صفحه اصلی |  فروشگاه |  (كاربر ميهمان) ورود  | ثبت نام
مهبانگ


اطلاعات و مشخصات کامل محصول انتخابی شما :


نام محصول پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی - بررسی رابطه کمالگرایی والدین با عزت نفس و خود کارامدی فرز
قیمت محصول 250000 ریال
تعداد موجودی 67
نام فروشنده فروشگاه سایت
نوع ارسال
هزینه ارسال 0 ریال
زمان ارسال همزمان با اتمام پرداخت
توضیحات خريد و دانلود پايان نامه کارشناسي ارشد روانشناسي عمومي - بررسي رابطه کمالگرايي والدين با عزت نفس و خود کارامدي فرزندان دختر
پورسانت بازاریاب 25000 ریال

  
مشخصات کامل محصول
پرتال جامع روانشناسی هفت

پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی - بررسی رابطه کمالگرایی والدین با عزت نفس و خود کارآمدی فرزندان

فرمت DOC تعداد صفحه 120 حجم فایل 122 کیلوبایت قابل دانلود بعد از خرید

مهمترین سرفصلهای پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی- بررسی رابطه کمالگرایی والدین با عزت نفس و خود کارآمدی فرزندان

 • فصل اول
 • كلیات پژوهش
 • مقدمه
 • بیان مسأله
 • اهمیت و ضرورت مسأله
 • اهداف پژوهش
 • فرضیه‌های پژوهش
 • متغیرهای پژوهش
 • تعاریف نظری و تعاریف عملیاتی
 • كمال‌گرایی
 • عزت‌نفس
 • جرأت‌ورزی
 • خودكارآمدی
 • تعاریف عملیاتی
 • خلاصه
 • فصل دوم
 • گستره نظری مسأله مورد بررسی و پژوهش‌های مربوط به آن
 • كمال‌گرایی
 • نظریه‌های كمال‌گرایی
 • نظریه فروید
 • نظریه هورنای
 • نظریه پرلز
 • كمال‌گرایی از دیدگاه اسلام
 • انواع كمال‌گرایی
 • ابعاد كمال‌گرایی
 • كمال‌گرایی خود مدار
 • كمال‌گرایی دیگر مدار
 • كمال‌گرایی القاء شده اجتماعی
 • ویژگی افراد كمال‌گرا
 • كمال‌گرایی والدین
 • عزت‌نفس
 • اهمیت عزت‌نفس
 • علل پیدایش عزت‌نفس
 • واكنش دیگران
 • مقایسه با دیگران
 • همانند سازی با الگوها
 • نیاز به احساس ارزشمندی
 • جرأت‌ورزی
 • رفتار منفعلانه
 • رفتار پرخاشگرانه
 • رفتار همراه با جرأت‌ورزی
 • ویژگی‌های شخصیتی جرأت‌ورزانه
 • خودكارآمدی
 • مؤلفه‌های خودكارآمدی
 • سطح
 • عمومیت
 • نیرومندی
 • منابع خودكارآمدی
 • تجارب مسلط
 • تجارب جانشینی
 • قانع‌سازی كلامی (اجتماعی)
 • حالت‌های فیزیولوژیكی و هیجانی
 • تجارب تصویرسازی
 • مروری بر پژوهش‌های انجام شده
 • پژوهش‌های انجام شده در خارج از كشور
 • پژوهش‌های انجام شده در داخل كشور
 • خلاصه
 • فصل سوم
 • روش پژوهش
 • طرح پژوهش
 • جامعه آماری
 • نمونه آماری
 • روش نمونه‌گیری
 • ابرازهای اندازه‌گیری
 • مقیاس كمال‌گرایی اهواز
 • پایایی مقیاس كمال‌گرایی اهواز
 • اعتبار مقیاس كمال‌گرایی اهواز
 • شیوه نمره‌گذاری مقیاس كمال‌گرایی اهواز
 • آزمون عزت‌نفس كوپر اسمیت
 • اعتبار آزمون عزت‌نفس كوپر اسمیت
 • پایایی آزمون عزت‌نفس كوپر اسمیت
 • شیوه نمره‌گذاری آزمون عزت‌نفس كوپر اسمیت
 • پرسشنامه جرأت‌ورزی گمبریل وریچی
 • پایایی پرسشنامه جرأت‌ورزی گمبریل وریچی
 • اعتبار پرسشنامه جرأت‌ورزی گمبریل وریچی
 • شیوه نمره‌گذاری پرسشنامه جرأت‌ورزی گمبریل وریچی
 • مقیاس خودكارآمدی عمومی
 • پایایی مقیاس خودكارآمدی عمومی
 • اعتبار مقیاس خودكارآمدی عمومی
 • شیوه نمره‌گذاری مقیاس خودكارآمدی عمومی
 • روند اجراء و جمع‌آوری اطلاعات
 • روش‌های آماری در تحلیل داده‌ها
 • خلاصه
 • فصل چهارم
 • تجزیه و تحلیل داده‌های آماری
 • داده‌های توصیفی پژوهش
 • ارزیابی فرضیه‌های پژوهش
 • خلاصه
 • فصل پنجم
 • بحث و نتیجه‌گیری
 • خلاصه و نتیجه‌گیری
 • محدودیت‌های تحقیق
 • پیشنهادها
 • منابع فارسی