صفحه اصلی |  فروشگاه |  (كاربر ميهمان) ورود  | ثبت نام


اطلاعات و مشخصات کامل محصول انتخابی شما :


نام محصول پایان نامه عمران - اجرای اسکلت بتنی
قیمت محصول 150000 ریال
تعداد موجودی 91
نام فروشنده فروشگاه سایت
نوع ارسال
هزینه ارسال 0 ریال
زمان ارسال همزمان با اتمام پرداخت
توضیحات خريد و دانلود پايان نامه عمران - اجراي اسکلت بتني
پورسانت بازاریاب 15000 ریال

  
مشخصات کامل محصول
پرتال جامع عمران هفت

دانلود چکيده پايان نامه عمران اجرای اسکلت بتنی

پایان نامه مهندسی عمران - اجرای اسکلت بتنی

فرمت DOC تعداد صفحه 115 حجم فایل 1100 کیلوبایت قابل دانلود بعد از خرید

مهمترین سرفصلهای پایان نامه مهندسی عمران - اجرای اسکلت بتنی

 • سیمان
 • تاریخچه سیمان
 • تعریف
 • روش خشك
 • روش تر
 • كارهای تزئینی دیوارهای داخلی و سطح داخلی سقف
 • سیمان پرتلند مخصوص
 • نكات مربوط به سیمان
 • زمان گیرش خمیرسیمان
 • مراحل آزمایش
 • ماشین آلات بتن سازی
 • بیل
 • بتونیر
 • ترتیب ریختن مصالح در داخل دیگ (مخزن)
 • پمپ هدایت بتن
 • تعریف
 • پمپ هوایی
 • هواگیری بتن
 • انواع ویبراتور
 • ویبراتور بنزینی
 • ویبراتور گازوئیلی
 • ویبراتور برقی
 • ویبراتور بادی
 • یك ویبراتور از سه قسمت تشكیل شده است
 • نكات مهم بتن ریزی
 • انواع سیمان پرتلند
 • 1- سیمان نوع یك (I) (سیمان پرتلند معمولی)
 • سیمان نوع دو (II) (سیمان اصلاح شده)
 • سیمان نوع سه (III) (سیمان با مقاومت اولیه زیاد یا سیمان زودسخت شونده)
 • سیمان پرتلند نوع چهار (IV) (سیمان كم حرارت)
 • سیمان پرتلند نوع پنج (V) (سیمان ضد سولفات)
 • سیمان رنگی
 • خواص سیمان پرتلند
 • ریزی (نرمی)
 • سلامت
 • روانی
 • زمان گیرش
 • گیرش كاذب
 • مقاومت فشاری
 • گرمای آب گیری (هیدراسیون)
 • افت ناشی از حرارت دادن
 • چگالی
 • مصالح سنگی
 • مدول نرمی یا ضریب نرمی (F.M)
 • بتن سبك
 • بتن معمولی
 • بتن سنگین
 • آب
 • مواد افزودنی
 • مواد تسریع كننده
 • مواد كندگیر كننده
 • تقلیل دهنده های آب روان (روان كننده ها)
 • فوق روان كننده ها
 • مواد افزودنی حباب ساز (مواد هوازا)
 • ضد یخ
 • پوزون لان ها
 • مقاومت بتن سخت شده
 • نسبت آب به سیمان
 • نوع سیمان
 • عمر بتن
 • درجه حرارت و رطوبت بتن
 • دانه بندی، مقدار و نسبت سنگ دانه ها
 • ساختن، ریختن ومتراكم كردن بتن
 • عمل آوردن بتن
 • اثر مواد شیمیایی مضرروی سیمان
 • انواع بتن
 • كارایی بتن
 • مقاومت فشاری بتن
 • مقاومت كششی بتن
 • خزش به عوامل زیربستگی دارد
 • اُفت (انقباض)
 • محیط های سولفاته
 • خوردگی آرماتور
 • وزن مخصوص
 • تغییرش كل تحت تنش فشاری
 • مشخصات آرماتورها و روش های طبقه بندی آن ها
 • روش ساخت و تاثیر آن بر مساحت مكانیكی
 • فولادهای مسطح كننده بتن
 • میلگرد معمولی (Bar)
 • فولاد تنتور (TENTOR) با علامت اختصاری T.T
 • فولاد تور (TOR)
 • فولاد كارن (CARON)
 • فولاد نرسید (NERSID)
 • فولاد كرلوا (CEROI)
 • شبكه ها یا تورهای جوش شده ازمفتول با علامت اختصاری (WWF)
 • مفتول ها
 • میلگردهای خاص
