صفحه اصلی |  فروشگاه |  (كاربر ميهمان) ورود  | ثبت نام
مهبانگ


اطلاعات و مشخصات کامل محصول انتخابی شما :


نام محصول روش تحقیق روانشناسی - برسی رابطه منبع کنترل (درونی-برونی) با عزت نفس
قیمت محصول 200000 ریال
تعداد موجودی 90
نام فروشنده فروشگاه سایت
نوع ارسال
هزینه ارسال 0 ریال
زمان ارسال همزمان با اتمام پرداخت
توضیحات روش تحقيق روانشناسي- برسي رابطه منبع کنترل (دروني-بروني) با عزت نفس
پورسانت بازاریاب 20000 ریال

  
مشخصات کامل محصول
پرتال جامع روانشناسی هفت

دانلود چکيده روش تحقیق روانشناسی بررسی رابطه منبع کنترل (درونی-برونی) با عزت نفس

پایان نامه روانشناسی - برسی رابطه منبع کنترل (درونی-برونی) با عزت نفس

فرمت DOC تعداد صفحه 90 حجم فایل 60 کیلوبایت قابل دانلود بعد از خرید

مهمترین سرفصلهای پایان نامه روانشناسی - برسی رابطه منبع کنترل (درونی-برونی) با عزت نفس

 • چكیده تحقیق
 • مقدمه
 • فــصـل اول
 • بیان مسئله
 • اهمیت پژوهش
 • هدف پژوهش
 • سئوالات پژوهش
 • متغیرها و تعاریف نظری و عملیاتی آنها
 • منبع کنترل
 • تعریف نظری
 • تعریف عملیاتی
 • عزت نفس
 • فــصـل دوم
 • پیشینه ی نظری
 • نظریه ی روانشناسان و جامعه شناسان درباره عزت نفس
 • نظریه ی جیمز
 • نظریه ی مید
 • نظریه ی کولی
 • نظریه ی روزنبرگ
 • نظریه ی سالیوان
 • نظریه ی هورنای
 • نظریه ی آدلر
 • نظریه راجرز
 • نظریه ی مزلو
 • نظریه آلپورت
 • نظرات دیگر روانشناسان در ارتباط با عزت نفس
 • عزت نفس و غرور
 • عزت نفس بالا و عزت نفس پائین
 • نقش خانواده در شکل گیری عزت نفس
 • نقش پدر خانواده و تاثیر آن بر عزت نفس کودکان
 • کمک تخصصی برای افزایش عزت نفس
 • منبع کنترل
 • رویکرد ها و نظریه های متفاوت درباره وضع کنترل
 • تاریخچه، نظریه راتر
 • مفاهیم اساسی نظریه یادگیری اجتماعی
 • توان رفتار
 • انتظار
 • تقویت گذشته و تعمیم
 • ارزش تقویت
 • موقعیت روان شناختی
 • آزادی حرکت
 • کمترین سطح هدف
 • تفاوتهای فردی
 • کنترل
 • واکنش در برابر از دست دادن کنترل
 • منبع کنترل
 • منبع کنترل درونی
 • منبع کنترل بیرونی
 • ویژگی های افراد با منبع کنترل درونی
 • ویژگی های افراد با منبع کنترل بیرونی
 • تصور راتر درباره انسان
 • فــصـل سوم
 • طرح پژوهش
 • جامعه مورد پژوهش
 • نمونه روش نمونه گیری
 • ابزار تحقیق
 • آزمون منبع کنترل
 • آزمون عزت نفس
 • روش اجراء پژوهش
 • روش آماری
 • فــصـل چهارم
 • تجزیه و تحلیل آماری
 • مقدمه
 • یافته های مربوط به سئوال پژوهش
 • تفسیرآزمون
 • فــصـل پنجم
 • بحث و نتیجه گیری
 • خلاصه
 • یافته ها
 • نتیجه
 • پیشنهادات
 • منابع و مآخذ
 • ضمائــم
 • مقیاس کنترل راتر (درونی – بیرونی)
 • مقایس عزت نفس کوپر اسمیت
 • اعتماد به نفس
محصولات مرتبط
 dff ،   dffsdff ،   dfghff ،   dfghfghff ،