صفحه اصلی |  فروشگاه |  (كاربر ميهمان) ورود  | ثبت نام


اطلاعات و مشخصات کامل محصول انتخابی شما :


نام محصول پروژه سیستم های خرید و انبارداری در شرکت تجهیزات و ایمنی راه ها
قیمت محصول 150000 ریال
تعداد موجودی 84
نام فروشنده فروشگاه سایت
نوع ارسال
هزینه ارسال 0 ریال
زمان ارسال همزمان با اتمام پرداخت
توضیحات خريد و دانلود پروژه سيستم هاي خريد و انبارداري در شرکت تجهيزات و ايمني راه ها
پورسانت بازاریاب 15000 ریال

  
مشخصات کامل محصول
حسابداری هفت

دانلود چکيده پروژه سیستم های خرید و انبارداری در شرکت تجهیزات و ایمنی راه ها

پروژه مالی - پروژه سیستم های خرید و انبارداری در شرکت تجهیزات و ایمنی راه ها

فرمت DOC تعداد صفحه 90 حجم فایل 115 کیلوبایت قابل دانلود بعد از خرید

مهمترین سرفصلهای پروژه مالی - پروژه سیستم های خرید و انبارداری در شرکت تجهیزات و ایمنی راه ها

 • فصل اول کلیات
 • تاریخچه شركت
 • انبارها
 • كدینگ در شركت تجهیزات ایمنی راهها
 • نحوه ورود و خروج كالا از انبار
 • نحوه ورود جنس به انبار
 • نحوه خروج جنس از انبار
 • فرمهای مورد استفاده در انبارهای تجهیزات ایمنی راهها
 • حواله
 • رسید
 • برگشت رسید
 • فرم برگشت كالا
 • انبارگردانی
 • كنترل اجناس
 • تگ گذاری
 • شمارش اول
 • جمع آوری برگه های شمارش
 • لیستهای مغایرت
 • فصل دوم – شناسائی انبار
 • مقدمه
 • در نظام انبارداری و نگهداری كالاها با سه روش سروكار است
 • هدف و اهمیت انبارداری صحیح
 • انبار و انواع آن
 • تعریف
 • انواع انبارها
 • انواع انبار از نظر چگونگی نقش و ماهیت عمل
 • انبارهای پوشیده
 • انبارهای سر پوشیده
 • انبارهای باز یا انبار فضای باز
 • نقش انبار
 • منابع ورود كالا به انبار
 • انبارهای سازمانهای تولیدی و صنعتی
 • انبارهای تولید
 • انبار محصول
 • موجودیهای انبار ( انواع انبار )
 • مواد تولیدی ( مواد خام اولیه )
 • كالای نیم ساخته ( كالای در جریان ساخت )
 • محصول یا كالای ساخته شده
 • اجناس خریداری شده برای فروش
 • لوازم و قطعات یدكی ماشین آلات
 • مواد و ملزومات مصرفی هم خود به دو دسته
 • ابزار آلات و قالبها
 • دستی
 • ماشینی
 • اجناس و لوازم اسقاطی و ضایعات مواد
 • محل سازمانی و تشكیلات داخلی انبار
 • نقش و وظیفه انبار
 • امور انبارها
 • موقعیت سازمانی انبار در سازمانهای بازرگانی و سازمانهای دولتی
 • مشاغل موجود انبار
 • مشخصات انباردار
 • انباردار كسی است كه دارای وظایف مشروحه زیر باشد
 • رعایت اصول ایمنی و حفاظت در انبار
 • در خصوص كالاها باید نكات زیر مورد توجه قرار گیرد
 • انبار اسقاط یا انبار لوازم فرسوده
 • واحد كنترل انبار یا كنترل اقلام
 • وظایف واحد كنترل انبار
 • فصل سوم –طبقه بندی کالاها
 • مفهوم طبقه بندی و ضرورت آن
 • محاسن طبقه بندی كالاها
