صفحه اصلی |  فروشگاه |  (كاربر ميهمان) ورود  | ثبت نام
مهبانگ


اطلاعات و مشخصات کامل محصول انتخابی شما :


نام محصول پایان نامه مهندسی عمران- برسی پارامترهای هندسی مهاربندی زانویی
قیمت محصول 180000 ریال
تعداد موجودی 89
نام فروشنده فروشگاه سایت
نوع ارسال
هزینه ارسال 0 ریال
زمان ارسال همزمان با اتمام پرداخت
توضیحات خريد پايان نامه مهندسي عمران- برسي پارامترهاي هندسي مهاربندي زانويي
پورسانت بازاریاب 18000 ریال

  
مشخصات کامل محصول
پرتال جامع عمران هفت

دانلود چکيده پايان نامه عمران بررسی پارامترهای هندسی مهاربندی زانویی

پایان نامه مهندسی عمران - برسی پارامترهای هندسی مهاربندی زانویی

فرمت DOC تعداد صفحه 120 حجم فایل 11700 کیلوبایت قابل دانلود بعد از خرید

مهمترین سرفصلهای پایان نامه مهندسی عمران - برسی پارامترهای هندسی مهاربندی زانویی

 • فصل اول
 • مقدمه
 • شكل پذیری سازه ها
 • مفصل و لنگر پلاستیك
 • منحنی هیستر زیس و رفتار چرخه ای سازه ها
 • مقایسه رفتار خطی و غیر خطی در سیستمهای سازه ای
 • ضریب شكل پذیری
 • ضریب كاهش نیروی زلزله در اثر شكل پذیری سازه
 • ضریب اضافه مقاومت
 • ضریب رفتار ساختمان
 • ضریب تبدیل جابجایی خطی به غیر خطی
 • سختی
 • مقاومت
 • جمع بندی پارامترهای كنترل كننده
 • فصل دوم
 • قاب فضایی خمشی
 • تعریف سیستم قاب صلب خمشی
 • رفتار قابهای خمشی در برابر بار جانبی
 • رابطه بار – تغییر مكان در قابهای خمشی
 • رفتار چرخه ای قابها
 • شكل پذیری قابهای خمشی
 • مفصل پلاستیك در قابهای خمشی
 • مشخص كردن لنگر پلاستیك محتمل در مفصل پلاستیك
 • كنترل ضابطه تیر ضعیف – ستون قوی
 • چشمه اتصال
 • اثرات چشمه اتصال بر رفتار قاب خمشی
 • طراحی چشمه اتصال
 • اثرات نامعینی
 • سیستم مهاربندی همگرا
 • پاسخ رفت و برگشتی مهاربندهای فولادی
 • ضریب كاهش مقاومت فشاری مهاربند
 • رفتار لرزه ای قابهای فولادی با مهاربندی ضربدری
 • رفتار كششی تنها
 • رفتار كششی – فشاری
 • تاثیر ضریب لاغری در رفتار قاب با مهاربندی همگرا
 • سیستم دوگانه قاب خمشی و مهاربندی همگرا
 • سیستم مهاربندی واگرا
 • سختی و مقاومت قاب
 • زمان تناوب قاب
 • مكانیزم جذب انرژی
 • نیروها در تیرها و تیر پیوند
 • تعیین مرز پیوندهای برشی و خمشی
 • تسلیم و مكانیزم خرابی در تیر پیوند
 • اثر كمانش جان تیر پیوند
 • مقاومت نهایی تیر پیوند
 • سیستم جدید قاب با مهاربندی زانویی
 • اتصالات مهاربند – زانویی
 • سختی جانبی الاستیك قابهای KBF
 • اثر مشخصات اعضاء بر سختی جانبی ارتجاعی سیستمهای KBF 37
 • رفتار غیر خطی مهاربند زانویی تحت بار جانبی
 • فصل سوم
 • مقدمه
 • مشخصات كلی ساختمان
 • بارگذاری جانبی
 • بارگذاری ثقلی
 • بارگذاری جانبی
 • تحلیل قابها
 • طراحی قابها
 • كمانش موضعی اجزاء جدار نازك
 • كمانش جانبی در تیرها و كمانش جانبی – پیچشی در ستونها
 • طراحی قابهای TKBF
 • طراحی اعضای زانویی
 • طراحی تیرها و ستونها
 • طراحی اعضای مهاربندی
 • طراحی قابهای EBF
 • طراحی قابهای CBF
 • نتایج طراحی مدلها
 • سیستم TKBF + MRF
 • سیستم EBF + MRF
 • سیستم CBF + MRF
 • كنترل مقاطع انتخابی با قسمت دوم آئین نامه AISC
 • كنترل كمانش موضعی
 • كنترل پایداری جانبی اعضای زانویی
 • بررسی رفتار استاتیكی خطی سیستمهای KBF و EBF و CBF و مقایسه آنها با یكدیگر
 • مقایسه تغییر مكان جانبی مدلها
 • مقایسه پربود طبیعی مدلها
 • بررسی نیروپذیری المانهای زانویی در قابهای TKBF
 • بررسی نیروهای داخلی ایجاد شده در تیر كف
 • بررسی نیروی فشاری در اعضای قطری
 • بررسی اثر پارامترهای هندسی قاب روی سختی سیستمهای KBF
 • تحلیل دینامیكی تاریخچه زمانی
 • معادلات تعادل دینامیكی
 • مشخصات دینامیكی قابهای مورد مطالعه
 • شتاب نگاشتهای اعمالی
 • نتایج تحلیل دینامیكی تاریخچه زمانی
 • فصل چهار م
 • نتایج
 • ضوابط طراحی زانویی
 • پیشنهادات
 • پیوست 1
 • پیوست 2
 • پیوست 3
 • مراجع
محصولات مرتبط
 dff ،   dffsdff ،   dfghff ،   dfghfghff ،