صفحه اصلی |  فروشگاه |  (كاربر ميهمان) ورود  | ثبت نام
مهبانگ


اطلاعات و مشخصات کامل محصول انتخابی شما :


نام محصول گزارش کارآموزی صنایع - گزارش کارآموزی صنایع آلومینیوم
قیمت محصول 120000 ریال
تعداد موجودی 93
نام فروشنده فروشگاه سایت
نوع ارسال
هزینه ارسال 0 ریال
زمان ارسال همزمان با اتمام پرداخت
توضیحات خريد و دانلود گزارش کارآموزي صنايع - گزارش کارآموزي صنايع آلومينيوم
پورسانت بازاریاب 12000 ریال

  
مشخصات کامل محصول
پرتال جامع صنایع هفت

گزارش کارآموزی رشته مهندسی صنایع - گزارش کارآموزی صنایع آلومینیوم

فرمت DOC تعداد صفحه 60 حجم فایل 74 کیلوبایت قابل دانلود بعد از خرید کلمات کلیدی

مهمترین سرفصلهای گزارش کارآموزی رشته مهندسی صنایع - گزارش کارآموزی صنایع آلومینیوم

 • مقدمه
 • پیدایش آلومینیوم
 • كانی های ذیل در بوكسیت وجود دارد
 • تاریخچه تاسیس كارخانه تولید آلومینیوم ایران
 • كارگاه احیاء
 • مواد اولیه
 • انرژی الكتریكی
 • الكترود ها
 • سلول احیاء
 • كارگاه آندسازی
 • كارگاه ریخت
 • كوره های یكنواخت كننده
 • كنترل مرغوبیت
 • آزمایشگاه
 • بخش فیزیك
 • آزمایشات روزمره از این قرارند
 • آزمایشات غیر روتین به قرار زیر می باشد
 • بخش شیمی
 • آزمایشات روز مره بخش شیمی عبارتند از
 • نگهداری وتعمیرات
 • تأسیسات
 • یكسو كننده ( ركتی فایر )
 • مركز پژوهش و خدمات مهندسی
 • شركت سهامی آلومینیوم ایران ( ایرالكو )
 • بررسی واحد های كنترل مرغوبیت در مجتمع ایرالكو
 • واحد كنترل كیفیت كارگاه ریخت
 • كنترل كیفیت كارگاه احیاء
 • كنترل كیفیت توزین
 • كنترل كیفیت آند
 • كنترل آلودگی وفضای سبز
 • خلاصه ای از شركت در كنفرانس مربوط به تضمین كیفیت مواد آستری سرد
 • موارد استفاده از كاتد در ایرالكو
 • انواع مختلف خمیر آستركاری
 • خمیر گرم
 • مزایا
 • معایب
 • خمیر سرد
 • مزایا
 • معایب
 • مواد اولیه تولید خمیر سرد آستر كاری
 • روشها و فلسفه كنترل فرآیند آماری
 • نقش انحرافات تصادفی و با دلیل در تغییر پذیری كیفیت
 • اصول آماری نمودار كنترل
 • اصول اولیه
 • دلایل اساسی
 • انتخاب حدود كنترل
 • حدود هشدار1 نمودارهای كنترل
 • زیر گروه های منطقی
 • خلاصه ای ازقوانین حساس سازی نمودارهای كنترل
 • سایر ابزار هفتگانة عالی
 • برگةكنترل
 • نمودار پاراتو
 • نمودار علت و معلول
 • نمودار تمركز نقصها
 • نمودار پراكندگی
 • پیاده سازی spc
 • یك كاربرد SPC
 • كاربرد غیر تولیدی كنترل فرایند آماری
 • نمودارهای كنترل برای مشخصه های وصفی
 • مقدمه
 • تاریخچه تدوین استانداردها
 • بخش های اصلی در نمودار های سازمانی
 • رأس راهبردی
 • ستاد تخصصی
 • نمودار سازمانی
 • ستاد پشتیبانی
 • خط میانی و هسته عملیاتی
 • تجزیه و تحلیل نمودار اصلی سازمانی (جدید)
 • راهبردی (برنامه ریزی استراتژیك)
 • ساختار تشكیلات
 • رویكرد سیستم عملیات : (Approach System Operation )
 • شناخت بیشتر ، فعالیت آگاهانه تر آفرینش
 • فعالیت آگاهانه تر
 • آفرینش
 • بنیان های اساسی كار بستی در این روش عبارتند از
 • بنیان یكم
 • برای نگه داشتن ثبات باید تنوع را از میان نبریم
 • بنیان دوم
 • حلقة مدارهای تنظیم كننده را نباید گشود
 • بنیان سوم
 • باید به دنبال نقاط حساس و موثر گشت
 • بنیان چهارم
 • باید با بكار بستن روش عدم تمركز ، تعادل ها را دوباره برقرار كرد
 • بنیان پنجم
 • باید برای سیستم ، محدودیت هائی بوجود آوریم
 • بنیان ششم
 • ایجاد تباین و اختلاف ، برای ایجاد وحدت
 • بنیان هفتم
 • برای تكامل یافتن ، باید در سیستم رخنه كرد
 • بنیان هشتم
 • باید تعیین هدفهای كلی را به برنامه ریزی دقیق همة جزئیات ، ترجیح داد
 • بنیان نهم
 • باید بتوان انرژی فرماندهی را بكار گرفت
 • باید به مهلتی كه برای دریافت پاسخ ضروری است توجه كرد
 • شركت هولد ینگ آلومینیوم(Aluminium Holding Company)
 • تحلیل نمودار سازمانی جدید
 • مقدمه
 • مسئولیت و اختیارات رئیس واحد تشكیلات و روشها
 • تعریف پست
 • وظایف و مسئولیتها
 • مسئولیتها و اختیارات سرپرست قسمت سیستم ها و روشها
 • وظایف و مسئولیتها
 • پنج الگوی كار سازی
 • مكانیزم های پنج گانه پست ها
 • عامل فرایند عملیات
 • عامل تقسیم كار یا وظایف پست ( و شناسنامه شغل )
 • عامل هماهنگی ( پستها در نمودار سازمانی )
 • هماهنگی با مكانیزم سر پرستی مستقیم
 • هماهنگی با مكانیزم استاندارد كردن مهارت
 • هماهنگی با مكانیزم استاندار فرایند عملیات
 • هماهنگی با مكانیزم استاندارد كردن بازده عملیات
 • هماهنگی با مكانیزم سازگاری رویارویی
 • عناوین اهداف كیفی كوتاه مدت درسال 81
 • عناوین اهداف كیفی كوتاه مدت در سال 82
 • تعیین كیفیت ایرالكو
 • مقدمه
 • مراحل اصلی نظام پیشنهادات
 • ارائه پیشنهادها
 • ارزیابی
 • ویژگی های یك سیستم موفق پیشنهادها
 • روند تحولات ساختار تشكیلات
 • راهبردهایی برای آینده كشور
 • راهبردهایی برای آینده ساختار تشكیلات
 • نتیجه گیری
 • نظر كارآموز در مورد شركت ایرالكو