صفحه اصلی |  فروشگاه |  (كاربر ميهمان) ورود  | ثبت نام


اطلاعات و مشخصات کامل محصول انتخابی شما :


نام محصول پروژه مهندسی آب و فاضلاب - بررسی پروژه آب و فاضلاب دولت آباد تربت حیدریه
قیمت محصول 300000 ریال
تعداد موجودی 95
نام فروشنده فروشگاه سایت
نوع ارسال
هزینه ارسال 0 ریال
زمان ارسال همزمان با اتمام پرداخت
توضیحات خريد و دانلود پروژه مهندسي آب و فاضلاب - بررسي پروژه آب و فاضلاب دولت آباد تربت حيدريه
پورسانت بازاریاب 30000 ریال

  
مشخصات کامل محصول
پرتال جامع عمران هفت

پروژه مهندسی آب و فاضلاب - بررسی پروژه آب و فاضلاب دولت آباد تربت حیدریه

فرمت DOC تعداد صفحه 210 حجم فایل 3500 کیلوبایت قابل دانلود بعد از خرید

مهمترین سرفصلهای پروژه مهندسی آب و فاضلاب - بررسی پروژه آب و فاضلاب دولت آباد تربت حیدریه

 • فصل اول : سیمای كلی طرح
 • مطالعات خراسان رضوی
 • کلیات
 • ادیان و مذاهب در استان خراسان
 • آثار تاریخی منطقه
 • سبزوار
 • خواف
 • شهرستان تربت حیدریه
 • شهرستان مشهد
 • لهجه و زبان
 • اقوام و نژاد
 • صنایع دستی
 • وسعت
 • موقیعت جغرافیایی
 • تقسیمات كشوری استان خراسان رضوی
 • مطالعات شهرستان تربت حیدریه
 • كلیات
 • پیشینه تاریخی
 • آثار تاریخی
 • صنایع دستی
 • وسعت
 • موقیعت جغرافیایی
 • شهر دولت آباد
 • كلیات
 • نژاد و قومیت
 • مذهب و اعتقادات
 • آداب و رسوم
 • وجه تسمیه شهر دولت آباد
 • وضعیت دروازه‌ها در گذشته
 • آثار تاریخی و مزارات
 • تپه دیز
 • وسعت
 • موقیعت جغرافیایی
 • زمین شناسی
 • وضعیت خاك شناسی
 • توپوگرافی
 • وضعیت لرزه خیزی منطقه
 • مشخصات كالبدی شهر دولت آباد
 • كاربری اراضی در طرح هادی
 • تراکم موجود شهر
 • وضعیت فضای سبز
 • محدوده استحفاظی و خدماتی
 • جهات رشد و توسعه شهر در آینده
 • پیش بینی كاربریهای اصلی در طرح هادی
 • كاربری اراضی خدماتی موجودو یشنهادی درطرح هادی و درصدتحقق آن
 • طرح های زیربنایی توسعه شهردر آینده
 • فصل دوم : هواشناسی
 • ایستگاههای هواشناسی استان خراسان
 • دما
 • تعداد روزهای یخبندان
 • تعیین عمق یخبندان
 • رطوبت نسبی
 • آمار بارندگی
 • بارندگی متوسط ماهانه
 • بارندگی متوسط فصلی
 • ساعات تابش آفتاب
 • باد
 • اقلیم
 • اقلیم شهر دولت آباد
 • بررسی نتایج هواشناسی
 • فصل سوم : جمعیت
 • جمعیت
 • پیشگفتار
 • بررسی جمعیت شهرستان تربت حیدریه
 • بررسی منابع مختلف جمعیتی شهرستان دولت آباد وتغییرات آن
 • سرشماری نفوس ومسكن
 • آمار مركز بهداشت شهر دولت آباد
 • آمار طرح هادی شهر دولت آباد
 • سوابق مطالعات مشاورین قبلی
 • برآورد جمعیت 1375 تا 1385
 • وسعت خانوار
 • تركیب جنسی جمعیت و نسبت مردان به زنان
 • تركیب سنی جمعیت
 • میزان موالید و مرگ و میر شهر دولت آباد
 • میزان با سوادی جمعیت 6 ساله و بیشتر شهر دولت آباد
 • مهاجرت
 • تركیب سنی مهاجران
 • روشهای پیش بینی جمعیت آینده شهر
 • پیش بینی افزایش جمعیت به روشهای ذیل انجام می گردد
 • برآورد جمعیت تا سال 1415 به روش تصاعد هندسی
 • انتخاب فرض برتر
 • برآورد جمعیت تا سال 1415 به روش ترکیبی
 • رشد طبیعی جمعیت
 • میزان موالید و باروری
 • باروری كل TFR
 • میزان مرگ و میر
 • آینده‌نگری جمعیت
 • رشد مطلق
 • حالت دوم
 • تحلیل ونتیجه گیری
 • فصل چهارم : مطالعات منابع آب
 • آبهای سطحی
 • رودخانه شصت دره
 • رودخانه كال سالار
 • رودخانه كاهیجه
 • كانال بند بیشه
 • رودخانه ازغند
 • رودخانه شادمهر
 • رودخانه قلعه جوق
 • كالشور
 • منابع آبهای زیر زمینی
 • حوضه آبریز دشت زاوه تربت حیدریه
 • آب های سطحی دشت زاوه
 • آب های زیر زمینی دشت زاوه
 • زمین شناسی دشت زاوه
 • سطح سفره آب زیرزمینی
 • کیفیت آب زیر زمینی
