صفحه اصلی |  فروشگاه |  (كاربر ميهمان) ورود  | ثبت نام
مهبانگ


اطلاعات و مشخصات کامل محصول انتخابی شما :


نام محصول پایان نامه هنر - بررسی کامل پست مدرن
قیمت محصول 200000 ریال
تعداد موجودی 89
نام فروشنده فروشگاه سایت
نوع ارسال
هزینه ارسال 0 ریال
زمان ارسال همزمان با اتمام پرداخت
توضیحات خريد و دانلود پايان نامه هنر - بررسي کامل پست مدرن
پورسانت بازاریاب 20000 ریال

  
مشخصات کامل محصول

دانلود رایگان چکیده پایان نامه هنر بررسی کامل پست مدرن

پایان نامه هنر - بررسی کامل پست مدرن

فرمت DOC تعداد صفحه 170 حجم فایل 126 کیلوبایت قابل دانلود بعد از خرید

مهمترین سرفصلهای پایان نامه هنر - بررسی کامل پست مدرن

 • فصل اول
 • تحولات، رویکردها، سبکها و جنبش های دوره ی مدرن
 • مقدمه
 • از هنرهای صنتی تا ظهور پست مدرنیسم
 • دوره‌های مشخص جوامع انسانی
 • روندهای اجتماعی گذار از جامعه‌ی پیش از مدرن به جامعه‌ی مدرن
 • سیر ایده‌ی مدرن از قرن 5 تا كنون
 • تعاریف پایه از مدرنیته، مدرنیزه كردن، مدرنیزاسیون، مدرنیست، مدرنیسم
 • انقلاب صنعتی (علل، تداوم، دوره‌ها)
 • تحولات مدرنیته
 • عوامل بوجود آمدن دموكراسی
 • ارزشها در پروتستانتیسم
 • رشد ابعاد سازماندهی(بروكراسی)
 • جدول مقایسه‌ی جامعه پیش از مدرن با جامعه‌ی مدرن
 • رویكردها، سبكها و جنبش‌های دوره‌ی مدرن
 • فهرست منابع و مأخذ فصل اول
 • فصل دوم
 • بررسی وضعیت پست مدرن
 • مقدمه
 • تعاریف پایه
 • Post (پست)
 • Modern (مدرن)
 • كاربردهای اولیه‌ی واژه‌ی پست مدرنیسم (تاریخ نگاری)
 • دهه‌ی 1870
 • سال 1914
 • سال 1917
 • سال 1934
 • سال 1947
 • سال 1957
 • سال 1959
 • سال 1964
 • سال 1968
 • از دهه‌ی 1970 تا امروز
 • سه كاربرد متفاوت پسا مدرنیسم، پسامدرنیته، پسامدرن
 • از جامعه پساصنعتی تا پسامدرنیته
 • مفهوم جامعه پساصنعتی
 • اقتصاد پست مدرنیته
 • طرف تقاضا
 • مصرف اختصاصی
 • بار اضافی تقاضا
 • مصرف و هویت جمعی
 • طرف عرضه
 • مساله دار شدن اخلاق كار
 • افول معنا
 • فرهنگ به مثابه‌ی یك بخش اقتصاد
 • كالاهای فرهنگی و كالاوارگی
 • انواع مختلف كالای فرهنگی: بازنمود / نماد / اطلاعات
 • اعیان فرهنگی به مثابه‌ی كالا
 • ساختار شغلی و تولیدی در پست مدرنیته
 • پست فوردیسم و نظارت: انباشت انعطاف‌پذیر، دستور و كنترل
 • تولید خودكار، ادغام خودكار و نظارت خودكار
 • سیاست پست مدرن
 • دولت جدید پست مدرن
 • ویژگی‌های تولید و مصرف جدید در پست مدرنیته
 • ویژگی‌های دولت جدید
 • فرهنگ پست مدرن
 • فرهنگ مصرفی
 • سبك زندگی در پست مدرنیته
 • سبك زندگی: مسأله انتخاب
 • تكثر و دگرگونی سبكهای زندگی
 • طرز رفتار با انتخاب
 • جهت‌گیری‌های ارزش پست مدرن
 • پست مدرنیته و مسائل جدید درون آن
 • سرمایه داری بی‌سازمان
 • جهانی شدن
 • رسانه‌های همگانی
 • نقش رسانه‌های همگانی
 • عصر اطلاعات از دیدگاه مك لوهان
 • فناوری‌های الكترونیكی و ارتباطات نزد بودریار
 • هنر، كار و تحلیل در عصر شبیه‌سازی الكترونیكی
 • از بازتولید مكانیكی تا شبیه‌سازی الكترونیكی
 • پست مدرنیسم: هنر پست مدرن
 • ویژگی روش‌های دادائیستی به شرح زیر است
 • چند رویكرد پسا مدرنیستی در این دوره عبارتند از
 • فرم‌های هنر پست مدرنیستی
 • فهرست منابع و مأخذ فصل دوم
محصولات مرتبط