صفحه اصلی |  فروشگاه |  (كاربر ميهمان) ورود  | ثبت نام


اطلاعات و مشخصات کامل محصول انتخابی شما :


نام محصول پایان نامه روانشناسی - بررسی رابطه بین ملاکهای همسر گزینی دانشجویان دختر و پسر دانشگاه شهید بهشتی
قیمت محصول 200000 ریال
تعداد موجودی 79
نام فروشنده فروشگاه سایت
نوع ارسال
هزینه ارسال 0 ریال
زمان ارسال همزمان با اتمام پرداخت
توضیحات خريد و دانلود پايان نامه روانشناسي - بررسي رابطه بين ملاکهاي همسر گزيني دانشجويان دختر و پسر دانشگاه شهيد بهشتي
پورسانت بازاریاب 20000 ریال

  
مشخصات کامل محصول
پرتال جامع روانشناسی هفت

پایان نامه روانشناسی - بررسی رابطه بین ملاکهای همسر گزینی دانشجویان دختر و پسر دانشگاه شهید بهشتی

فرمت DOC تعداد صفحه 125 حجم فایل 85 کیلوبایت قابل دانلود بعد از خرید

مهمترین سرفصلهای پایان نامه روانشناسی -بررسی رابطه بین ملاکهای همسر گزینی دانشجویان دختر و پسر دانشگاه شهید بهشتی

 • چكیده
 • فصل اول: مقدمه
 • بیان مساله
 • سابقه و ضرورت مساله
 • اهداف پژوهش
 • سوالات تحقیق
 • تعاریف نظری و عملیاتی مفاهیم و متغیرها
 • تعریف تفكر
 • تعریف تفكر غیر منطقی
 • تعریف عملیاتی تفكر غیرمنطقی
 • تعریف ازدواج
 • معیارهای ازدواج
 • معیارهای زیستی
 • معیارهای روان شناختی
 • معیارهای اجتماعی
 • معیارهای اقتصادی
 • عوامل خانوادگی
 • متغیرهای تحقیق
 • متغیر مستقل
 • متغیر وابسته
 • متغیر تعدیل كننده
 • متغیر كنترل
 • متغیرهای مداخله گر
 • فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق
 • مروری كلی بر نظریه درمان عقلانی ـ هیجانی ـ رفتاری
 • روشهای شناختی
 • روشهای فراخوان عاطفی
 • روشهای رفتاری آشفتگی
 • ماهیت سلامتی و آشتفگی روان شناختی
 • اصول ششگانه نظریه الیس
 • اصل اول
 • اصل دوم
 • اصل سوم
 • اصل چهارم
 • اصل پنجم
 • اصل ششم
 • باورهای غیر منطقی
 • انواع باورهای غیر منطقی
 • تفكر غیرمنطقی تایید دیگران
 • تفكر غیرمنطقی توقع بیش از حد (انتظارات زیاد از خود)
 • تفكر غیر منطقی سرزنش كردن
 • تفكر غیر منطقی واكنش نومیدی
 • تفكر غیرمنطقی عدم كنترل هیجانات
 • تفكر غیر منطقی دلواپسی اضطرابی
 • تفكر غیر منطقی اجتناب از مشكلات
 • تفكر غیرمنطقی اتكا به دیگران (وابستگی)
 • تفكر غیرمنطقی درماندگی نسبت به تغییر خویش
 • تفكر غیرمنطقی عدم كنترل در برابر مشكلات دیگران
 • تفكر غیرمنطقی كمال طلبی
 • تاریخچه ازدواج
 • تعریف ازدواج
 • فلسفه ازدواج
 • هدفها و انگیزه های ازدواج و تشكیل خانواده
 • انگیزه های دیگر
 • ازدواج و اشكال آن
 • اقسام ازدواج
 • ازدواج یك همسر گزینی
 • ازدواج چند زن گزینی
 • ازدواج چند شوهر گزینی
 • ازدواجهای گروهی
 • عوامل موثر در ازدواج
 • عوامل اجتماعی
 • عوامل سیاسی
 • عوامل فرهنگی
 • دین و مذهب
 • آداب و رسوم در رابطه با ازدواج
 • آراستن ظاهر
 • عوامل اقتصادی
 • عوامل روانی و اخلاقی
 • عوامل توفیق و حفظ زناشویی
 • ویژگی هایی كه در امر زناشویی نقش دارند
 • عوامل جسمانی و ژنتیكی
 • سن ازدواج
 • جنبه روانی
 • جنبه فیزیولوژیكی
 • مهمترین عوامل توفیق در ازدواج
 • رشد عاطفی و فكری
 • توافق، علایق و طرز تفكر
 • تشابه تحصیلی و طبقاتی
 • طرز فكر راجع به امور جنسی
 • عوامل موثر در ناپایداری ازدواج
 • فقر اقتصادی
 • كم سن و سال بودن زن و مرد
 • بی فرزندی و كم فرزندی
 • شهرگرایی و رشد صنعت
 • استقلال مالی و اقتصادی زن
 • اختلاف در مذهب و فرهنگ
 • ناراحتی روحی و روانی
 • ناتوانی جنسی
 • عدم سازش فكری و اجتماعی
 • عدم وجود روابط انسانی درخانواده
 • ساختار خانواده و همسرگزینی
 • همسرگزینی در ایران
 • اصول كلی در انتخاب همسر
 • توجه به خانواده
 • اخلاق نیك
 • رعایت اصول كفویت
 • توجه به تناسب سنی و جسمی
 • سلامت جسمی و روحی
 • علم و سواد
 • زیبایی
 • پژوهشهای انجام شده در زمینه تفكرات غیرمنطقی و ملاكهای همسرگزینی
 • فصل سوم: روش انجام پژوهش
 • روش پژوهش و دلایل انتخاب آن
 • جامعه آماری
 • حجم نمونه
 • روش نمونه برداری
 • روشهای گردآوری داده ها، ابزارهای پژوهش
 • آزمون تفكرات غیر منطقی A.T.I.B
 • اعتبار و پایایی آزمون تفكرات غیرمنطقی A.T.I.B
 • روند ساخت آزمون تفكرات غیرمنطقی A.T.I.B
 • همسانی درونی آزمون A.T.I.B
 • پرسشنامه مربوط به ملاكهای همسرگزینی
 • طرح اجرای پژوهش
 • روشهای آماری
 • فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها
 • توصیف داده ها
 • داده های جمعیت شناختی
 • تحلیل داده های مربوط به سوالات تحقیق
 • سوالات تحقیق
 • سوال اول
 • سوال دوم
 • سوال سوم
 • سوال چهارم
 • فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری
 • بحث و خلاصه
 • بحث براساس سوالات تحقیق
 • نتیجه گیری
 • محدودیتهای پژوهش
 • پیشنهادات
 • منابع
 • پیوستها
 • پرسشنامه تفكرات غیر منطقی A.T.I.B
 • پرسشنامه مربوط به ملاكهای ازدواج
 • پاسخنامه آزمون تفكرات غیر منطقی
محصولات مرتبط
 dff ،   dffsdff ،   dfghff ،   dfghfghff ،