صفحه اصلی |  فروشگاه |  (كاربر ميهمان) ورود  | ثبت نام


اطلاعات و مشخصات کامل محصول انتخابی شما :


نام محصول پایان نامه حسابداری - بررسی حسابداری شرکت ها
قیمت محصول 250000 ریال
تعداد موجودی 94
نام فروشنده فروشگاه سایت
نوع ارسال
هزینه ارسال 0 ریال
زمان ارسال همزمان با اتمام پرداخت
توضیحات خريد و دانلود پايان نامه حسابداري - بررسي حسابداري شرکت ها
پورسانت بازاریاب 25000 ریال

  
مشخصات کامل محصول
حسابداری هفت

دانلود چکيده پايان نامه بررسی حسابداری شرکت ها

پایان نامه حسابداری - بررسی حسابداری شرکت ها

فرمت DOC تعداد صفحه 260 حجم فایل 152 کیلوبایت قابل دانلود بعد از خرید

مهمترین سرفصلهای پایان نامه حسابداری - بررسی حسابداری شرکت ها

 • مقدمه
 • بخش اول
 • تعریف حسابداری (سنتی)
 • حسابداری به عنوان یك فعالیت خدماتی
 • حسابداری به عنوان زبان واحد اقتصادی
 • حسابداری به عنوان ثبت تاریخی
 • حسابداری به عنوان یك سیستم اطلاعاتی
 • حسابداری به عنوان واقعیت اقتصاد جاری
 • حسابداری به عنوان دانشی نوین
 • كلیات
 • اهداف كلی شركتهای تعاونی
 • انواع شركت تعاونی از لحاظ عضویت
 • شركت تعاونی عام
 • شركت تعاونی خاص
 • انواع شركتهای تعاونی از نظر نوع فعالیت
 • مقایسه تعاونی های تولیدی با توزیعی
 • سرمایه در شركتهای تعاونی
 • سایر تعاونی های توزیع عام
 • اگر تعداد اعضاء بیش از 500 نفر باشد
 • تعاونی مصرف
 • تعاونی مسكن
 • سایر تعاونی ها
 • تأمین سرمایه
 • تبصره
 • فرآیند تأسیس شركت تعاونی
 • وظایف هیئت مؤسس
 • حسابداری شركتهای تعاونی
 • هزینه تأسیس
 • تغییرات سرمایه
 • ارزیابی سهام در شركت تعاونی
 • ارزیابی دارائها و بدهی ها
 • دارائیها
 • تغیرات در دفاتر قانونی
 • افزایش سرمایه
 • ثبت انتقال سود انبشاته و اندوخته قانونی به ساهم شركت تعاونی
 • كاهش سرمایه
 • تقسیم سود
 • تبصره 1
 • تبصره 2
 • ادغام
 • ادغام یا تركیب ممكن است چندین شكل قانونی داشته باشد
 • ادغام قانونی
 • تلفیق قانونی
 • تحصیل سهام
 • كاهش دارائی ها یا افزایش بدهی ها
 • انتقال دارائی ها و بدهی ها به شركت تعاونی جدید
 • دفاتر شركت تعاونی جدید
 • انحلال و تصفیه
 • مراحل تصفیه
 • فرآیند عملیات حسابداری تصفیه
 • پرسش
 • تمرین و مسائل
 • مطلوبست
 • ثبت رویدادهای فوق در دفاتر
 • ثبت عملیات انحلال شركت تعاونی
 • ثبت عملیات انحلال شركت تعاونی
 • تشكیل شركت سهامی
 • تعریف شركت سهامی
 • شركت سهامی عام
 • شركت سهامی خاص
 • تفاوت شركتهای سهامی عام و خاص
 • فرآیند تشكیل شركت سهامی عام
 • مرحله مقدماتی
 • مرحله تكمیلی
 • تعریف و خصوصیات سهام
 • سهام با نام
 • سهام عادی مبنای اولیه مالكیت واحد تجاری
 • سهم ممتاز
 • طبقه‌بندی حقوق صاحبان سهام
 • حقوق مادی سهامداران
 • سرمایه پرداخت شده
 • سرمایه مجاز (ثبت شده)
 • سرمایه قانونی
 • سهام منتشرشده در دست مردم
 • سرمایه – سهام تعهد شده (پذیره نویسی)
 • تعهد پذیره نویسان (حسابهای دریافتنی پذیره نویسی شده )
 • صرف سهام
 • سهام خزانه
 • ارزش اسمی سهام
 • حقوق صاحبان سهام
 • اندوخته‌ها
 • ارزش دفتری سهام
 • حسابداری انتشار سهام
 • سیستم عملیات حسابداری انتشار سهام مبتنی بر تعهد پرداخت
 • تعهد موسسین
 • ثبت بابت واگذاری دارائی های نقو غیر نقد نزد بانك شركت در شرف تاسیس
 • مطالبه مبلغ پرداخت نشده سهام
 • حسابداری صدور سهام با ارزش اسمی
