صفحه اصلی |  فروشگاه |  (كاربر ميهمان) ورود  | ثبت نام


اطلاعات و مشخصات کامل محصول انتخابی شما :


نام محصول پایان نامه کارشناسی رشته آموزش ابتدایی برسی تاثیرمواد کمک آموزشی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان
قیمت محصول 200000 ریال
تعداد موجودی 84
نام فروشنده فروشگاه سایت
نوع ارسال
هزینه ارسال 0 ریال
زمان ارسال همزمان با اتمام پرداخت
توضیحات خريد و دانلود پايان نامه کارشناسي رشته آموزش ابتدايي برسي تاثيرمواد کمک آموزشي بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان
پورسانت بازاریاب 20000 ریال

مشخصات کامل محصول

پایان نامه وروش تحقیق آموزشی تربیتی و علوم اجتماعی - پایان نامه کارشناسی رشته آموزش ابتدایی برسی تاثیرمواد کمک آموزشی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

فرمت DOC تعداد صفحه 120 حجم فايل 37 کيلوبايت قابل دانلود بعد از خريد

مهمترين سرفصلهاي پایان نامه وروش تحقیق آموزشی تربیتی و علوم اجتماعی - پایان نامه کارشناسی رشته آموزش ابتدایی برسی تاثیرمواد کمک آموزشی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

 • فصل اول : مقدمه
 • تقسیم بندی رسانه های آموزشی
 • ارزان قیمت و گران قیمت
 • نرم افزار و سخت افزار
 • چاپی و غیر چاپی
 • ساده و پیچیده
 • نورتاب و غیر نورتاب
 • رسانه های نوشتاری
 • رسانه های نمایشی
 • رسانه های دیداری
 • رسانه های شنیداری
 • رسانه های سه بعدی
 • موقعیت های آموزشی
 • مجموعه های چند رسانه ای
 • فصل دوم
 • تحقیقات تجربی در باره موضوع تحقیق
 • تحقیق بر روی دانش آموزان پایه پنجم منطقه 13 تهران
 • هدف
 • بیان مسئله
 • فرضیه
 • جامعه آماری
 • نمونه آماری
 • شیوه نمونه گیری
 • ابزار تحقیق
 • نتایج
 • کاربرد نتایج
 • برنامه ریزان آموزشی
 • مسئولان آموزش و پرورش
 • معلمان
 • تحقیق در درس علوم در دبستانهای منطقه 2 تهران
 • موضوع
 • بیان مسئله
 • فرضیه ها
 • جامعه آماری
 • حجم نمونه
 • ابزار تحقیق
 • روش آماری
 • نتایج
 • تحقیق بر روی مسئله از دیدگاه معلمین ابتدایی منطقه خورو بیابانک
 • موضوع
 • جامعه آماری و نمونه
 • ابزار جمع آوری اطلاعات
 • نتایج کلی پژوهش
 • تحقیق بر روی دانش آموزان پایه پنجم ابتدایی شهرستان کرمانشاه
 • موضوع
 • فرضیه های تحقیق
 • جامعه نمونه و نمونه آماری
 • ابزار اندازه گیری
 • نتایج کلی پژوهش
 • تحقیق بر روی دانش آموزان دوره ابتدایی مناطق 2و10و17 تهران
 • موضوع
 • بیان مسئله
 • فرضیه تحقیق
 • جامعه آماری
 • ابزار گردآوری اطلاعات
 • نتایج کلی
 • تحقیق بر روی مدارس ابتدایی ناحیه 4 کرج و دانشجویان ضمن خدمت
 • موضوع
 • هدف کلی
 • تعریف مسئله و اهمیت تحقیق
 • فرضیه ها
 • روش تحقیق و ابزار کار و جامعه آماری
 • یافته های اصلی تحقیق
 • تحقیق بر روی مدارس ابتدایی پسرانه منطقه 17 تهران
 • بیان مسئله
 • هدفهای تحقیق
 • فرضیه های تحقیق
 • جامعه آماری
 • روش تحقیق
 • جمع بندی نتایج
 • تحقیق بر روی مسئله از دیدگاه معلمان منطقه اشتهارد
 • موضوع
 • هدف تحقیق
 • فرضیات تحقیق
 • جامعه آماری و روش نمونه گیری
 • یافته های تحقیق
 • نتیجه تحقیق
 • تحقیق بر روی دانش آموزان مدارس راهنمایی منطقه اشتهارد
 • موضوع
 • بیان مسئله
 • اهداف تحقیق
 • جامعه آماری
 • نتایج کلی پژوهش
 • تحقیق و بررسی مقایسه وضع موجود و مطلوب وسایل کمک آموزشی
 • موضوع
 • بیان مسئله
 • اهداف تحقیق
 • فرضیه های تحقیق
 • جامعه آماری حجم نمونه و روش نمونه گیری
 • ابزار گردآوری اطلاعات
 • یافته های تحقیق
 • تحقیق بر روی معلمان دبستانهای ناحیه یک زنجان
 • موضوع
 • بیان مسئله
 • اهداف تحقیق
 • فرضیات
 • جامعه آماری
 • ابزار کار
 • نتایج کلی پژوهش
 • بررسی وضع موجود آزمایشگاهی مدارس راهنمایی ناحیه یک اسلامشهر
 • موضوع
 • اهداف تحقیق
 • بیان مسئله
 • فرضیه های تحقیق
 • جامعه آماری
 • ابزار اندازه گیری
 • طرح مسئله
 • نتایج کلی پژوهش
 • تحقیق در مقطع راهنمایی منطقه بوئین زهرا
 • موضوع
 • بیان مسئله
 • هدف تحقیق
 • اهمیت و ضرورت تحقیق
 • فرضیه های تحقیق
 • جامعه آماری
 • ابزار گرد آوری اطلاعات
 • طرح مسئله
 • نتایج پژوهش
 • تحقیق بر روی مدارس ابتدایی منطقه آبیک
 • موضوع
 • اهداف تحقیق
 • فرضیه های تحقیق
 • جامعه آماری
 • حجم نمونه و روش نمونه گیری
 • ابزار تحقیق
 • روش تجزیه و تحلیل داده ها
 • نتایج تحقیق
 • تحقیق بر روی مدارس راهنمایی ناحیه 3 کرج
 • موضوع
 • بیان مسئله
 • اهداف تحقیق
 • فرضیه های تحقیق
 • ابزار تحقیق
 • نتایج پژوهش
 • فصل سوم
 • نتیجه گیری و منابع و ماخذ
 • جمع بندی و نتیجه گیری
 • موانع و مشکلات کاربرد مواد و وسایل آموزشی
 • منابع و ماخذ