صفحه اصلی |  فروشگاه |  (كاربر ميهمان) ورود  | ثبت نام


اطلاعات و مشخصات کامل محصول انتخابی شما :


نام محصول گزارش کارآموزی پزشکی - برسی تهیه واکسن در موسسه رازی
قیمت محصول 150000 ریال
تعداد موجودی 95
نام فروشنده فروشگاه سایت
نوع ارسال
هزینه ارسال 0 ریال
زمان ارسال همزمان با اتمام پرداخت
توضیحات خريد و دانلود گزارش کارآموزي پزشکي - برسي تهيه واکسن در موسسه رازي
پورسانت بازاریاب 15000 ریال

  
مشخصات کامل محصول

گزارش کارآموزی رشته پزشکی - برسی تهیه واکسن در موسسه رازی

فرمت DOC تعداد صفحه 80 حجم فایل 35 کیلوبایت قابل دانلود بعد از خرید کلمات کلیدی

مهمترین سرفصلهای گزارش کارآموزی رشته پزشکی - برسی تهیه واکسن در موسسه رازی

 • فصل اول
 • تاریخچه موسسه رازی
 • تحقیق و تولید : تشخیص
 • تعلیم و توسعه
 • جایگاه بین المللی
 • معرفی فرآوردهای مصرفی پزشکی
 • معرفی واکسن های مصرف دامپزشکی
 • معرفی داروی ضد انگلی دام
 • معرفی پادگانها و سایر فرآورده های بیولوژیک
 • معرفی توبر کولین
 • قسمت فیزیک وشیمی
 • فصل دوم
 • تایید مواد اولیه
 • تعیین آمینو نیتروژن آزاد
 • تست تعیین تیپ شیشه
 • اندازه گیری مقاومت هیدروکسی پودر شیشه
 • آشنایی و کنترل درپوش های لاستیکی مخصوص
 • تهیه محلول استاندارد آمونیوم ppm 5/2
 • تهیه محلول استاندارد آمونیوم ppm 1
 • تهیه محلول استاندارد پتاسیم تتراید و مرکورات قلیایی
 • تهیه محلول A برای تست های کنترل درپوش
 • اندازه گیری میزان آلومینیوم موجود در درپوش
 • اندازه گیری شفافیت و رنگ محلول
 • فصل سوم
 • تعیین مقدار پروتئین
 • تهیه محلول مینرالیزاتور جهت تعیین ازت پروتئین
 • تهیه سود 1 نرمال جهت تعیین ازت پروتئین
 • تهیه اسید بوریک 2% جهت تعیین ازت پروتئین
 • تهیه معرف جهت تعیین ازت پروتئین
 • تهیه اسید سولفوریک جهت تعیین ازت پروتئین
 • تهیه ازت پروتئین جهت نمونه های توبرکولین گاوی
 • محاسبه نمونه های توبر کولین
 • تهیه TCA 100%
 • فصل چهارم
 • تهیه واکسن
 • یاورهای ایمنی
 • تاریخچه
 • تعریف یاور و کاربرد یاور
 • عملکرد یاورها
 • خصوصیات یک یاور مناسب
 • انواع یاورها
 • تقسیم بندی یاورها
 • تست فرمالین
 • روش کار
 • تست آلومینیوم
 • تهیه محلولهای استاندارد آلومینیوم
 • اندازه گیری آلومینیوم موجود در نمونه های واکسن
 • تست تیرمرسال
 • تهیه محلول دی تیزون
 • تهیه محلول تست آمونیاک
 • روش اندازه گیری مرتیولات
 • فصل پنجم
 • تهیه سرم
 • تست اندازه گیری فنل
 • تهیه محلول آمینو فنازن
 • تحلیه محلول پتاسیم هگزاسیانوفلات
 • تهیه بافر بورات
 • اندازه گیری فنل در سرم دیفتری
 • آلبومین
 • تهیه سرم فیزیولوژی
 • آماده سازی نمونه های توکسوئید
 • آماده سازی نمونه های آنتی ژن
 • آماده سازی نمونه های سرم یا پلاسما
 • فصل ششم
 • دستگاه uv-vis-spectroscopy
 • دستگاه رطوبت سنج
 • مقدمه لئوفیلیزاسیون
 • تاریخچه لئوفیلیزاسیون
 • بررسی اجمالی یک چرخه لئوفیلیزاسیون
 • کنترل کیفیت لئوفیلیزاسیون
 • انبار و ذخیره محصول
 • دستگاه pH متر
 • ترازوی دیجیتالی