صفحه اصلی |  فروشگاه |  (كاربر ميهمان) ورود  | ثبت نام


اطلاعات و مشخصات کامل محصول انتخابی شما :


نام محصول پایان نامه کارشناسی ارشد عمران - بررسی روسازی های بتنی در حمل و نقل ریلی با نگاهی بر متروی تبریز
قیمت محصول 400000 ریال
تعداد موجودی 95
نام فروشنده فروشگاه سایت
نوع ارسال
هزینه ارسال 0 ریال
زمان ارسال همزمان با اتمام پرداخت
توضیحات خريد و دانلود پايان نامه کارشناسي ارشد عمران - بررسي روسازي هاي بتني در حمل و نقل ريلي با نگاهي بر متروي تبريز
پورسانت بازاریاب 40000 ریال

  
مشخصات کامل محصول
پرتال جامع عمران هفت

پایان نامه کارشناسی ارشد عمران - بررسی روسازی های بتنی در حمل و نقل ریلی با نگاهی بر متروی تبریز

فرمت DOC تعداد صفحه 400 حجم فایل 28500 کیلوبایت قابل دانلود بعد از خرید

مهمترین سرفصلهای پایان نامه کارشناسی ارشد عمران - بررسی روسازی های بتنی در حمل و نقل ریلی با نگاهی بر متروی تبریز

