورش قوه خلاقیت دانش آموزان
 • نتیجه گیری
 • پژوهشسرای دانش آموزی
 • ضرورت
 • اهداف
 • وظایف پژوهشسرا
 • نحوه اداره پژوهشسرا
 • واجدین شرایط عضویت در پژوهشسرا
 • نظارت و ارزشیابی
 • فصل دوم
 • مطالعات تکمیلی
 • بررسی تاثیر نظام آموزشی برعملکرد فضاهای آموزشی
 • مقایسه روش های آموزشی کلاسیک و سنتی
 • تاثیر اهداف آموزشی بر عملکرد فضاهای آموزشی
 • تصوری جدید نسبت به آموزش و روند یادگیری
 • توجهی خاص نسبت به پرورش خصوصیات روحی و شخصیتی دانش آموز
 • ویژگی های چنین محیط آموزشی عبارتند از
 • نکاتی که در طراحی محیط آموزشی باید بدان توجه شود
 • سازمان اجتماعی کلاس
 • الگوی سازماندهی رقابتی
 • الگوی سازماندهی مشارکتی
 • الگوی سازماندهی انفرادی
 • سازماندهی محیط فیزیکی
 • سازماندهی ردیفی – ستونی
 • سازماندهی دایره ای
 • سازماندهی انفرادی و گروهی
 • کودک و مدرسه
 • کودک و فضای شهری
 • خصوصیات شخصیتی و علایق کودک
 • نحوه قرارگیری کودک
 • خصوصیات کیفی محیط
 • نقاط مکث دانش آموزان اطراف مدرسه
 • کودک و اجزای معماری
 • کودک و پنجره
 • کودک و در
 • از پیشنهادهای روانشناسانه تا فضاسازی در معماری
 • احترام به سوالات عادی و غیر عادی
 • هدایتگربودن پاسخ ها
 • احترام به عقاید عادی و غیرعادی
 • یادگیری بدون ارزشیابی
 • مشاهده اشیاء از نزدیک
 • احترام به حواس کودک
 • احترام به تخیلات کودک
 • نقش معماری درپرورش فکری کودکان
 • نتیجه گیری
 • کودک و معمار
 • مدرسه فضا باز
 • مفهوم فضا باز
 • ویژگی های ساختمان مدارس فضا باز
 • دیوارهای ثابت
 • تقسیم کردن یا شکل دادن فضای باز
 • فضای باز چگونه عمل می کند
 • دانش آموز در مدرسه فضا باز
 • معلم در مدرسه فضا باز
 • معلم در مدرسه فضا باز می گوید
 • مدیر در مدرسه فضا باز
 • مدرسه بدون دیوار
 • مقدمه
 • در جست و جوی شاخصه های طراحی
 • شاخصه های مدرسه بدون دیوار در یک نمونه
 • در مواجهه با اندیشه های مدرسه بدون دیوار
 • نتیجه
 • فصل سوم
 • مطالعات تطبیقی
 • نمونه های داخلی
 • پردیس دانش ( فضایی علمی , آموزشی , تربیتی مبتنی بر تکنولوژی آموزشی )
 • کانون نیاوران
 • ویژگی های نمونه از نگاه پروژه
 • محاسن
 • معایب
 • فرهنگسرای خاوران
 • ویژگی های نمونه از نگاه پروژه
 • محاسن
 • معایب
 • کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
 • مرکز شماره 16 کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
 • نمونه های خارجی
 • شهر بچه ها در دبی : ( children city , Dubai )
 • مرکز علمی تویوما
 • معماری ساختمان مدرس / هانس شارون
 • مدرسه Geschwister School در لونن , وستفالیا
 • مدرسه ای در لورخ , آلمان / بهنیش و شریک
 • مدرسه متوسطه , وین / هنکه و شرایک
 • موسسه مستغلات فدرال اتریش , به عنوان کارفرما
 • مدرسه آتریوم – باز و شفاف
 • فصل چهارم
 • مطالعات اقلیم و زمینه
 • مطالعات محيطی شهر تهران
 • موقعيت جغرافيايی
 • موقعيت طبيعی
 • توپوگرافي و ناهمواريهاي شهر تهران
