صفحه اصلی |  فروشگاه |  (كاربر ميهمان) ورود  | ثبت نام
مهبانگ


اطلاعات و مشخصات کامل محصول انتخابی شما :


نام محصول مقاله و تحقیق مهندسی عمران - اصول بتن پیش تنیده
قیمت محصول 80000 ریال
تعداد موجودی 80
نام فروشنده فروشگاه سایت
نوع ارسال
هزینه ارسال 0 ریال
زمان ارسال همزمان با اتمام پرداخت
توضیحات اصول بتن پيش تنيده - مقاله عمران - تحقيق عمران - مهندسي عمران
پورسانت بازاریاب 8000 ریال

  
مشخصات کامل محصول

مقاله عمران - اصول بتن پيش تنيده

فرمت DOC تعداد صفحه 70 حجم فايل 2800 کيلوبايت قابل دانلود بعد از خريد

مهمترين سرفصلهاي مقاله عمران - اصول بتن پيش تنيده

 • تعريف
 • تاريخچه
 • مقايسه بتن پيش تنيده با بتن آرمه
 • فوائد بتن پيش تنيده
 • مصالح
 • بتن
 • مقاومت بتن
 • محاسبه مقاومت فشاري
 • تركيب بتن
 • تعريف كارائي
 • لزوم كارائي كافي
 • نفوذ پذيري و انتشار پذيري بتن
 • ساختار فضاهاي خالي بتن
 • وسايل پيش تنيدگي
 • تفاوت بتن پيش كشيده و بتن پس كشيده از نظرساخت
 • وسايل پس كشيدگي
 • سيستم هاي پس كشيدگي
 • افت پيش تنيدگي
 • افت پيش تنيدگي در طول زمان
 • افت پيش تنيدگي دراثر نشست بتن
 • افت پيش تنيدگي در اثر وارفتگي
 • افت پيش تنيدگي در اثر شل شدگي
 • اتلاف تنش هاي پيش تنيدگي
 • علت اتلاف تنشها
 • لغزش كابل در گيره ها
 • اتلاف تنش در اثر كوتاه شدن ارتجاعي بتن
 • اتلاف تنش در اثر بخار دادن به بتن
 • رابطه بين تنش هاي تلف شده
 • اهميت تخمين دقيق اتلاف تنش
 • مقاطع مركب بتن پيش تنيده
 • محاسبه تنشهاي عمودي ( در فازالاستيك
 • سطح موثر دال
 • مقاومت نهايي خمشي
 • انتقال برش افقي
 • برش چسبندگي
 • برش در تير بتن پيش تنيده
 • تنش برشي بتن
 • محاسبه تنگهاي برشي
 • تير بدون پيش تنيدگي قائم
 • نكات عملي
 • حداقل ضخامت جان تير
 • منابع و ماخذ:
محصولات مرتبط
 dff ،   dffsdff ،   dfghff ،   dfghfghff ،