 • خصوصیات طبقه بندی صحیح
 • طبقه بندی صحیح دارای خصوصیات زیر است
 • اطمینان
 • سرعت
 • سهولت
 • قابلیت انعطاف
 • مبانی طبقه بندی كالا
 • كالاها را می توان بر حسب موارد زیر طبقه بندی كرد
 • بر حسب نوع و مشخصات كالا
 • برحسب تاریخ
 • بر حسب حروف الفبا و نام
 • بر حسب واحد سازمانی مصرف كننده یا مراحل تولید
 • بر حسب منطقه جغرافیایی
 • كدگذاری كالاها
 • تعریف و اهمیت كدگذاری
 • ضرورت و شرایط كدگذاری
 • خصوصیات یك نظام كدگذاری مناسب
 • یك نظام كدگذاری مناسب دارای خصوصیات زیر می باشد
 • قابلیت بسط و گسترش
 • دقیق بودن
 • مختصر و كوتاه بودن
 • مناسب و راحت بودن
 • مفهوم داشتن
 • عملی بودن
 • علل استفاده از نظام كدگذاری
 • برخی از فواید یك نظام كدگذاری
 • تسریع ارتباطات سازمانی
 • ایجاد سهولت در تنظیم فرمها
 • كاهش اشتباهات
 • كمك به استاندارد كردن كالاها
 • تسهیل عملیات انبارداری
 • كمك به عملیات خرید
 • كمك به امور مالی
 • كمك به مكانیزه كردن نظامها
 • روشهای كدگذاری
 • الفبایی
 • شماره گذاری ساده
 • شماره گذاری مركب
 • الفبا – شماره
 • نیمونیك
 • كدگذاری بر اساس طبقه بندی كالاها
 • كد میله ای ( خط نما )
 • موارد استفاده از كدهای میله ای
 • خطوط تولید
 • انبارها
 • فروش
 • كارتهای شناسایی
 • امنیت مراكز سری
 • استقرار كالاها در انبار
 • كد محل كالا
 • چیدن و استقرار كالاها در انبار
 • رعایت اصول مربوطه
 • مهمترین عوامل برای استقرار و چیدن كالاها در انبار عبارتند از
 • میزان استفاده
 • وجه اشتراك
 • اندازه و مشخصات فیزیكی
 • استفاده از حداكثر فضای انبار
 • رعایت اصول زیر در استفاده حداكثر از فضای انبار كمك موثری می كند
 • استفاده از فضای بالاسری
 • استفاده از فضای خارج ساختمان
 • رعایت اندازه و شكل اجناس
 • استقرار عمودی
 • در نظر گرفتن زمان مصرف
 • در نظر داشتن محل توزین و اندازه گیری
 • فاصله كافی بین قفسه ها
 • وسایل كار در انبار
 • نظامهای خروج كالا از انبار
 • برای صدور كالاها از انبار دو نظام متداول وجود دارد
 • نظام اولین صادره از اولین وارده یا FIFO
 • روشهای فایفو
 • روش كارتی
 • روش مساحت دو برابر
 • روش قوه ثقل
 • نظام اولین صادره از آخرین وارده یا LIFO
 • روشهای انبار كردن كالا
 • ظروف
 • قفسه بندی
 • طبقات پایه دار
 • روی هم چیدن
 • محفظه های متحرك
 • انبار بالاسری
 • مباحث رشته تخصصی مدیریت تداركات اصولاً خود به سه بخش عمده
 • فصل چهارم – نظام نظارت بر انبار
 • وسایل و ابزار نظارت بر عملیات انبار
 • دفاتر انبار
 • دفتر واردات
 • دفاتر واردات انبار معمولاً حاوی اطلاعات زیر است
 • دفتر صادرات
 • دفتر راهنمای اقلام انبار
 • دفتر راهنمای اقلام انبار حاوی سه مطلب مهم زیر است
 • استفاده از كاردكس دارای مزایای زیر است