 • منابع آب شهر تهران
 • آب های جاری
 • آبهای زير زمينی
 • پوشش گياهی شهر تهران
 • خصوصيات زمين ساختی ( مرتبط با زلزله ) شهر تهران
 • گسل شمال تهران
 • گسل مشا
 • گسل کهريزک
 • گسل شمال ری
 • گسل جنوب ری
 • ويژگيهای اقليمی
 • تاثير طراحی اقليمی در صرفه جويی انرژی
 • تجزيه و تحليل عوامل اقليمی
 • دما و رطوبت
 • بارندگی
 • وزش باد
 • تابش
 • يخبندان
 • بررسی نمودار بيو کلماتيک شهر تهران
 • بررسی نمودار بيوکلماتيک انسانی شهر تهران
 • بررسی نمودار بيوکليماتيک ساختمانی شهر تهران
 • نتايج حاصل از جداول ماهونی شهر تهران
 • تعيين نوع اقليم شهر تهران
 • تعيين جهت و فرم ساختمان با توجه به اقليم
 • جهت گيری ساختمان با توجه به تابش
 • جهت گيری ساختمان با توجه به جهت وزش باد
 • فرم ساختمان در رابطه با اقليم
 • تعيين فرم ساختمان‌های بزرگ با توجه به اقليم
 • انتخاب نوع مصالح با توجه به اقليم
 • نتيجه گيری و تعيين تدابير طراحی اقليمی
 • مروری بر تاریخچه کوی نصر
 • محور گیشا
 • محله گیشا
 • موقعیت قرارگیری سایت
 • دلایل انتخاب سایت
 • همجواری های سایت
 • سلسله مراتب شبکه دسترسی
 • فصل پنجم
 • اصول طراحی
 • تاثیر شرایط محیطی و کالبدی بر کودکان
 • اثرات نور و روشنایی
 • استفاده از نور طبیعی خورشید
 • روشنایی مصنوعی
 • اثرات سر و صدا
 • روش های کنترل نوفه
 • رابطه تقریبی میانگین افت صوتی جداره های یکپارچه با چگالی سطحی آن
 • میزان تقریبی افت صوتی حاصل از لایه هوا در جداکننده های صوتی
 • ترافیک
 • عملکرد شبکه ترافیک شهری
 • تفاوت بین سطوح مورد نیاز به ترتیب درجه اهمیت
 • شبکه دسترسی
 • تاثیر جداره ها بربعد طولی خیابان
 • آلودگی صوتی توسط وسائط نقلیه
 • آرام سازی ترافیکی در محدوده های شهری
 • توجه به شرایط آکوستیکی
 • تهویه
 • شرایط مناسب هوا در فضاهای داخلی
 • میزان تقریبی تعداد دفعات تعویض هوا در یک فضا
 • شرایط حرارتی
 • شرایط کالبدی
 • رنگ
 • فرم
 • ابعاد و اندازه ها
 • برای رسیدن به فضای مناسب عملکردی سه عامل موثرند
 • پله ها
 • جنس
 • تزیینات
 • استاندارد ها
 • استاندارد کلاس های درس
 • ابعاد و اندازه وسایل مورد نیاز
 • استاندارد سالن اجتماعات و تسهیلات نمایشی
 • ارتفاع مناسب میز و صندلی با نیمکت برای گروه های مختلف سنی
 • فصل ششم
 • طراحی
 • اصول طراحی
 • سازه
 • تاسیسات
 • تقسیم بندی نهایی اهداف و ارائه راهکارها
 • طرح جامع فیزیکی :معرفی حوزه ها
 • مبانی طرح
 • برگرفته از مبانی نظری
 • اهداف عبارتند از
 • اصول برگرفته از مطالعات زمینه
 • برگرفته از ضوابط , معیارها و استاندارد ها
 • سازماندهی فضایی
 • چیدمان فضاها با توجه به موارد زیر صورت گرفته است
 • نحوه برخورد زمین پروژه با فضای سبز
 • جانمایی عناصر اصلی پروژه ( لکه گذاری )
 • ایده اولیه
 • موارد دیگری که در طراحی مربوطه بکار رفتند به شرح ذیل می باشند
 • در این پایان نامه طراحی برای کودکان 12-9 ساله در نظر گرفته شده است
 • منابع