صفحه اصلی |  فروشگاه |  (كاربر ميهمان) ورود  | ثبت نام
مهبانگ


اطلاعات و مشخصات کامل محصول انتخابی شما :


نام محصول پایان نامه کارشناسی حسابداری - حسابداری و حسابرسی دولتی
قیمت محصول 200000 ریال
تعداد موجودی 89
نام فروشنده فروشگاه سایت
نوع ارسال
هزینه ارسال 0 ریال
زمان ارسال همزمان با اتمام پرداخت
توضیحات خريد و دانلود دانلود پايان نامه کارشناسي حسابداري حسابداري و حسابرسي دولتي
پورسانت بازاریاب 20000 ریال

  
مشخصات کامل محصول
حسابداری هفت

پایان نامه کارشناسی حسابداری -حسابداری و حسابرسی دولتی

فرمت DOC تعداد صفحه 75 حجم فایل 1100 کیلوبایت قابل دانلود بعد از خرید

مهمترین سرفصلهای پایان نامه کارشناسی حسابداری - حسابداری و حسابرسی دولتی

 • تاریخچه حسابداری و حسابرسی
 • دوران نظام فئودالی و ارباب رعیتی
 • دوران رنسانس و سرمایه داری تجاری
 • دوران انقلاب صنعتی
 • حسابداری حرفه ای و حسابرسی
 • نظامهای پارلمانی ، بودجه و حسابداری دولتی
 • حسابرسی در شركت تجاری
 • حسابداری دولتی چیست
 • مقدمه
 • تعریف حسابداری دولتی
 • مشخصات یك موسسه دولتی
 • مقایسه حسابداری دولتی و حسابداری بازرگانی
 • موارد افتراق
 • صورتهای مالی آنها با هم متفاوت است
 • لزوم رعایت كنترل بودجه ای
 • لزوم نگهداری حسابهای مستقل
 • تفاوت در نحوه ثبت دارائیهای ثابت
 • تفاوت در مبنای حسابداری
 • استفاده كنندگان داخل سازمان مانند
 • مسئولین برنامه ریزی
 • وزیر یا رئیس موسسه
 • مدیران سطوح میانی
 • بازرسان و حسابرسان داخلی
 • استفاده كنندگان خارج از سازمان یا وزارتخانه
 • هیات دولت
 • مجلس نمایندگان
 • حسابرسان مستقل
 • مردم
 • مبنای نقدی
 • مبنای تعهدی
 • شناسایی و ثبت درآمدها
 • شناسایی و ثبت هزینه ها
 • مبنای نیمه تعهدی
 • مبنای تعهدی تعدیل شده
 • مبنای نقدی تعدیل شده
 • مراحل اساسی در تهیه بودجه بر مبنای صفر
 • روشهای طبقه بندی هزینه ها
 • طبقه بندی هزینه هابه تفكیك عوامل اصلی بهای تمام شده
 • طبقه بندی هزینه ها به مستقیم و غیر مستقیم
 • طبقه بندی هزینه ها به روش تركیبی
 • انواع هزینه ها در هر یك از مراكز هزینه
 • شفافیت بودجه ای و نقش حسابداری دولتی
 • مقدمه
 • ارتباط حسابداری، بودجه و پاسخگویی
 • شرایط لا‌زم برای تحقق حداقل استاندارد شفافیت بودجه¬ای
 • سیستم حسابهای ملی
 • سیستم آمارهای مالی دولت
 • صورتهای مالی اساسی در سیستم آمارهای مالی دولت
 • تغییر نظام بودجه‌ریزی در ایران
 • حسابرسی
 • مقدمه
 • تعریف و هدف حسابرسی
 • فلسفه و جایگاه حسابرسی
 • نظریه شبه قضائی
 • نظریه مسئولیت اجتماعی
 • نظریه مباشرت و نظارت
 • انواع حسابرسی
 • انواع حسابرسی از نظر تابعیت سازمانی
 • حسابرسی مستقل
 • حسابرسی داخلی
 • انواع حسابرسی از نظر دلیل ارجاع كار
 • حسابرسی الزامی
 • حسابرسی اختیاری
 • انواع حسابرسی از نظر نوع رسیدگی
 • حسابرسی صورت های مالی
 • حسابرسی رعایت
 • حسابرسی ویژه
 • حسابرسی عملیاتی
 • حسابرسی مبتنی بر سیستم
 • حسابرسی مبتنی بر ریسك
 • تحول در متدولوژی حسابرسی
 • حسابرسی مبتنی بر سند رسی یا حسابرسی رویدادهای مالی
 • حسابرسی مبتنی بر ترازنامه
 • وظیفه حسابرس خارجی
 • تحول هدف های حسابرسی
 • نقش اصلی حرفه حسابرسی
 • اهمیت و نقش برنامه عملی حسابرسی مالی و عملیاتی بخش عمومی
 • شناخت حسابرسان
 • قوانین و مقررات
 • مطالعه و بررسی شرایط و وضعیت خاص دستگاه اجرایی تحت رسیگی
 • توصیه و پیشنهاد
 • اقدامات عمومی و کلی حسابرسان در محل کار
 • نکا ت کلی در حسابرسی
 • سیر تحول تاریخی در متدولو‍ژی دیوان محاسبات کشور
 • ممیزی حساب
 • نحوه رسیدگی ممیزین دیوان مزبور" سندرسی" بر اساس رعایت قوانین و مقررات موضوعه
 • توصیه ها و پیشنهادها
 • در کوتاه مدت
 • در میان مدت
 • در بلند مدت
 • برنامه حسابرسی سنتی
 • با توجه به مطالب فوق الذکر، به برنامه حسابرسی اجرایی می پردازیم
 • روش رسیدگی به تراز عملیات مالی ( صورت حساب دریافت و پرداخت)
 • روش و مراحل رسیدگی به شرح زیر است
 • برنامه حسابرسی دفاتر
 • روش و مراحل رسیدگی به شرح زیر است
 • برنامه حسابرسی گروه حسابهای درآمد عمومی
 • روش و رسیدگی به شرح زیر است
 • برنامه حسابرسی گروه حسابهای سنوتی
 • روش رسیدگی در مورد تعهدات به شرح زیر است
 • برنامه حسابرسی تضمینات
 • روش رسیدگی در مورد برنامه حسابرسی تضمینات به شرح زیر است
 • برنامه حسابرسی گروه حسابهای اوراق بهادار
 • روش رسیدگی به حساب مخزن اوراق بهادار به شرح زیر است
 • برنامه حسابرسی اعتبار اسنادی
 • روش رسیدگی به برنامه حسابرسی اعتبار اسنادی به شرح زیر است
 • ساختار نظارت در نظام اداری و مالی کشور
 • واحدهای درون سازمانی
 • واحد بودجه
 • واحد تشکیلات
 • واحد روشها
 • واحد مالی (ذیحسابی)
 • واحدهای برون سازمانی
 • وزارت امور اقتصادی و دارایی
 • سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
 • سازمان بازرسی کل کشور
 • سازمان حفاظت محیط زیست
 • ارزیابی عملکرد دستگاههای اجرایی ناظر در سطح کشور
 • وزارت امور اقتصادی و دارایی
 • سازمان مدیرت و برنامه ریزی
 • سازمان بازرسی کل کشور
 • سازمان حفاظت محیط زیست
 • حسابداری و حسابرسی دولتی و ارتباط آنها با پاسخگویی
 • منابع و مآخذ
محصولات مرتبط
 dff ،   dffsdff ،   dfghff ،   dfghfghff ،