صفحه اصلی |  فروشگاه |  (كاربر ميهمان) ورود  | ثبت نام
مهبانگ


اطلاعات و مشخصات کامل محصول انتخابی شما :


نام محصول پایان نامه حسابداری - خصوصیات حسابداری شهرداری ها
قیمت محصول 200000 ریال
تعداد موجودی 85
نام فروشنده فروشگاه سایت
نوع ارسال
هزینه ارسال 0 ریال
زمان ارسال همزمان با اتمام پرداخت
توضیحات خريد و دانلود پايان نامه حسابداري - خصوصيات حسابداري شهرداري ها
پورسانت بازاریاب 20000 ریال

  
مشخصات کامل محصول
حسابداری هفت

دانلود چکيده پايان نامه خصوصیات حسابداری شهرداری ها

پایان نامه حسابداری - خصوصیات حسابداری شهرداری ها

فرمت DOC تعداد صفحه 75 حجم فایل 52 کیلوبایت قابل دانلود بعد از خرید

مهمترین سرفصلهای پایان نامه حسابداری - خصوصیات حسابداری شهرداری ها

 • فصـل اول
 • خصوصیات حسابداری شهـرداری ها
 • روش حسـابداری
 • روش نگهـداری حسـاب
 • حسـاب اختصـاصـی
 • بـودجـه
 • تهیـه و تنظیـم بودجه
 • تصویب بودجه
 • اجـرای بودجـه
 • تفــریغ‎ بودجـه
 • طبقـه بندی بودجـه
 • فصـل دوم
 • تعــاریف سال مالی شهرداری
 • دوره عمل بودجه
 • اعتـبار
 • تعهـد
 • تسجیل
 • حواله
 • كد
 • حسابهای عمومی ( با مانده بدهكــار)
 • اسناد دریافتی
 • حسابهای عمومی ( با ماندة بستانكار)
 • بستانكارن
 • بانك
 • صنـدوق
 • پیش پرداخت و علی الحسـاب
 • تعریف تنخواه گــردان
 • انواع تنخواه گــردان
 • تنخواه گـردان حسابداری
 • واگذاری تنخواه گردان حسابداری
 • پرداخت سایر هزینه ها
 • كاهش یا افزایش تنخواه گردان حسابداری
 • پرداختی بابت كاهش تنخواه
 • واریز تنخواه گردان حسابداری
 • تأمین اعتبار
 • فصـل سـوم
 • طبقه بندی عملیات
 • طبقه بندی هزینة هــا
 • انــواع درآمد
 • وام دریافتی و سایر منابع اعتبــار
 • طریقه ثبت عملیات وام های پرداختنی در دفتر حسابداری
 • فصل چهارم
 • دارائیهای جاری
 • دارائی های ثابت
 • اموال اختصاصی شهرداری
 • اموال عمـومی شهری
 • ملاك اصلی تشخیص اموال غیر منقول
 • بدهی های جــاری
 • فصل پنجم
 • عملیات مربوط به بستن حسابها در شهرداری
 • بستن حساب تنخواه گردان پرداخت
 • برنامه مالی و اداری
 • بستن حساب تنخواه گردان حسابداری
 • تعدیلات یا اصــلاحات
 • بستن حسابهای اعتباری (بودجه ای)
 • بستن حساب های موقت در پایان دوره
 • گزارشها و یا صورتحساب های مالی
 • صورتحساب مازاد
 • صورتحساب ترازنامه
 • صورت پیش بینی وضعیت صندوق وبانك
 • منابع و ماخذ
محصولات مرتبط
 dff ،   dffsdff ،   dfghff ،   dfghfghff ،