صفحه اصلی |  فروشگاه |  (كاربر ميهمان) ورود  | ثبت نام


اطلاعات و مشخصات کامل محصول انتخابی شما :


نام محصول پایان نامه روانشناسی - روانشناسی ورزش
قیمت محصول 150000 ریال
تعداد موجودی 91
نام فروشنده فروشگاه سایت
نوع ارسال
هزینه ارسال 0 ریال
زمان ارسال همزمان با اتمام پرداخت
توضیحات خريد و دانلود پايان نامه روانشناسي - روانشناسي ورزش
پورسانت بازاریاب 15000 ریال

  
مشخصات کامل محصول
پرتال جامع روانشناسی هفت

دانلود چکيده پایان نامه روانشناسی ورزش

پایان نامه روانشناسی - روانشناسی ورزش

فرمت DOC تعداد صفحه 120 حجم فایل 84 کیلوبایت قابل دانلود بعد از خرید

مهمترین سرفصلهای پایان نامه روانشناسی - روانشناسی ورزش

 • مقدمه
 • روانشناسی ورزشی
 • مفهوم روانشناسی ورزشی
 • مهارت‎های روانی
 • آیا ورزش می تواند چنین محیطی را فراهم سازد
 • ضرورت و اهمیت تحقیق
 • هدف های پژوهش
 • هدف كلی
 • هدف های ویژه
 • فرضیه های تحقیق
 • پیش فرض های تحقیق
 • متغیرهای پژوهش
 • متغیرهای غیر قابل كنترل
 • تعریف واژه ها و اصطلاحات تحقیق
 • ابرازوجود
 • ارتباط
 • زیر بنای نظری پژوهش
 • پیش‌فرضهای بنیادی درمان مبتنی بر آموزش ابراز وجود
 • مهارت ها
 • مفهوم خود
 • شخصیت
 • كاربردها و فواید آموزش ابراز وجود
 • عوامل مؤثر بر افزایش افراد فاقد ابراز وجود در ایران
 • عدم وجود امكانات خود مطرح شدن
 • باورهای ذهنی غلط مردم
 • بررسی روابط اجتماعی
 • اهمیت و نقش روابط اجتماعی
 • ارتباط های اجتماعی سالم
 • ارتباط اجتماعی ناسالم
 • خصوصیات رفتاری افراد پرخاشگر و سلطه جو در ارتباط های اجتماعی
 • خصوصیات رفتاری افراد منفعل در ارتباط های اجتماعی
 • ارتباط كلامی در افراد منفعل
 • خصوصیات رفتاری افراد منفعل – پرخاشگر در ارتباط های اجتماعی
 • خصوصیات افراد منفعل – پرخاشگر در ارتباطات كلامی
 • ورزش و رشد شخصیت
 • كاركرد ورزش در زندگی اجتماعی جوانان
 • ورزش و پیوستگی اجتماعی
 • پیامدهای روانشناختی ورزش
 • اهمیت ورزش در اصلاح جوامع و رفع محرومیت‌های اجتماعی
 • كاربرد ملاك‌های سنجیده‌شده ابراز وجود در ورزش
 • ابراز وجود
 • امتناع از درخواست (قدرت نه گفتن)
 • بیان و ابراز محدودیت‌های شخصی
 • برقراری ارتباط اجتماعی
 • ابراز احساسات مثبت
 • توانایی انتقاد سازنده
 • اختلاف‌ عقیده داشتن با دیگران
 • ابراز وجود در موقعیت‌ های خدماتی
 • تحقیقات انجام شده در داخل كشور
 • تحقیقات انجام شده در خارج كشور
 • جمع‌بندی و نتیجه‌گری از پژوهش‌ های انجام گرفته
 • روش پژوهش
 • جامعه و نمونه آماری و روش نمونه برداری
 • متغیرهای پژوهش
 • متغیرهای مستقل
 • مغیرهای وابسته
 • میزان ابراز وجود ( قاطعیت ) و زیر مجموعه های آن شامل
 • ابزار اندازه گیری
 • پرسشنامه مشخصات فردی
 • پرسشنامه ارزیابی میزان ابراز وجود ( قاطعیت ) گامبریل
 • روش جمع آوری داده ها
 • روش تجزیه وتحلیل آماری
 • زیر بنای نظری پژوهش
 • 12- مبانی نظری پژوهش
 • ابراز وجود و كاربرد آن
 • پیش‌فرضهای بنیادی درمان مبتنی بر آموزش ابراز وجود
 • مهارت ها
 • مفهوم خود
 • شخصیت
 • كاربردها و فواید آموزش ابراز وجود
 • عوامل مؤثر بر افزایش افراد فاقد ابراز وجود در ایران
 • فاصله طبقاتی
 • عدم وجود امكانات خود مطرح شدن
 • باورهای ذهنی غلط مردم
 • بررسی روابط اجتماعی
 • اهمیت و نقش روابط اجتماعی
 • ارتباط های اجتماعی سالم
 • ارتباط های اجتماعی ناسالم
 • خصوصیات رفتاری افراد پرخاشگر و سلطه جو در ارتباط های اجتماعی
 • خصوصیات رفتاری افراد منفعل در ارتباط های اجتماعی
 • ارتباط كلامی در افراد منفعل
 • خصوصیات رفتاری افراد منفعل – پرخاشگر در ارتباط های اجتماعی
 • ورزش و رشد شخصیت
 • كاركرد ورزش در زندگی اجتماعی جوانان
 • ورزش و پیوستگی اجتماعی
 • پیامدهای روانشناختی ورزش
 • اهمیت ورزش در اصلاح جوامع و رفع محرومیت‌های اجتماعی
 • كاربرد ملاك‌های سنجیده‌شده ابراز وجود در ورزش
 • امتناع از درخواست (قدرت نه گفتن)
 • بیان و ابراز محدودیت‌های شخصی
 • برقراری ارتباط اجتماعی
 • ابراز احساسات مثبت
 • توانایی انتقاد سازنده
 • اختلاف‌ عقیده داشتن با دیگران
 • ابراز وجود در موقعیت‌ های خدماتی
 • تحقیقات انجام شده در داخل كشور
 • تحقیقات انجام شده در خارج كشور
 • جمع‌بندی و نتیجه‌گری از پژوهش‌ های انجام گرفته
 • روش پژوهش
 • جامعه و نمونه آماری و روش نمونه برداری
 • متغیرهای پژوهش
 • متغیرهای مستقل
 • مغیرهای وابسته
 • ابزار اندازه گیری
 • پرسشنامه مشخصات فردی
 • پرسشنامه ارزیابی میزان ابراز وجود ( قاطعیت ) گامبریل
 • روش جمع آوری داده ها
 • روش تجزیه وتحلیل آماری
 • خلاصه پژوهش
 • هدف
 • روش
 • نتایج
 • بحث و نتیجه گیری
 • یافته های پژوهش
 • پیشنهادهای برخاسته از نتایج پژوهش
 • فهرست منابع فارسی
 • فهرست منابع لاتین
محصولات مرتبط
 dff ،   dffsdff ،   dfghff ،   dfghfghff ،