صفحه اصلی |  فروشگاه |  (كاربر ميهمان) ورود  | ثبت نام
مهبانگ


اطلاعات و مشخصات کامل محصول انتخابی شما :


نام محصول پایان نامه و روش تحقیق کارآفرینی - بررسی کارآفرینی دانشجویان
قیمت محصول 180000 ریال
تعداد موجودی 93
نام فروشنده فروشگاه سایت
نوع ارسال
هزینه ارسال 0 ریال
زمان ارسال همزمان با اتمام پرداخت
توضیحات خريد و دانلود پايان نامه و روش تحقيق کارآفريني - بررسي کارآفريني دانشجويان
پورسانت بازاریاب 18000 ریال

  
مشخصات کامل محصول
پرتال جامع مدیریت هفت

دانلود چکيده پایان نامه و روش تحقیق کارآفرینی - بررسی کارآفرینی دانشجویان‎

پایان نامه و روش تحقیق کارآفرینی - بررسی کارآفرینی دانشجویان

فرمت DOC تعداد صفحه 60 حجم فایل 1100 کیلوبایت قابل دانلود بعد از خرید

مهمترین سرفصلهای پایان نامه و روش تحقیق کارآفرینی - بررسی کارآفرینی دانشجویان

 • مقدمه
 • بیان مسئله
 • اهمیت موضوع
 • اهداف تحقیق
 • هدف اصلی
 • اهداف فرعی
 • سئوالات پژوهشی
 • فرضیات تحقیق
 • تعریف علمی و مفهومی كارآفرینی سازمانی
 • تعریف عملیاتی كارآفرینی سازمانی
 • تعریف عملیاتی كارآفرین سازمانی
 • قلمرو تحقیق
 • فصل دوم
 • مقدمه
 • پیشینه تحقیق
 • مدل مفهومی تحقیق
 • متدلوژی تحقیق
 • روش های جمع آوری و اندازه گیری اطّلاعات
 • ترتیب سئوالات
 • مصاحبه را می توان به سه دسته تقسیم نمود
 • بررسی اعتبار و روائی پرسشنامه
 • نمونه گیری
 • توصیف متغیر های تحقیق
 • آزمون فرضیه های تحقیق
 • تصمیم گیری
 • عوامل ساختاری
 • تصمیم گیری
 • عوامل محیطی (زمینه ای)
 • تصمیم گیری
 • بررسی نتیجه آزمون تحلیل عاملی
 • تحلیل عاملی شاخه رفتاری مدل تحقیق
 • ماتریس همبستگی شاخه رفتاری
 • استخراج عامل های رفتاری بر اساس مدل تحقیق
 • استخراج عامل های ساختاری بر اساس مدل تحقیق
 • استخراج عامل های محیطی بر اساس مدل تحقیق
 • وضعیت كارآفرینی فارغ التحصیل
 • بررسی موانع كارآفرینی در قالب مدل تحقیق
 • تصمیم گیری
 • بررسی رابطه بین نگرشهای مدیریتی و كارآفرینی سازمانی
 • بررسی ارتباطات سازمانی و كارآفرینی
 • بررسی بین فرهنگ سازمانی و كارآفرینی
 • بررسی رابطه بین عوامل مدیریتی و كارآفرینی سازمانی
 • بررسی رابطه بین تكنولوژی سازمانی و كارآفرینی
 • بررسی رابطه سیستم های مدیریت و كارآفرینی
 • بررسی همبستگی بین عوامل محیطی و كارآفرینی سازمانی
 • بررسی وضعیّت طرح های تحقیقاتی سازمان های مورد بررسی
 • بررسی وضعیت تعداد دوره های آموزشی اجرا شده در سازمان های نمونه آماری
 • بررسی وضعیّت تعداد طرح های تحقیقاتی – مطالعاتی ارائه شده توسط فارغ التحصیلان
 • نتیجه گیری
 • ایجاد فرهنگ سازمانی اثر بخش برای توسعه كار آفرینی
 • پیشنهادات
 • بهبود نگرشهای مدیریتی برای توسعه كار آفرینی
 • ایجاد و توسعه سیستمهای تحقیق و توسعه برای توسعه كار آفرینی
 • بهبود نقش دولت در توسعه كار آفرینی
 • بهبود فرهنگ جامعه برای توسعه كار آفرینی