 • استفاده از میلگردهای گالوانیزه
 • استفاده از میلگردهای ضد زنگ
 • طبقه بندی آرماتورها
 • فاصله نگه دارهای آرماتوربندی
 • طول مهاری (گیرداری)
 • طول مهاری برای آرماتورهای آجدار تحت اثر كشش منتهی به قلاب
 • حداقل قطر خم
 • حداقل طول راست آرماتور بعد از خم
 • محدودیت فواصل برای آرماتورها
 • 1- میله های اصلی
 • 2- خاموت ها
 • وظیفه خاموت ها درستون ها
 • جزییات خاص در آرماتوربندی ستون ها
 • رفتار تیرهای بتنی مسلح تخت خمشی
 • 1- مرحله الاستیك
 • 2- مرحله الاستو- پلاستیك
 • 3- مرحله پلاستیك
 • فرضیات اساسی
 • مقاطع كم فولاد و مقاطع پرفولاد
 • 1- مقطع متعادل
 • 2- مقطع كم فولاد
 • 3- مقطع پرفولاد
 • گسیختگی نرم و گسیختگی ترد
 • 1- گسیختگی (شكست) نرم
 • گسیختگی (شكست) ترد
 • ضوابط آیین نامه ای تیرها
 • انواع ترك ها
 • 1- ترك خمشی قائم
 • 2- ترك های قطری
 • ترك های برشی جان
 • ترك های برشی- خمشی
 • خاموت ها
 • انواع ستونه ها و ضوابط آرماتورگذاری آن ها
 • آرماتورهای عرضی در ستون به دلایل زیر به كار می روند
 • ضوابط آیین نامه ای مربوط به ستون ها
 • آرماتورهای عرضی برای اعضای خمشی
 • مارپیچ
 • شكل پذیری
 • شكل پذیری در تیرهای آهن بتن آرمه
 • نسبت فولاد كششی
 • نسبت فولاد فشاری
 • مقاومت بتن مصرف شده
 • مقاومت فولاد مصرف شده
 • شكل مقطع تیر
 • فولاد عرضی (خاموت ها)
 • چسبندگی فولاد و بتن ومهار آرماتور
 • محصور كردن بتن
 • شكل پذیری در ستون های بتن آرمه
 • فولاد عرضی دور پیچ
 • فولاد عرضی به شكل قلاب
 • محل وصله آرماتورهای راسته
 • ابعاد ستون
 • شالوده ها
 • انواع شالوده های سطحی
 • اصول كلی در آنالیز و طرح پی ها
 • شالوده های مركب
 • انواع شالوده ها
 • شالوده منفرد
 • شالوده نواری
 • شالوده گسترده
 • شالوده باسكولی
 • ضوابط آیین نامه ای مربوط هب شالوده ها
 • دال های بتن آرمه
 • سیستم تیردال
 • سیستم دال تخت
 • دال های یك طرفه
 • ضخامت دال
 • آرماتورهای افت و حرارت
 • آرماتور گذاری در دال های یك طرفه
 • دال یك طرفه ممتد
 • دال های یك طرفه یا تیرچه های بتنی
 • دال های دو طرفه
 • ضوابط آیین نامه ای دال ها(ضخامت دال)
 • حداكثر تغییر شكل مجاز در دال ها
 • آرماتورگذاری دال ها
 • آرماتور های افت و حرارت
 • سقف تیرچه بلوك
 • معایب سقف تیرچه بلوك
 • اجزای تشكیل دهنده سقف تیرچه بلوك
 • تیرچه
 • خرپا از سه قسمت تشكیل شده است
 • تیرچه های بتن آرمه در انواع زیرند
 • تیرچه بتنی و خرپای فلزی
 • تیرچه های قالب سفالی
 • تیرچه های فلزی با جان باز
 • تیرچه های پیش تنیده
 • بلوك
 • آرماتور ممان منفی
 • آرماتور حرارتی و توزیع بار
 • كلاف عرضی (tie beam)
 • قلاب اتصال
 • روش حمل تیرچه و انبار كردن آن
 • نصب تیرچه ها
 • ارتفاع بلوك با توجه به ارتفاع تیرچه ها
 • آرماتورهای عرضی (مورب)
 • نصب بلوك ها در بین تیرچه ها
 • آماده سازی سقف برای بتن ریزی
 • بتن ریزی و متراكم كردن آن
 • عمل آوردن بتن
 • باز كردن قالب ها و جمع آوری تكیه گاه های موقت
محصولات مرتبط
 dff ،   dffsdff ،   dfghff ،   dfghfghff ،