صفحه اصلی |  فروشگاه |  (كاربر ميهمان) ورود  | ثبت نام
مهبانگ


اطلاعات و مشخصات کامل محصول انتخابی شما :


نام محصول پایان نامه کارشناسی ارشد اصلاح نباتات - بررسی ترکیب پذیری قارچ خوراکی تکمه ای سفید
قیمت محصول 250000 ریال
تعداد موجودی 95
نام فروشنده فروشگاه سایت
نوع ارسال
هزینه ارسال 0 ریال
زمان ارسال همزمان با اتمام پرداخت
توضیحات خريد و دانلود پايان نامه کارشناسي ارشد اصلاح نباتات بررسي قابليت تركيب‌پذيري عمومي و خصوصي براي صفت عملكرد در ده ايزوله خالص هموكاريون قارچ خوراكي تكمه‌اي سفيد
پورسانت بازاریاب 25000 ریال

  
مشخصات کامل محصول

پایان نامه مهندسی کشاورزی - بررسی ترکیب پذیری قارچ خوراکی تکمه ای سفید

فرمت DOC تعداد صفحه 80 حجم فایل 6500 کیلوبایت قابل دانلود بعد از خرید

مهمترین سرفصلهای پایان نامه مهندسی کشاورزی - بررسی ترکیب پذیری قارچ خوراکی تکمه ای سفید

 • فصل اول
 • مقدمه
 • تأثیر اندك شرایط محیطی و آب و هوایی بر پرورش قارچ خوراكی
 • صرفه اقتصادی
 • ارزش غذایی
 • اشتغال‌زایی
 • دلایل عمده عملكرد پایین قارچ خوراكی تكمه‌ای سفید در ایران
 • عدم تهیه یك بستر كشت مناسب
 • فصل دوم
 • تاریخچه پرورش قارچ خوراكی تكمه‌ای سفید
 • آشنایی اجمالی با قارچ خوراكی تكمه‌ای سفید
 • طبقه‌بندی
 • رده بندی
 • اندام شناسی قارچ خوراكی تكمه‌ای سفید
 • مشخصات پرگنه در كشت خالص
 • نامگذاری علمی قارچ خوراكی تكمه‌ای سفید
 • تقسیم‌بندی واحدهای سلولی میسلیوم از لحاظ تعداد و تركیب‌بندی هسته‌ای
 • هموكاریون
 • هتروكاریون
 • دای كاریون
 • چرخه زندگی قارچ خوراكی تكمه‌ای سفید
 • بررسی الگوهای چرخه زندگی در A.bisporus
 • هموتالیسـم
 • هموتالیسم اولیه
 • هموتالیسم ثانویه
 • هتروتالیسـم
 • ژنتیك قارچ A.bisporus
 • روشهای بهبود نژادی در قارچ A.bisporus
 • وارد كردن نژادهای مرغوب
 • جمع‌آوری ژرم پلاسمهای وحشی
 • گزینش درون نژادی
 • دورگ‌گیری
 • كشت بافت
 • گزینش از طریق كشت تك اسپوری
 • تهیه نقش اسپور
 • كشت و گزینش تك اسپوری
 • كشت و گزینش چنداسپوری
 • اختلاط ساده
 • تلاقی هدفمند هموكاریون‌ها
 • بدست آوردن هموكاریونها و تأیید آنها
 • روش سنتی تأیید هموكاریونها
 • تهیه و تأیید هموكاریون‌های والدی به روش تهیه پروتوپلاست
 • تأیید هموكاریونها با استفاده از نشانگر RFLP
 • تأیید هموكاریونها با استفاده از نشانگر RAPD
 • انجام تلاقی بین هموكاریونها و تأیید هیبریدها
 • استفاده از نشانگرهای غذایی برای تأیید هیبریدها
 • استفاده از آیزوزایم‌ها برای تأیید هیبریدها
 • استفاده از نشانگرهای مقاومت برای تأیید هیبریدها
 • اصلاح برخی صفات با استفاده از روش تلاقی هموكاریونها
 • استفاده از نشانگر‌های مورفولوژیكی برای تأیید هیبریدها
 • مراحل انجام آزمون اصلاحی از طریق دو رگ گیری هدفمند
 • كشت اسپور
 • جداسازی تك اسپورها
 • تهیه اسپاون
 • آزمون میوه‌دهی
 • تهیه بستر كشت
 • مراحل پرورش و میوه‌دهی
 • تولید پریموردیا در سطح محیط كشت
 • تولید اجسام میوه‌دهی در اسپاون
 • تولید اندام باردهی در كمپوست
 • مهندسی ژنتیك
 • انتقال ژن
 • اختلاط پروتوپلاستها
 • تهیه نژادها
 • روش تهیه محیط كشت غذایی PDA: (Potato Dextrose Agar)
 • روش كشت هموكاریونها
 • روش تلاقی نژادهای هموكاریون
 • نمونه‌گیری از منطقه تلاقی
 • تهیه اسپاون مادری از هیبریدها
 • تلقیح دانه‌های گندم با كشت هیبرید
 • تهیه بستر كشت (كمپوست)
 • پاستوریزاسیون و آمونیاك زدایی
 • مایه‌زنی كمپوست
 • خاك‌دهی بستر كشت
 • هوادهی و افت سریع دما
 • محاسبه قابلیت تركیب‌پذیری عمومی و خصوصی
 • محاسبه واریانس تركیب‌پذیری عمومی و خصوصی
 • محاسبه واریانس افزایشی و غالبیت
 • نتایج بررسی سرعت رشد (قطر پرگنه)
 • تیپ رشدی پرگنه
 • نتایج سرعت رشد در هتروكاریون‌ها
 • نتایج مشاهده‌ای تهیه اسپاون
 • نتایج مشاهده‌ای آزمون میوه‌دهی
 • تجزیه آماری داده‌ها توسط نرم‌افزار دای‌ آلل
 • استفاده از روش دای‌آلل مبتنی بر فرضهای زیر است
 • ضریب همبستگی
 • پیشنهادات