 • حسابهداری صدور سهام بدون ارزش اسمی
 • حسابداری صدور سهام بصورت یكجا
 • حسابداری صدور سهام در مقابل اموال و خدمات
 • تعریف شركت سهامی
 • مزایای شركت سهامی
 • محدودیت مسئولیت سهامداران
 • تجمع سرمایه های كوچك
 • معایب شركتهای سهامی
 • مالیات بر درآمد شركتهای سهامی
 • رعایت مقرارت بیشتر
 • سازمان شركتهای سهامی
 • هزینه های تأسیس
 • حقوق قانونی سهامداران
 • حق رأی برای انتخاب هیئت مدیره
 • حق دریافت سهمی از سود شركت
 • حق تقدم خرید سهام جدید
 • حق سهیم بودن در داراییهای شركت هنگام انحلال
 • حسابداری حقوق صاحبان سهام
 • ضرورت تشكیل شركتهای سهامی
 • شركت سهامی به دو نوع تقسیم می شود
 • سهام
 • انواع سهام
 • سهام با نام
 • سهام بی نام
 • سهام نقدی
 • سهام غیرنقدی
 • سهام ممتاز
 • پذیره نویسی
 • ارزش سهام
 • ارزش اسمی
 • ارزش دفتری
 • ارزش تصفیه
 • ارزش روز
 • اندوخته ها
 • انواع اندوخته ها
 • مجامع شركتهای سهامی
 • هیئت مدیره
 • بازرسان
 • بخش دوم
 • عملیات حسابداری در هنگام شروع به كار شركتهای سهامی
 • بخش سوم
 • حقوق صاحبان سهام
 • صرف سهام
 • نمایش صرف سهام در ترازنامه در قسمت حقوق صاحبان سهام
 • ارزش اسمی
 • ارزش دفتری سهام ممتاز
 • ارزش دفتری هر سهم عادی
 • كسر سهام
 • سهام خزانه – سهام اهدائی
 • دلائل بازخرید كردن سهام توسط شركت
 • بخش چهارم
 • حسابهای لازم در شركتهای سهامی
 • حساب تولید
 • ویژگیهای سهام ممتاز
 • اولویت سهام ممتاز از نظر تقسیم سود
 • سود قابل تقسیم
 • سهام ممتاز با سود انباشته
 • سهام ممتاز
 • سهام ممتاز با حق مشاركت در كل سود
 • محاسبات
 • حق رأ بیشتر نسبت به سهام عادی
 • اولویت در دریافت داراییها هنگام انحلال شركت
 • سهام ممتاز قابل تبدیل به سهام عادی
 • انتشار سهام برای تحصیل داراییهای غیرنقدی
 • سهام سرمایه تعهد شده
 • سرمایه اهداء شده
 • ارزش دفتری سهام عادی
 • حقوق صاحبان سهام
 • حقوق صاحبان سهام
 • ارزش بازار سهام عادی
 • ترازنامه شركتهای سهامی
 • مفاهیم استفاده شده در فصل دوم
 • زش اسمی
 • ارزش دفتری هر سهم عادی
 • سرمایه پرداخت شده
 • سود (زیان) انباشته
 • سود نقدی سهام
 • سهام سرمایه
 • سهام عادی
 • سهام ممتاز
 • شركت سهامی
 • شركت سهامی خاص
 • شركت سهامی عام
 • صرف سهام
 • كسر سهام
 • هزینه های تأسیس
 • هیئت مدیره
 • بخش اول
 • شركتهای تجاری
 • تعریف
 • شركت با مسئولیت محدود
 • ثبت شركتها
 • بخش دوم
 • شركتهای تضامنی
 • مقررات
 • تشكیل شركت
 • ثبت های اولیه تشكیل شركت تضامنی
 • حسابهای شركت تضامنی
 • حساب تقسیم سود و زیان
 • حساب جاری
 • مفهوم حساب جاری از نظر شركت
 • مفهوم حسابداری از نظر شریك
 • حساب برداشت
 • حساب وام شریك
 • نحوه تقسیم سود
 • حقوق شركاء شاغل – حق مدیریت شركاء
 • پاداش شركاء
 • حل مسئله
 • سود تضمین شده سرمایه و جاری
 • بخش سوم
 • ورود شریك جدید
 • ورود شریك جدید به دو صورت زیر می باشد
 • جایگزینی
 • افزایش سرمایه
 • جایگزینی
 • افزایش سرمایه
 • بخش چهارم
 • خروج شریك و یا فوت
 • مفاهیم كلی
 • سهم شریك خارج شونده یا فوت شده
 • بعد از اتمام عملیات فوق
 • بخش پنجم
 • تصفیه (انحلال شركت)
 • طرز عمل
 • مفهوم حساب تصفیه
 • ادامه عملیات
 • بصورت آنی
 • عملیات انجام شده توسط مدیر تصفیه
 • مسائل فصل دوم
محصولات مرتبط
 dff ،   dffsdff ،   dfghff ،   dfghfghff ،