صفحه اصلی |  فروشگاه |  (كاربر ميهمان) ورود  | ثبت نام
مهبانگ


اطلاعات و مشخصات کامل محصول انتخابی شما :


نام محصول پایان نامه اقتصاد - برسی قوانين تجارت الکترونيک
قیمت محصول 250000 ریال
تعداد موجودی 92
نام فروشنده فروشگاه سایت
نوع ارسال
هزینه ارسال 0 ریال
زمان ارسال همزمان با اتمام پرداخت
توضیحات دانلود پايان نامه اقتصاد - برسي قوانين تجارت الکترونيک
پورسانت بازاریاب 25000 ریال

  
مشخصات کامل محصول

دانلود چکيده پايان نامه اقتصاد بررسی قوانين تجارت الکترونيک

پایان نامه رشته اقتصاد - برسی قوانین تجارت الکترونیک

فرمت DOC تعداد صفحه 240 حجم فایل 219 کیلوبایت قابل دانلود بعد از خرید

مهمترین سرفصلهای پایان نامه رشته اقتصاد - برسی قوانین تجارت الکترونیک

 • گزارش توجیهی
 • تجارت الكترونیكی و تجربیات بین‌المللی
 • واقعیت
 • رویكردهای‌ مختلف‌ قانون‌گذاری‌ در جهان
 • رویكرد دستوری‌ یا تجویزی
 • رویكرد ‌ دوگانه
 • رویكرد‌ «حداقلی‌»
 • آثار و فروض‌ قانونی
 • اثر حقوقی
 • فرض‌ قانونی
 • تشكیلات‌ دفاتر خدمات الكترونیكی (دفاتر خدمات الكترونیكی) صدور جواز و اعطای‌ اعتبار به‌ دفاتر الكترونیكی
 • مسئولیت
 • زمینه‌
 • رویكرد كشورها
 • سیستم‌های‌ بسته‌ و استقلال‌ طرفین‌
 • رشد معتنابه‌ سیستم‌های‌ بسته
 • عواملی‌ كه‌ بر روی‌ سیستم‌های‌ بسته‌ اثر می‌گذارد
 • شناسایی‌ بین‌المللی
 • اقدامات‌ بین‌المللی
 • دستورالعمل‌ اتحادیة‌ اروپا
 • آنسیترال‌
 • كنوانسیون‌ بین‌المللی‌
 • OECD
 • سایر سازمان‌های‌ بین‌المللی
 • قانون‌ تجارت‌ الكترونیكی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ایران‌ و رویكرد حقوقی‌ برای‌ تدوین‌ قوانین‌ مكمل
 • حمایت از مصرف‌كننده
 • حمایت از داده/حریم خصوصی
 • حمایت‌ از داده
 • فعالیت‌های‌ بین‌المللی‌
 • شورای‌ اروپا
 • OECD
 • سازمان‌ ملل‌
 • كمیسیون جوامع‌ اروپایی‌
 • گردش‌ فرامرزی‌ داده‌
 • حمایت از حقوق مالكیت‌های فكری (حق مولف، اسرار تجاری و علایم صنعتی)
 • ابعاد جزایی
 • جرایم كلاسیك در حقوق تجارت
 • جرایم جدید
 • كلاه‌برداری كامپیوتری خاص
 • جعل خاص
 • نقض حریم خصوصی (جرایم مربوط به حمایت از داده‏ها
 • نقض حق تألیف
 • نقض حقوق مصرف‏كننده
 • نقض حقوق رقابت
 • اقدامات آتی قانون‌گذار
 • بخش اول – حقوقی
 • اقدامات فوری
 • آیین‌نامه‌ها
 • قانون تشكیلات دفاتر خدمات الكترونیكی
 • اقدامات ضروری
 • پرداخت‌های الكترونیكی، قوانین گمركی و مسایل مالی و مالیاتی
 • تدوین قوانین اصلی
 • آیین دادرسی در فضای سیبرنتیك
 • بخش دوم - جزایی
 • مسائل جزایی مورد بحث در مراحل بعدی پروژه
 • مسئولیت كیفری در جرایم تجارت الكترونیكی
 • جرایم دیگر
 • تنش‏های‌ آیین دادرسی كیفری در رابطه با جرایم تجارت الكترونیكی
 • تنش‏های حقوق جزای بین‏الملل در رابطه با جرایم تجارت الكترونیكی
 • مقدمه
 • بررسی مشكل در حالت كلاسیك
 • بررسی مشكل در فضای تجارت الكترونیكی
 • ضمایم
 • ضمیمه 1
 • كلاه‌برداری كامپیوتری
 • تعریف كلاه‌برداری كامپیوتری
 • مجازات كلاه‌برداری
 • مجازات كلاه‌برداری كامپیوتری
 • الف- سوء استفاده‌های كامپیوتری
 • ب- سوء استفاده‌های كامپیوتری كلاسیك
 • ج- سوء استفاده در صندوق‌های پرداخت
 • د- سوء استفاده از خطوط تلفنی
 • پدیدة جرم كامپیوتری
 • الف – جرایم اقتصادی مرتبط با كامپیوتر
 • ب _ روش‌های سوء استفاده
 • ج _ مرتكبین
 • د- قوانین كلاه‌برداری كامپیوتری
 • ه- جمع بندی و پیشنهاد متن قانون
 • و- تحول مصادیق
 • ضمیمه 2
 • جعل كامپیوتری
 • مقدمه
 • طرح بحث
 • تاریخچه
 • تعریف
 • منبع شناسی
 • جمع بندی و پیشنهاد
 • ضمیمه 3
 • اصلاح قانون مدنی فرانسه راجع به ادله الكترونیكی و مصوبه امضای الكترونیكی فرانسه
