صفحه اصلی |  فروشگاه |  (كاربر ميهمان) ورود  | ثبت نام


اطلاعات و مشخصات کامل محصول انتخابی شما :


نام محصول پایان نامه کارشناسی صنایع - دسته بندی تکنیکهای تصمیم گیری چند معیاره گسسته MADM
قیمت محصول 200000 ریال
تعداد موجودی 90
نام فروشنده فروشگاه سایت
نوع ارسال
هزینه ارسال 0 ریال
زمان ارسال همزمان با اتمام پرداخت
توضیحات خريد و دانلود پايان نامه کارشناسي صنايع - دسته بندي تکنيکهاي تصميم گيري چند معياره گسسته MADM
پورسانت بازاریاب 20000 ریال

  
مشخصات کامل محصول
پرتال جامع صنایع هفت

پایان نامه کارشناسی صنایع دسته بندی تکنیکهای تصمیم گیری چند معیاره گسسته MADM

فرمت DOC تعداد صفحه 80 حجم فایل 6900 کیلوبایت قابل دانلود بعد از خرید

مهمترین سرفصلهای پایان نامه کارشناسی صنایع - دسته بندی تکنیکهای تصمیم گیری چند معیاره گسسته MADM

 • دسته بندی تکنیک های تصمیم گیری چند معیاره گسسته (MADM)
 • چكیده
 • مقدمه
 • فصل اول
 • مقیاس دو قطبی فاصله ای
 • بی مقیاس کردن
 • بی مقیاس کردن با استفاده از نرم
 • بی مقیاس کردن خطی
 • بی مقیاس کردن فازی
 • ارزیابی اوزان (Wj) برای شاخص ها
 • تکنیک آنتروپی
 • روش LINMAP
 • روش کمترین مجذورات وزین شده
 • تکنیک بردار ویژه
 • MADM فازی
 • تعریف زیرمجموعه فازی
 • روشهای رتبه بندی فازی Ui (فازی)
 • رتبه بندی با به کارگیری درجه بهینگی
 • روش باآس-کواکرناآک
 • روش بالدوین
 • رتبه بندی با به کارگیری فاصله همینگ
 • رتبه بندی توسط مقاطع α
 • روش آدامو
 • روش باکلی
 • روش مابوچی
 • رتبه بندی فازی با روش لفظی
 • فصل دوم
 • تکنیک های MADM کلاسیک
 • مدل های غیر جبرانی
 • روش تسلط
 • روش ماکسی مین
 • روش ماکسی ماکس
 • روش رضایت بخش شمول
 • روش رضایت بخش خاص
 • روش لکسیکوگراف
 • روش نیمه لکسیکوگراف
 • روش حذف
 • روش پرموتاسیون
 • روش رتبه ای از پرموتاسیون
 • مدل های جبرانی
 • زیرگروه نمره گذاری و امتیازدهی
 • روش مجموع ساده وزین (SAW)
 • روش مجموع وزین و رده بندی شده
 • روش مجموع ساده وزین با کنش متقابل
 • زیرگروه سازشی
 • روش LINMAP
 • روش TOPSIS
 • روش MRS
 • روشMDS
 • زیرگروه هماهنگ
 • روش ELECTRE
 • روش تخصیص خطی
 • روش AHP
 • AHP گروهی
 • ساختار غیر رده ای و توام با بازخور
 • فصل سوم
 • تکنیک های جدید MADM
 • روش های فازی با مجموع وزین
 • روش باآس
 • روش کواکرناآک
 • روش دوبوس
 • روش چنگ
 • روش بونیسون
 • استفاده از AHP به صورت فازی
 • روش باکلی
 • TOPSIS فازی
 • ELECTRE GD
 • ELECTRE TRI
 • FMADM برای GDM
 • TOPSIS برای GDM
 • GRA (Grey Relational Analysis)
 • AIRM
 • رویکرد ER (Evidential Reasoning)
 • DS-AHP
 • MP-MADM
 • فصل چهارم
 • دسته بندی تکنیک های MADM
 • دسته بندی براساس نوع اطلاعات دریافتی از DM
 • دسته بندی براساس نوع کاربرد روش
 • دسته بندی براساس فازی و غیر فازی بودن
 • دسته بندی براساس تعداد DM
 • دسته بندی بر مبنای قطعی یا احتمالی بودن اطلاعات
 • دسته بندی براساس کامل یا ناقص بودن اطلاعات ورودی
 • دسته بندی براساس تعداد دوره های تصمیم گیری
 • منابع