صفحه اصلی |  فروشگاه |  (كاربر ميهمان) ورود  | ثبت نام


اطلاعات و مشخصات کامل محصول انتخابی شما :


نام محصول پایان نامه حسابداری - پایان نامه مراحل حسابداری پيمانکاری
قیمت محصول 250000 ریال
تعداد موجودی 85
نام فروشنده فروشگاه سایت
نوع ارسال
هزینه ارسال 0 ریال
زمان ارسال همزمان با اتمام پرداخت
توضیحات دانلود پايان نامه حسابداري - مراحل حسابداري پيمانکاري
پورسانت بازاریاب 25000 ریال

  
مشخصات کامل محصول
حسابداری هفت

دانلود چکيده پايان نامه مراحل حسابداری پیمان کاری

پایان نامه حسابداری - مراحل حسابداری پیمانکاری

فرمت DOC تعداد صفحه 140 حجم فایل 45 کیلوبایت قابل دانلود بعد از خرید

مهمترین سرفصلهای پایان نامه حسابداری - مراحل حسابداری پیمانکاری

 • فصل اول : عملیات پیمانكاری
 • ارركان اصلی عملیات پیمانكاری
 • انواع قرارداد های پیمانكاری
 • مراحل اجرای طرح و انجام عملیات پیمانكاری
 • مطالعات مقدماتی یا اولیه طرح
 • ارجاع كار به پیمانكار
 • انعقاد قرار داد با پیمانكار
 • اجرای كار ( شروع عملیات )
 • خاتمه كار
 • سازمان بر اساس وظایف ( سازمان كار كروی )
 • فصل دوم : حساب های شركت پیمانكاری ایران بتون ساز
 • دارائی های جاری
 • بانك و صندوق
 • تخواه گردان ها
 • حساب های دریافتنی
 • حساب ذخیرة مطالبات مشكوك الوصول
 • اسناد دریافتنی
 • پیش پرداخت ها
 • سپرده حسن انجام كار
 • درارئیهای ثابت :
 • دارائیهای ثابت مشهود
 • داراییهای ثابت نا مشهود
 • بدهی های جاری :
 • حسابهای پرداختنی
 • اسناد پرداختنی
 • پیش دریافت ها
 • بدهی های بلند مدت
 • سرمایه
 • در آمدها
 • هزینه ها
 • حساب پیمان
 • حساب كار گواهی شده
 • فصل سوم : روش های تداول حسابداری پیمانكاری
 • روش كار تكمیل شده
 • روش درصد پیشرفت كار
 • ذخیرة لازم برای زیان های قابل پیش بینی
 • دعاوی و تغیرات ناشی از قراردادهای پیمانكاری
 • تعیین سود پیمان تكمیل شده
 • انتقال سود و بستن حساب پیمان تكمیل شده
 • محاسبة صود پیمان نا تمام
 • نحوة محاسبه و پرداخت دستمزد كارگران و سرپرستان كارگاه
 • نحوه محاسبات استحلاك تموال ، ماشین آلات و تجهیزات .
 • فصل چهارم : مالیات پیمانكاری
 • مالیات مقملوع
 • مالیات بر در آمد پیمانكاری
 • در آمد مشمول مالیات پیمانكاری
 • مالیات موسسات پیمانكاری
 • نحوة نگهداری حساب های مالیاتی
 • پیش پرداخت مالیات
 • مالیات قطعی پیمان ها
 • ذخیرة مالیات بر در آمد
 • فصل پنجم : گزارش های مالی
 • ترازنامه
 • جدول بهای تمام شدة‌كار در جریان ساخت
 • گزارش های عملیاتی
 • گزارش پیشرفت كار
 • صورت حساب صودو زیان
 • تراز آزمایشی
 • خلاصه ای از نكات مهم پروژه به شرح زیر می باشد
 • مراحل انجام عملیات پیمانكاری
 • حسابهای شركت پیمانكاری
 • روش های متداول حسابداری پیمانكاری
 • مالیات پیمانكاری
 • گزارش های مالی
 • صورت مسئلة پیمانكاری
محصولات مرتبط
 dff ،   dffsdff ،   dfghff ،   dfghfghff ،