 • ماده 1316 قانون مدنی
 • طرح مصوبه : متن
 • بخش 1ـ شرایط راجع به وسایل و روش‌های‌ ایجاد امضای الكترونیكی
 • بخش 2ـ شرایط راجع به گواهی‌ها و ارائه‌دهندگان خدمات گواهی الكترونیكی
 • خش 3ـ كنترل مراجع گواهی الكترونیكی
 • بخش 4ـ تأیید مراجع گواهی الكترونیكی
 • شرح قانون امضای الكترونیكی فرانسه 13 مارس 2000
 • آزادی گردش در بازار داخلی
 • اختیارات كمیسیون
 • رژیم حقوقی مراجع خدمات گواهی
 • سیستم تأیید اختیاری
 • مسئولیت‏ها
 • شروط معاف‏كننده (معاذیر قراردادی و یا شروط رافع مسئولیت) یا محدودكننده مسئولیت
 • ضمیمه 4
 • قانون تجارت الكترونیكی در كشورهای مختلف جهان تا سال 2000
 • ضمیمه 5
 • عبارات قانونی و استانداردهای آن در قانون تجارت الكترونیكی‌ایران
 • ضمیمه 6
 • فرمت X509V3
 • یش‌نویس قانون تجارت الكترونیكی
 • فهرست عناوین
 • باب اول - مقررات عمومی‌-مبحث اول - دركلیات
 • فصل اول: قلمرو و شمول قانون - ماده 1
 • فصل دوم – تعاریف – ماده 2
 • فصل سوم – تفسیر قانون – مواد 3 و 4
 • فصل چهارم – اعتبار قراردادهای خصوصی – ماده 5
 • مبحث دوم - در احكام »داده«
 • فصل پنجم – نوشته، امضا، اصل – مواد 6 الی 11
 • مبحث سوم - »داده« مطمئن
 • فصل ششم - امضای الكترونیكی مطمئن – ماده 12
 • فصل هفتم - ثبت یا سوابق الكترونیكی مطمئن – ماده 13
 • فصل هشتم - آثار ثبت و سوابق و امضای الكترونیكی مطمئن – مواد 14 الی 16
 • فصل نهم – پذیرش و ارزش اثباتی »داده« - مواد 17 الی 21
 • فصل دهم – اعتبار قانونی ارجاع »داده« - ماده 22
 • مبحث چهارم - مبادله »داده«
 • فصل یازدهم – عقد و اراده طرفین – مواد 23 و 24
 • فصل دوازدهم – انتساب »داده« - مواد 25 الی 29
 • فصل سیزدهم – تصدیق دریافت – مواد 30 الی 35
 • فصل چهاردهم -زمان و مكان ارسال و دریافت »داده« - مواد 36 الی 40
 • باب دوم
 • دفاتر خدمات الكترونیكی
 • مبحث اول - كلیات
 • فصل اول – دفتر خدمات الكترونیكی – مواد 41 الی 48
 • مبحث دوم – دفتردار كل
 • فصل دوم - دفتردار كل – مواد 49 الی 57
 • فصل سوم – اختیارات دفتردار كل – مواد 58 الی 63
 • مبحث سوم - وظایف
 • فصل چهارم - وظایف دفتر خدمات الكترونیكی - مواد 64 و 65
 • فصل پنجم - وظایف امضاءكننده – ماده 66
 • فصل ششم - وظایف اطراف اعتمادكننده – ماده 67
 • مبحث چهارم - دفتر خدمات الكترونیكی خارجی
 • فصل هفتم - شناسایی دفاتر خدمات الكترونیكی خارجی مواد 68 الی 75
 • باب سوم
 • در قواعد مختلف
 • مبحث اول - حمایت‌های انحصاری در بستر مبادلات الكترونیكی
 • فصل اول - حمایت از مصرف‌كننده و تبلیغات - مواد 76 الی 101
 • فصل دوم – حمایت از حق مولف در بستر مبادلات الكترونیكی – مواد 102 الی 104
 • مبحث دوم - حفاظت از »داده« در بستر مبادلات الكترونیكی
 • فصل سوم – حمایت از »داده«های شخصی (حریم خصوصی) – مواد 105 الی 107
 • فصل چهارم – حمایت از اسرار تجاری – مواد 108 و 109
 • فصل پنجم – حمایت از علایم تجاری – مواد 110 و 111
 • باب چهارم
 • جرایم و مجازات‌ها
 • مبحث اول – كلاه‌برداری كامپیوتری – ماده 112
 • مبحث دوم – جعل كامپیوتری – ماده 113
 • مبحث سوم – نقض حقوق مصرف‌كننده و تبلیغات در بستر مبادلات الكترونیكی – مواد 114 و 115
 • مبحث چهارم – نقض حق مولف - ماده 116
 • مبحث پنجم – نقض حمایت از داده‌های شخصی/حریم خصوصی – مواد 117 الی 121
 • مبحث ششم – نقض اسرار تجاری و علایم تجاری – مواد 122 و 123
 • باب پنجم
 • جبران خسارت – ماده 124
 • باب ششم
 • متفرقه – مواد 125 الی 134
 • شرح مواد قانونی
 • منابع

محصولات برتر و مرتبط فروشگاه های دیگر

 
محصولات مرتبط
 dff ،   dffsdff ،   dfghff ،   dfghfghff ،