صفحه اصلی |  فروشگاه |  (كاربر ميهمان) ورود  | ثبت نام
مهبانگ


اطلاعات و مشخصات کامل محصول انتخابی شما :


نام محصول پایان نامه رشته حسابداری - برسی رابطه نسبتهای نقدی و تعهدی
قیمت محصول 180000 ریال
تعداد موجودی 75
نام فروشنده فروشگاه سایت
نوع ارسال
هزینه ارسال 0 ریال
زمان ارسال همزمان با اتمام پرداخت
توضیحات خريد پايان نامه رشته حسابداري - برسي رابطه نسبتهاي نقدي و تعهدي
پورسانت بازاریاب 18000 ریال

  
مشخصات کامل محصول
حسابداری هفت

دانلود چکيده پايان نامه و روش تحقیق بررسی رابطه نسبت های نقدی و تعهدی

پایان نامه حسابداری - برسی رابطه نسبتهای نقدی و تعهدی

فرمت DOC تعداد صفحه 60 حجم فایل 54 کیلوبایت قابل دانلود بعد از خرید

مهمترین سرفصلهای پایان نامه حسابداری - برسی رابطه نسبتهای نقدی و تعهدی

 • مقدمه
 • بیان مسئله
 • اهمیت موضوع
 • فرضیه
 • متغییرها
 • ترزنامه
 • فصل دوم
 • رابطه حسابداری تعهدی و حسابداری نقدی
 • مقدمه
 • مبانی حسابداری
 • مبنای نقدی (کامل)
 • مبنای تعهدی (کامل)
 • مبنای نیمه تعهدی
 • مبنای تعهدی تعدیل شده
 • مبنای نقدی تعدیل شده
 • مزایای مبنای تعهدی
 • حسابداری تعهدی
 • نقش مبنای حسابداری در ادای مسئولیت پاسخگویی
 • در اصل هشتم از اصول دوازده گانه GASB مقرر گردیده است
 • جایگاه مبنای تعهدی از نظر هیأت استانداردهای حسابداری
 • فرآیند تحول و شفاف‌سازی حساب‌ها
 • تغییرات بنیادی در سیستم مالی کشورهای پیشرفته
 • فرایند استقرار بودجه‌ریزی عملیاتی و حسابداری تعهدی در شهرداری‌ها
 • سیستم حسابداری تعهدی در بخش عمومی استرالیا
 • گزارشهای مالی تعهدی
 • سیستمهای مدیریتی تعهدی
 • گزارشگری جامع دولت
 • بودجه بندی تعهدی
 • دیدگاههای موافق و مخالف
 • ناسازه ها و تضادها
 • حسابداری بر مبنای نقدی چیست
 • اشکالات و نارسایی‌های روش نقدی
 • ارجحیت‌های روش حسابداری تعهدی بر روش نقدی
 • مفاهیم اساسی
 • اهداف صورتهای مالی
 • اهداف تهیه و ارائه صورتهای مال به طور خلاصه بشرح زیر می باشد
 • ترزنامه
 • صورت سود وزیان
 • صورت های جریان نقدی
 • تاریخچه پیدایش صورت جریانهای نقدی
 • اهداف واهمیت تهیه صورت جریانهای نقدی
 • مفاهیم و تعریف وجوه نقد
 • دارئیهای پولی کوتاه مدت
 • خالص دارئیهای پولی
 • مفهوم سرمایه در گردش
 • مفهوم تمامی منابع مالی وجوه
 • مفهوم نقد
 • مزایای صورت جریانهای نقدی
 • مهمترین مزایای صوت جریانهای نقدی عبارتنداز
 • ماهیت صورت جریانهای نقدی
 • فعالیتهای عملیاتی
 • فعالیتهای تامین مالی
 • تجزیه تحلیل و صورتهای مالی
 • ابزارهای اصلی تجزیه و تحلیل صورتهای مالی
 • نسبتهای مالی
 • سوابق موضوع تحقیق
 • سوابق موضوع در خارج از کشور
 • توضیحاتی در مورد جریانهای نقدی والگوی طبقه بندی نسبتهای مالی
 • ارتباط وجه نقد حاصل از عملیات واقلام تعهدی با بازده سهام
 • شواهدی در مورد ارتباط بین سود واندازه گیری های مختلف جریانهای نقد
 • محتوای اطلاعاتی فزاینده اقلام تعهدی در مقابل جریانهای نقدی
 • نتایج تحقیق نشان می دهد که
 • محتوای اطلاعاتی نسبتهاس صورت تغییرات در وضعیت مالی
 • جریانهای نقدی مبنای دیگر در تجزیه تحلیل نسبتهای مالی
 • نسبتهای کفایت
 • نسبتهای کارآئی
 • محتوای اطلاعاتی افزاینده سود ،سرمایه در گردش حاصل از مالیات وصورت جریانهای نقدی
 • فصل سوم
 • روش تحقیق
 • ابزار شیوه گرد آوری اطلاعات
 • چگونگی گرد آوری اطلاعات
 • اطلاعات مورد نیاز
 • اطلاعات مورد نیاز جهت محاسبه این متغییرها به شرح زیر است
 • اطلاعات مورد نیاز جهت محاسبه نسبتهای مالی سنتی ( ترزنامه و سود و زیان )
 • اطلاعات مورد نیاز جهت محاسبه نسبتهای مالی صورت جریانهای نقدی
 • اندازه گیری متغیرها
 • نسبتهای مالی سنتی (ترازنامه و سود زیان)
 • نسبتهای مالی صورت جریانهای نقدی
 • H0فرضیه صفر
 • فرضیه دوم
 • منابع
محصولات مرتبط
 dff ،   dffsdff ،   dfghff ،   dfghfghff ،