 • كاردكس حسابداری
 • كارت كاردكس حسابداری انبار
 • انواع كاردكس
 • مهمترین فرمهای انبار
 • رسید انبار
 • حواله انبار
 • درخواست كالا
 • درخواست خرید كالا
 • سفارش خرید
 • طراحی نظام اطلاعاتی برای انبار
 • تعریف و اهمیت نظام اطلاعاتی انبار
 • مهمترین بخشها و واحدهای سازمانی درگیر در نظام اطلاعاتی انبار عبارتند از
 • وظایف اطلاعاتی انباردار
 • مهمترین وظایف انباردار در خصوص سیستم اطلاعاتی انبار به شرح زیر است
 • طراحی فرمهای انبار
 • نمودار حركت فرمها
 • سمبلهای نمودار حركت فرمها
 • نكاتی كه باید در موقع رسم نمودار مورد توجه قرار گیرند عبارتند از
 • تعریف فرم
 • فرمهای مورد نیاز انبار
 • گردش عملیات در سیستم تداركات
 • دریافت و صدور كالاها
 • شیوه معمول ورود و خروج كالا در انبارهای سازمانی به شرح زیر است
 • رسید كالا به انبار
 • صدور كالا از انبار
 • روشهای اجرای كار در انبار
 • عملیات كنترل و امور اداری انبارداری به شرح زیر است
 • ورود كالا به انبار
 • خروج كالا از انبار
 • عملیات حسابداری خرید و انبار
 • روش درخواست و دریافت كالا از انبار
 • روش صدور و درخواست خرید و ورود كالا به انبار
 • روش برگشت كالا به انبار
 • فصل پنجم نظام نظارت بر موجودی
 • استقرار نظام نظارت بر موجودی جنسی در سازمان
 • موجودی چیست
 • هدف و فواید نظارت بر موجودی
 • اهمیت و فواید نظام نظارت بر موجودی
 • دسته بندی كالاهای مختلف
 • طبقه بندی كالاها از نظر مصرف
 • ارزش یابی كالاها
 • روش ABC
 • طرز عمل
 • هزینه های مربوط به موجودی
 • هزینه های سفارش
 • فرمول و منحنی هزینه سفارش
 • هزینه های نگهداری
 • فرمول و منحنی هزینه های نگهداری
 • هزینه خرید
 • فرمول ومنحنی هزینه های خرید
 • هزینه كسری
 • مخارج مختلف موجودی
 • فصل ششم شیوه های ریاضی نظارت بر موجودی
 • مقدار اقتصادی سفارش
 • زمان سفارش
 • روش میزان مقرون به صرفه ( اقتصادی ) سفارش
 • فرمولهای نظارت بر موجودی
 • نمودار موجودی
 • حداقل موجودی
 • حداكثر موجودی
 • نقطه سفارش
 • عوامل موثر در تعیین موجودی
 • تعیین نقطه سفارش
 • برای تعیین نقطه سفارش دو شیوه وجود دارد
 • روش ترسیمی
 • از طریق فرمول
 • انبارگردانی
 • فصل هفتم نحوه انبارگردانی در شرکت ایمنی راهها
 • مقدمه
 • انبار
 • تقسیم انبار
 • سیستم انبار
 • فرمهای مورد استفاده در انبار
 • رسید ( قبض انبار )
 • حواله انبار
 • برگشت به انبار
 • رسید موقت
 • حواله ( رسید ) مستقیم
 • برگ خروج از انبار
 • نحوه خروج جنس از انبار
 • نحوه نگهداری موجودی حساب كالا در انبار
 • كدینگ ( شماره كالاهای انبار )
 • حفاظت فیزیكی از انبار
 • انبار گردانی
 • جمع آوری برگه های شمارش
 • لیستهای مغایرت
 • نحوه انبارگردانی
 • كنترل اجناس
 • تگ گذاری
 • شمارش اول