صفحه اصلی |  فروشگاه |  (كاربر ميهمان) ورود  | ثبت نام
مهبانگ


اطلاعات و مشخصات کامل محصول انتخابی شما :


نام محصول پایان نامه ورزش و تربیت بدنی - انعطاف پذیری و تمرینات کششی
قیمت محصول 150000 ریال
تعداد موجودی 80
نام فروشنده فروشگاه سایت
نوع ارسال
هزینه ارسال 0 ریال
زمان ارسال همزمان با اتمام پرداخت
توضیحات خريد و دانلود پايان نامه ورزش و تربيت بدني - انعطاف پذيري و تمرينات کششي
پورسانت بازاریاب 15000 ریال

  
مشخصات کامل محصول

پایان نامه ورزش و تربیت بدنی - انعطاف پذیری و تمرینات کششی

فرمت DOC تعداد صفحه 100 حجم فایل 67 کیلوبایت قابل دانلود بعد از خرید

مهمترین سرفصلهای پایان نامه ورزش و تربیت بدنی- انعطاف پذیری و تمرینات کششی

 • فصل اول
 • مقدمه و معرفی
 • مقدمه
 • بیان مسأله
 • ضرورت و اهمیت تحقیق
 • اهداف تحقیق
 • پیش‌فرضهای آزمون
 • فرضیه‌های تحقیق
 • محدودیت‌های تحقیق
 • متغیرهای تحقیق
 • تعریف عملیاتی واژه‌ها و اصطلاحات
 • فصل دوم
 • ادبیات و پیشنه تحقیق
 • مقدمه
 • انعطاف‌پذیری
 • انواع انعطاف‌پذیری
 • انعطاف‌پذیری ایستا
 • انعطاف‌پذیری پویا
 • انعطاف‌پذیری ایستا و فعال
 • انعطاف‌پذیری ایستا و غیرفعال
 • انعطاف‌پذیری ایستا
 • انعطاف‌پذیری پویا (بالستیك)
 • انعطاف‌پذیری دینامیك یا عملی
 • انعطاف‌پذیری فعال
 • عوامل محدودكننده انعطاف‌پذیری
 • فواید برنامه تمرینی كششی
 • كشش عضلانی و پیشگیری از آسیب
 • رخدادهای هنگام كشش عضلانی
 • چه موقع كشش را انجام دهیم
 • مبانی نروفیزیولوژیك كشش
 • دوكهای عضلانی
 • اندام وتری گلژی
 • بازتاب كششی
 • مهار خودبخودی (بازتاب كششی معكوس)
 • بازداری دوسویه
 • انواع تكنیكهای كششی
 • كشش بالستیك(پویا)
 • شش ایستا
 • كشش تسهیل عصبی
 • كشش به روش SRHR
 • رابطه مدت انقباض ایستا در PNF و افزایش دامنه حركتی
 • فصل سوم
 • روش شناسی تحقیق
 • جامعه آماری
 • نمونه و روش نمونه‌گیری
 • ابزار اندازه‌گیری
 • نوع تحقیق
 • طرح تحقیق
 • مراحل اجرای تحقیق
 • فصل چهارم
 • تجزیه و تحلیل آماری
 • مقدمه
 • توصیف آماری داده‌ها
 • آزمون فرضیه‌های تحقیق
 • آزمون فرضیه دوم
 • آزمون فرضیه سوم
 • آزمون فرضیه چهارم
 • فصل پنجم
 • بحث و نتیجه‌گیری
 • مقدمه
 • خلاصه تحقیق
 • یافته‌های تحقیق
 • بحث و نتیجه‌گیری
 • پیشنهاد برخاسته از تحقیق
 • پیشنهادات برای تحقیقات بعدی