 • نوسانات سطح آب زیرزمینی (هیدروگراف معرف) در پهنه آبرفتی زاوه
 • تغییرات حجم مخزن سفره آب زیرزمینی در دشت زاوه
 • ارزیابی بیلان هیدروژئولوژی دشت زاوه
 • برداشت از منابع آب زیر زمینی
 • جمع بندی
 • فصل پنجم : وضعیت موجود شبکه آبرسانی
 • تاریخچه تأمین و توزیع آب شرب
 • منابع تأمین آب شهر دولت آباد
 • مخزن ذخیره
 • خطوط انتقال و شبکه توزیع آب شرب شهر
 • بررسی روند واگذاری انشعابات
 • آمار تعداد مشتركین به تفكیك نوع مشترك
 • كیفیت منابع آب
 • اثر آب بر روی تجهیزات انتقال وتوزیع آب شرب
 • شاخص اشباع لانژلیه
 • شاخص پایداری رایزنار
 • فشارسنجی و اتفاقات
 • فشار سنجی
 • اتفاقات
 • مشکلات موجود شبکه
 • اولویتهای پیشنهادی اصلاح و توسعه مربوط به شبکه آبرسانی شهر دولت آباد
 • اصلاح شبکه
 • توسعه شبکه
 • توسعه خطوط انتقال
 • فصل ششم : نیاز آبی
 • مقدمه
 • عوامل موثر در مصرف آب
 • شرایط اقلیمی منطقه
 • وضعیت فرهنگی و اقتصادی مردم
 • نوع جامعه
 • فشار آب
 • قیمت آب
 • مدیریت سیستم آبرسانی
 • مصارف آب در گذشته
 • مصارف خانگی
 • مصارف سرانه عمومی
 • مصارف سرانه تجاری و صنعتی
 • مصرف سرانه فضای سبز عمومی
 • تلفات
 • برآورد مصرف سرانه كل طی سالهای 1380 تا1385
 • پیش بینی مصارف آب
 • پیش بینی مصارف خانگی طی سالهای مختلف طرح
 • روش تجربی کاپن
 • روش پیشنهادی فایر
 • روش افزایش خطی
 • روش تجربی افزایش یک مقدار ثابت
 • پیش بینی مصرف سرانه عمومی
 • پیش بینی مصارف سرانه تجاری و صنعتی
 • پیش بینی مصرف فضای سبز
 • برآورد تلفات آب در سال افق طرح
 • پیش بینی مصرف سرانه كل در افق طرح
 • تعیین ضرایب مصرف
 • مقدمه
 • نوسانات سالانه
 • نوسانات فصلی
 • نوسانات ماهیانه
 • نوسانات روزانه و ساعتی
 • ضریب حداکثر مصرف روزانه C1
 • ضریب حداکثر مصرف ساعتی C2
 • برآورد كلی نیاز آب در افق طرح
 • فصل هفتم : مبانی و ضوابط طرح
 • دوره طرح
 • تعیین دوره طرح یا افق طرح
 • اصطلاحات رایج در طرح آبرسانی
 • انواع شبکه های توزیع آب
 • شبکه شاخه ای
 • شبکه حلقوی
 • شبکه مرکب
 • نوع شبکه پیشنهادی
 • سرعت آب
 • حداکثر سرعت آب
 • حداقل سرعت آب
 • فشار آب
 • حداکثر فشار شبکه
 • حداقل فشار شبکه
 • افت فشار زیاد در شبكه توزیع
 • حداقل قطر لوله ها
 • دبی طراحی لوله
 • ضوابط تأمین نیازهای آتش نشانی
 • تعداد آتش سوزی های همزمان
 • دبی قابل برداشت از هر شیر آتش نشانی
 • تعداد و محل های شیرهای آتش نشانی
 • فاصه شیرهای آتش نشانی
 • فشار مجاز شبکه برای آتش نشانی
 • لوله ها
 • انواع لوله های مورد استفاده در طرحهای آبرسانی
 • لوله های چدنی
 • لوله های آزبست سیمان
 • لوله های فولادی
 • لوله‌های پلی‌اتیلن
 • لوله های (Glass Reinforced Plastic pipe) GRP
 • لوله های بتن مسلح
 • مقایسه فنی انواع لوله ها
 • مقایسه اقتصادی بین انواع لوله ها
 • ضوابط تعداد و محل نصب شیر آلات در شبکه توزیع آب
 • شیرهای قطع و وصل
 • شیرهای آتش نشانی
 • شیرهای تخلیه هوا
 • شیرهای تخلیه
 • شیرهای فشارشکن
 • جمعیت ؛ عامل برآورد مقدار آب یك شهر
 • دوره طراحی مخازن نگهداری آب و طراحی شبكه
 • انواع منبع آب
 • تلفات
 • روش های تعیین جمعیت آینده
 • مشخصات محل پروژه
 • وسعت
 • موقیعت جغرافیایی
 • شهرستان تربت حیدریه
 • وسعت
 • موقیعت جغرافیایی
 • شهر دولت آباد
 • تراکم موجود شهر
 • پیش بینی كاربریهای اصلی در طرح هادی
 • محاسبات اولیه
 • محاسبات جمعیتی
 • طرح و محاسبات شبكه آبرسانی
 • ارتفاع ودبی مربوط به هر گره
 • تعداد افراد تحت پوشش هر یك از لوله ها و دبی مربوطه
 • طول معادل افت لوله ها
 • جدول طول واقعی و طول محاسباتی
 • جدول قطر لوله ها
 • طرح و محاسبات شبكه فاضلاب
محصولات مرتبط
 dff ،   dffsdff ،   dfghff ،   dfghfghff ،