صفحه اصلی |  فروشگاه |  (كاربر ميهمان) ورود  | ثبت نام


اطلاعات و مشخصات کامل محصول انتخابی شما :


نام محصول پایان نامه حسابداری - برسی نسبتهای صورتهای مالی جریانهای نقدی بر بازده سهام
قیمت محصول 180000 ریال
تعداد موجودی 61
نام فروشنده فروشگاه سایت
نوع ارسال
هزینه ارسال 0 ریال
زمان ارسال همزمان با اتمام پرداخت
توضیحات پايان نامه حسابداري - برسي نسبتهاي صورتهاي مالي جريانهاي نقدي بر بازده سهام
پورسانت بازاریاب 18000 ریال

  
مشخصات کامل محصول
حسابداری هفت

دانلود چکيده پايان نامه و روش تحقیق حسابداری بررسی نسبتهای صورتهای مالی جریانهای نقدی بر بازده سهام

پایان نامه حسابداری - برسی نسبتهای صورتهای مالی جریانهای نقدی بر بازده سهام

فرمت DOC تعداد صفحه 70 حجم فایل 63 کیلوبایت قابل دانلود بعد از خرید

مهمترین سرفصلهای پایان نامه حسابداری - برسی نسبتهای صورتهای مالی جریانهای نقدی بر بازده سهام

 • كلـیـات
 • بیان مسئله(مقدمه)
 • ضرورت
 • اهمیت موضوع
 • سوال اصلی
 • استفاده كنندگان از این تحقیق
 • فرضیــه ها
 • قلمـــــــرو
 • قلمرو زمانی
 • قلمرو مكان
 • قلمروموضوعی
 • كلیدو وا‍‍‍‍ ژه های اصلی
 • بخش اول
 • ادبیات نظری
 • مرور ادبیات تحقیق
 • گرینبرگ وهمكاران
 • بوئن وهمكاران
 • تاریخجه پیدایش صورت جریانهای نقدی
 • مفاهیم وتعاریف وجوه نقد
 • دارائیهای پولی كوتاه مدت
 • خالص دارائیهای پولی
 • مفهوم سرمایه در گردش
 • مفهوم تمامی منابع مالی وجوه
 • مفهوم نقد
 • مزایای صورت جریانهای نقدی
 • ماهیت صورت جریانهای نقدی
 • فعالیتهای عملیاتی
 • فعالیتهای سرمایه گذاری
 • فعالیتهای تامین مالی
 • تجزیه وتحلیل صورتهای مالی
 • ابزارهای اصلی تجزیه وتحلیل صورتهای مالی
 • نسبتهای مالی
 • 1نسبتهای نقدینگی
 • نسبتهای فعالیت
 • نسبتهای اهرمی
 • نسبتهای سودآوری
 • تعریف نسبت های مالی مبتنی برصورت جریانهای نقدی
 • نسبتهای توانایی پرداخت وایجاد نقدینگی
 • نسبت های كیفیت سود
 • نسبت كیفیت نقدی سود
 • نسبت كیفیت نقدی فروش
 • نسبتهای مخارج سرمایه ای
 • نسبت تحصیل دارائیهای سرمایه ای
 • نسبت سرمایه گذاری به تامین مالی (خارجی )‌
 • نسبتهای بازده جریانهای نقدی
 • نسبت بازده نقدی دارائیها
 • دارائیها
 • نسبت بازده نقدی حقوق صاحبان سهام
 • محتوای اطلاعاتی در سطح توصیفی
 • نظریه تمركز اطلاعاتی
 • محتوای اطلاعات در سطح دستوری
 • محتوای افزاینده اطلاعاتی
 • اطلاعات مكمل
 • اطلاعات بازار
 • اطلاعات موازی
 • اطلاعات بی اثر
 • بخش دوم
 • پیشینه تحقیق
 • نسبتهای تعهدی
 • نسبتهای صورت جریانهای نقدی
 • نتایج تحقیق نشان داد كه
 • بررسی محتوی افزاینده اطلاعاتی نسبتهای مالی
 • گروه اول
 • گروه دوم
 • بررسی محتوی اطلاعاتی نسبتهای مالی شركتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 • فرضیه اصلی این تحقیق بدین شرح می باشد
 • نتایج این تحقیق بشرح ذیل می باشد
 • روش تحقیق جامعه آماری
 • نمونه آماری
 • اطلاعات مورد نیاز
 • اطلاعات مورد نیاز جهت محاسبه نسبتهای مالی سنتی شامل ترازنامه و سود و زیان
 • اطلاعات مورد نیاز جهت محاسبه نسبتهای مالی صورت جریانهای نقدی
 • اطلاعات موردنیاز جهت محاسبه بازده سهام شركت
 • فرضیه های تحقیق
 • تجزیه و تحلیل نظریه فرضیه ها
 • اندازه گیری متغیرها
 • نسبتهای مالی صورت جریانهای نقدی
 • محاسبه بازده سهام
 • افزایش سرمایه قبل از مجمع عمومی عادی
 • افزایش سرمایه بعد از مجمع عمومی عادی
 • افزایش سرمایه از محل مطالبات و آورده های نقدی
 • افزایش از محل اندوخته ها
 • روشهای آماری
 • فصل چهارم
 • یافته های تحقیق
 • تحلیل آماری
 • تحلیل و بررسی فرضیه ها
 • فرضیه اول
 • فرضیه دوم
 • فرضیه سوم
 • فصل پنجم
 • نتیجه گیری وپیشنهادات
 • خلاصه تحقیق
 • خلاصه نتایج تحقیق
 • محدودیتهای تعمیم نتایج تحقیقات
 • پیشنهادات
 • فصل ششم
 • منابع وماخذ
 • منابع تحقیق
محصولات مرتبط
 dff ،   dffsdff ،   dfghff ،   dfghfghff ،