صفحه اصلی |  فروشگاه |  (كاربر ميهمان) ورود  | ثبت نام
مهبانگ


اطلاعات و مشخصات کامل محصول انتخابی شما :


نام محصول پایان نامه کارشناسی ارشد ادبیات - مقایسه گلستان سعدی و بهارستان جامی
قیمت محصول 250000 ریال
تعداد موجودی 89
نام فروشنده فروشگاه سایت
نوع ارسال
هزینه ارسال 0 ریال
زمان ارسال همزمان با اتمام پرداخت
توضیحات خريد پايان نامه کارشناسي ارشد ادبيات- مقايسه گلستان سعدي و بهارستان جامي
پورسانت بازاریاب 25000 ریال

  
مشخصات کامل محصول

دانلود چکيده پایان نامه ادبیات مقایسه گلستان سعدی و بهارستان جامی

پایان نامه رشته ادبیات - مقایسه گلستان سعدی و بهارستان جامی

فرمت DOC تعداد صفحه 140 حجم فایل 164 کیلوبایت قابل دانلود بعد از خرید

مهمترین سرفصلهای پایان نامه رشته ادبیات - مقایسه گلستان سعدی و بهارستان جامی

 • پیشگفتار
 • بخش اول :انواع نثر در بستر تاریخ ادبیات ( قرن چهارم تا قرن نهم هـ .ق)
 • مقدمه
 • فصل اول :چگونگی شکل گیری نثر مرسل اول
 • چگونگی شکل گیری نثر مرسل دوم
 • ویژگیهای نثر مرسل اول و دوم
 • فصل دوم :چگونگی شکل گیری نثر فنی در بستر تاریخ ادبیات
 • تقسیم بندی نثر موزون به دو دسته
 • ویژگی های نثر موزون مرسل
 • ویژگی های نثر موزون فنی
 • دیدگاه نثر نویسان درباره نثر موزون فنی
 • فصل سوم:نثر فارسی قرن هفتم و هشتم در بستر تاریخ ادبیات
 • جایگاه نثر فارسی در قرن هفتم و هشتم
 • امتزاج نثر موزون مرسل و فنی در قرن هفتم در گلستان سعدی
 • فصل چهارم
 • نثر قرن نهم در بستر تاریخ ادبیات
 • جایگاه زبان فارسی در عهد تیموری
 • بخش دوم
 • جایگاه نثر فارسی در عهد تیموری
 • مقدمه
 • فصل اول
 • بحث لغوی مقامه
 • مقامات در معنی اصطلاحی
 • ویژگی های مقامه
 • فصل دوم
 • گلستان و مقامات
 • وجوه اشتراک گلستان با مقامات
 • وجوه اشتراک گلستان با مقامات « جدال سعدی با مدعی » و « مقدمه کتاب »
 • وجوه اختلاف گلستان و مقامات
 • فصل سوم
 • مقامات حمیدی
 • ارزش مقامات حمیدی در نثر فارسی
 • مقایسه گلستان سعدی و مقامات حمیدی
 • بخش سوم
 • مقایسه ویژگی های سبکی گلستان و بهارستان
 • فصل اول
 • ویژگی های سبکی گلستان سعدی
 • ویژگی های سبکی بهارستان جامی
 • فصل دوم
 • مقایسه ویژگی های سبکی گلستان و بهارستان
 • بخش چهارم
 • مقایسه حکایت های گلستان و بهارستان
 • مقدمه
 • بررسی بابهای گلستان و بهارستان از لحاظ وجوه اشتراک و افتراق
 • تشابه موضوع و مفهوم در حکایت اسکندر مقدونی
 • تقسیم بندی حکایات گلستان و بهارستان در سیرت پادشاهان
 • به شش دسته اصلی از جهت اشتراک و افتراق
 • عشق و جوان
 • موضوع ، شیوه سبک و بلاغت در آداب صحبت
 • سلامت و سلامتی
 • بخشش و بخشندگی
 • قناعت
 • بخش پنجم
 • بررسی آیات ، حدیث و اشعار در گلستان و بهارستان
 • مقدمه
 • بررسی آیات قرآنی در گلستان
 • تاکید مطلب
 • بار معنایی
 • بررسی آیات قرآنی در بهارستان
 • تاکید مطلب
 • بار معنایی
 • بررسی احادیث گلستان
 • تاکید مطلب
 • بار معنایی
 • بررسی احادیث بهارستان
 • تاکید مطلب
 • بار معنایی
 • بررسی اشعار عربی گلستان
 • تاکید مطلب
 • بار معنایی
 • اشاره به آیه و حدیث
 • بررسی اشعار عربی بهارستان
 • تاکید مطلب
 • بار معنایی
 • اشاره به آیه و حدیث
 • نتیجه گیری كلی از پایان نامه