 • فصل اول: (تعریف مساله
 • تعریف کلی مساله
 • نیاز به مطا لعه در مورد مساله
 • اثرات مهم مطالعه بر مساله از نظر بهبود آن
 • اهداف و فرضیات
 • دامنه اثر مساله در جامعه علمی و اجتماع
 • محدودیت هاوچهار چوب پروزه
 • مقدمه و تاریخچه
 • فصل دوم: (كاووش در متون)
 • طبقه بندی و مقدمه و اظهار بكر بودن متون
 • بررسی مقالات
 • بررسی تزها و پایان نامه ها
 • بررسی كتابها
 • فصل سوم: (روش تحقیق)
 • روش بكار گرفته شده و دلایل آن
 • دستورالعمل جمع آوری اطلاعات و روشهای بكار رفته
 • تعاریف ، اختصارات و نشانه های ریاضی
 • منطق سیستم تصمیم‌گیری
 • پنج گام اساسی تا تصمیم‌گیری نهایی
 • ارائه مباحث ضروری علمی
 • سابقه و رژیم ترافیكی
 • معیارهای محدود كننده فنی
 • معیارهای آزمایش و كنترل
 • مطالعات و تحلیل‌های تكمیلی
 • تحكیم بستر علمی قضیه و بكارگیری سیستماتیك آن
 • معیارهای ارزیابی مقایسه و مدل انتخاب نوع سیستم روسازی
 • معیارهای ارزیابی و مقایسه
 • انواع خطوط با دال بتنی
 • مدل ارزیابی
 • لایه داخلی مدل ، ابزار تحلیل هزینه طول عمر روسازی
 • لایه میانی : تاثیرات بالقوه اعمالی از مسیر
 • فصل چهارم: (گردآوری اطلاعات)
 • معرفی خطوط با دال بتنی
 • معرفی
 • خطوط بابالاست دربرابرخط بادال
 • خط با بالاست
 • خط با دال
 • طراحی روسازی‌های دارای خط بدون بالاست
 • بلاكها یا تراورسهایی مدفون در بتن
 • طراحی های روسازیهای خطوط با دال
 • توسعه كیفیت یكپارچگی سیستم
 • خط زوبلین
 • خط با بستر بتن آسفالتی
 • دالهای پیش ساخته
 • خط با دال شینكانسن
 • با دال بوگل
 • دالهای یكپارچه و ابنیه فنی
 • ریل مدفون
 • خصوصیات ریل مدفون
 • ساخت خط ریل مدفون
 • تجربیات اجرایی ریل مدفون
 • خط عرشه‌ای
 • سازه های ریل با تكیه گاه پیوسته و مهار شده
 • خط كوكن
 • ریل قاشقی با تكیه گاه پیوسته
 • ریلهای مهار شده در جان
 • EPS به عنوان مصالح بستر در سازه خط با دال راه آهن
 • معرفی
 • سازه های خط با دال بتنی با زیر اساس EPS
 • عملكرد استاتیكی
 • ایفای نقش دینامیكی
 • كاربردها
 • خاصیت ارتجاعی خط
 • مقتضیات سیستم
 • مقتضیات زیرسازی
 • مقتضیات خط با دال بتنی در تونلها
 • مقتضیات خط با دال بتنی روی پلها
 • تجربیات عمومی با سیستمهای خط با دال
 • نتیجه‌گیری و پیشنهادات
 • المانهای تشكیل‌دهنده خطوط با دال بتنی
 • ریل
 • پابند
 • تراورس
 • تكنیك های ساخت ، تولید
 • انواع ساخت
 • نقاط تكیه گاهی مجزا ریل با تراورس ها
 • روش ساخت مدفون
 • روش ساخت رهدا
 • روش ساخت رهدا در خاك ریزی و خاك برداری ها
 • روش ساخت رهدا در تونل ها
 • روش ساخت BERLIN
 • روش ساخت HEITKAMP
 • روش ساخت SBV
 • روش ساخت ZÜBLIN
 • ساخت تراورس های غیر مدفون
 • روش ساخت SATO
 • نوع ساخت FFBS-ATS-SATO
 • نوع ساخت ATD
 • روش ساخت BTD
 • روش ساخت . WALTER
 • روش ساخت GETRAC
 • 7نقاط تكیه گاهی گسسته ریل بدون تراورس ها
 • انواع ساخت سازه خط یكپارچه
 • روش ساخت GRASS TRACK
 • روش ساخت HOCHTIEF / SCHRECK - MIEVES / LONGO
 • روش ساخت FFC
 • روش ساخت BES
 • روش ساخت BTE
 • انواع ساخت پیش ساخته
 • تكیه گاه ریل پیوسته
 • روش ساخت INFUNDO
 • 31خطوط با پابند های گیره ای
 • روش ساخت SFF
 • روش ساخت SAARGUMMI
 • پیشرفت های دیگر
 • خطوط دارای تراورسهای قابی
 • خطوط نردبانی
 • نتیجه
 • فصل پنجم: (نتیجه گیری)
 • تحلیل اطلاعات
 • سیستم های قطار سبك (LRT)
 • مترو
 • محیط زیست و حفظ آن در حمل و نقل شهری
 • ویژگی های خطوط قطار شهری
 • ایمنی كامل
 • حداقل تعمیرات
 • زیبائی و پاكیزگی بستر خط و سهولت نظافت
 • حداقل لرزش و سر و صدا
 • شرائط محیطی شهرستان تبریز
 • پارامترهای مهم طراحی خطوط قطار شهری
 • عرض خطوط
 • حداقل شعاع قوس افقی
 • قوسهای قائم Vertical curve
 • حداكثر شیب و فراز Max gradient
 • فواصل محوری خطوط Centre to centre track
 • دور خطوط Superelevation
 • سرعت
 • بار محوری Axle load
 • شیب عرضی ریلها
 • مشخصات ابعادی سكوها
 • طول سكوها
 • ارتفاع سكوها
 • عرض سكوها
 • اندازه قواره خطوط
 • اندازه قواره خطوط در مسیر روباز Clearance gauge open
 • اندازه قواره خطوط در مسیر تونل Clearance Gauge in Tonnel
 • انواع تیپ خطوط قطار شهری
 • خطوط شهری همسطح AT GRADE TRAK
 • خطوط شهری زیرزمینی( مترو ) UNDER GROUND
 • خطوط شهری در ارتفاع ELEVATED TRACK
 • خطوط با ترافیك مختلط MIXED TRAFFIC
 • خطوط مستقل ‌ INDEPENDENT
 • گزینه پیشنهادی خطوط قطار شهری تبریز
 • ساختمان خطوط قطار شهری
 • نقش روسازی خطوط
 • شرح خطوط با بستر بالاستی Ballasted Track
 • شرح خطوط با بستر مختلط بالاستی و بتنی
 • شرح خطوط با بستر بتنی SLAB-TRACK
 • تیپ های مختلف روسازی خطوط
 • خطوط با پانل های نردبانی روی بستر تراكم یافته زیرسازی
 • خطوط با تراورس چوبی روی بستر بالاستی
 • خطوط با تراورس بتنی روی بستر بالاستی
 • خطوط با بستر بتنی
 • ریل
 • تراورس
 • تراورس چوبی
 • تراورس فلزی
 • تراورس بتنی
 • سیستم اتصال ریل به تراورس (پابند ریل )
 • پابند صلب
 • پابند ارتجاعی
 • اتصال ریل ها
 • جوشكاری ریلها
 • میراكننده ها
 • جذب انرژی ارتعاشی و صدا در خطوط بالاستی
 • سوزنها و نقش آنها
 • 22مقایسه فنی و اقتصادی خطوط با بستر بتنی و بالاستی
 • مزایا و معایب خطوط با بسترهای بتنی
 • مقایسه اقتصادی بسترهای بتنی و بالاستی
 • استانداردهای حمل و نقل ریلی بین شهری
 • حداكثر سرعت
 • محاسبه مقطع ریل بر اساس بار محوری
 • حجم ترافیك سالیانه (تناژ بار و مسافر سالیانه )
 • هزینه تهیه و تدارك ریل برای هر كیلومتر خط
 • تعریف و نقش تراورس در خط
 • فواصل تراورس ها
 • نتیجه گیری
 • معرفی موضوع به منظور تحقیقات بعدی
 • منابع و ماخذ
محصولات مرتبط
 dff ،   dffsdff ،   dfghff ،   dfghfghff ،